Kent u ze nog... de Riessndrs

Kent u ze nog... de Riessndrs

Auteur
:   H. de Goeyen
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3320-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Riessndrs'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

66. De stadsbleek of "n Wiejerd" is helaas ook verleden tijd. 's Maandags was het wasdag in Rijssen, Na de was thuis, werd met de kruiwagen het "wastuug" naar de stadsbleek gebracht om te worden gespoeld en gebleekt. De bleek stond dag en nacht onder bewaking. Een bekend bewaker in de jaren twintig was Wessels (de Hinn) van de Haar. Op weg naar de Wiejerd met het wastuug ziet u hier Dieks Zandvoort van de Haar met z'n vrouw Batjen. Met het spoelen van de was is hier de vrouw van Plas van het Hoge Pad bezig,

67. Jonkheer Frederik Alexander Coenen, .geboren te Zutphen op 23 december 1861 en overleden te Rijssen op 24 mei 1937, was een zoon van jonkheer Hendricus Albertus Diedericus Coenen, burgemeester van Zutphen, en Louise, baronesse van Ittersum. In 1902 erfde hij de havezathe "De Oosterhof" van zijn oom Frederik Alexander, baron van Ittersum, die het huis slech ts in de zomermaanden bewoonde. Jonkheer Coenen betrok huize "De Oosterhof" in 1903, na zijn huwelijk te Vorden met Johanna Philippina Wilhelmina Arendina, baronesse van der Borch van Verwolde, Hij was jarenlang gemeen teraadslid van Rijssen,

68. Het kasteel "De Oosterhof", voor het eerst genoemd in 1334, wordt vanaf 1631 bewoond door het geslach t Van Ittersum, N a het kinderloos overlijden, in 1900, van Frederik Alexander, baron van Ittersum, kwam het huis aan ziin neef, jonkheer Frederik Alexander Coenen (vergelijk ook de foto hiervoor). Met de komst van het adellijke paar, in 1903, naar Rijssen werd door het personeel een prachtige ereboog opgericht en de tuin werd feestelijk verlicht met lampions. De wapens van het paar, van de stad Rijssen en de gemeente Vorden (waar baronesse Van der Borch van Verwolde tot dan toe woonde) sierden de boog. Het wapen van jonkheer Coenen is een zilveren molenijzer. Zijn wapenspreuk is "Perseverando". De personen op de voorgrond zijn van links naar rechts: Bokkerink, destijds schilder in de Grotestraat; Jan ter Maat, bijgenaamd de Boart-Vaa, wonende op een boerderij onder "De Oosterhof"; een knecht van de smid Busker (smederij aan de Oosterhofsweg), genoemd .Bearnd van de Buskr"; Beverdam, timmerman aan de Oosterhofsweg en .Bosiaagr" Heindijk,

69. Gerhard ter Horst werd geboren op 24 mei 1809 te Rijssen als zoon van Gerrit Hendrik ter Horst en Maria ter Horst (de ouders waren neef en nicht). Ook Gerhard ter Horst trouwde met zijn nicht: Johanna Carolina Janssen, dochter van Jan Janssen en Geertruid ter Horst. Hij werd op 24 oktober 1831 als student te Groningen ingeschreven en werd, eveneens te Groningen, op 17 december 1836, na verdediging van een specimen medicum inaugurale de secali cornuto, bevorderd tot doctor in de geneeskunde, Na enkele jaren reeds zal hij zich te Rijssen als arts gevestigd hebben. In 1842 koopt hi] namelijk een huis aan het Schild, dat hij laat afbreken om er, in 1847, een prachtig herenhuis voor in de plaats te bouwen. Dit huis kennen we thans nog als het huis "met de hooge stoepe". Verrnoedelijk heeft hij zijn praktijk later overgedaan aan dokter Immink, die in n Hoar-eane woonde, Doctor Ter Horst werd algerneen Gaadrs-dokter genoemd. Van zijn acht kinderen trouwde een doehter, Maria, met Jan Dirk Weevers Stous, De andere kinderen schijnen niet oud geworden te zijn, behalve Geertrui ter Horst, geboren op 23 november 1841 en beter bekend als Gaadrstrui of "de juffrouw van de hoge stoepe". Haar ziet u op de reehter foto, samen met haar dienstbode "Fennken", afkomstig uit Enter. Omstreeks 1930 werd het genoemde huis verkocht aan Jan Eshuis, een zoon van Sniedr-bearnd.

70. Deze foto werd ornstreeks 1898 genomen. De plaats waar thans het winkelpand Kieven/Oldekamp staat, was vroeger een tuin van mejuffrouw Johanna Janssen, bekend als "Dikrsjuffr". Zij woonde tegenover deze tuin, in het statige herenhuis, waar nu de minder fraaie nutsspaarbank voor in de plaats is gekomen. Voor het prieel, wat zich in de tuin beyond, poseren: mevrouw Kwintenberg-ten Brinke (de dienstbode), Duuskrs-diekaa, Jan Janssen ter Horst ( n staeln Jan trflus), Johanna Janssen (Dikrs juffr; tante van de genoemde Jan Janssen ter Horst) en Sie ter Horst (zuster van Jan Janssen ter Horst).

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek