Kent u ze nog... de Riessndrs

Kent u ze nog... de Riessndrs

Auteur
:   H. de Goeyen
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3320-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Riessndrs'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

71. Ach ter zijn woning aan de Kerkstraa t, naast Bou wmeester aan het Schild, zit hier gemeen teontvanger Kwikkelo met zijn hu1p Mekenkamp, bij de oud-Rijssenaren beter bekend a1s "PotSoarnjan ". Kwikkelo was tevens kerkelijk ontvanger van de hervormde kerk, terwijl Mekenkamp toentertijd de stadsomroeper van Rijssen was. De foto dateert van ongeveer 1920.

72. Links: Gerhardus Stokkers, geboren op 15 maart 1872 te Rijssen en aldaar overleden op 7 juli 1931. Hij was een zoon van Herman Gerhard Stokkers en Ziena Maria Smit. Meer dan dertig jaar was hij huisarts in Rijssen en hij woonde aan het begin van de Boomkamp, waar hij ook zijn praktijk had. Hij was een kundig dokter; kon wel eens ruw naar voren komen, maar hij genoot door zijn eenvoud de achting van iedere plaatsgenoot. Hij was een gesloten mens. Als telg uit een zeer oude en gezeten Rijssense familie beschikte hij over een aanzienlijk kapitaal. Ook met dit laatste heeft hij zijn liefde voor Rijssen en de Riessndrs getoond, getuige het volgende bericht, dat enige dagen na zijn overlijden in de plaatselijke krant verscheen: "Door wijlen de heer Dr. G. Stokkers, alhier op 7 lull overleden, zijn de volgende bedragen gelegateerd: Vereeniging Dagsanatorium te Rijssen 15000; Vereeniging .Het Groene Kruis'' te Rijssen 15000; Ondersteuninsfonds Nederl. Maatschappii tot bevordering der Geneeskunst 15000; Algemeen Ziekenhuis te Almelo 12000 en het Wilhelminagasthuis te Nijmegen 12000. Verder heeft hii aan zijn tegenwoordig en vroeger huispersoneel, zijn tuinknecht en zijn barbier, legaten vermaakt. Zijn geheele vermogen onder aftrek van deze legaten heeft de overledene, aan de Gemeente Rijssen geschonken om hiervoor een gemeentelijke waterletding te stich ten. De legaten zijn aile vrii van successierechten". Rechts: Zuster Roesink, een zeer gezien en bekend wijkverpleegster van het Groene Kruis te Rijssen van 1921 tot 1956. Zij werd geboren op 21 maart 1881 en kwam op 30 juli 1921 van Avereest naar Rijssen. Zij overleed te Almelo op 2 augustus 1956.

73. Kreejkes-janwilm (Jan Willem Kreijkes, geboren op 3 oktober 1828 als zoon van Jan Hendrik Kreijkes en Janna Bordewijk) met zijn tweede vrouw, Hendrika Smalbrugge (van de Kaampbearnds of Karnp-Alberts, een boerderij in het Rijssense gedeelte van Zuna, dichtbij de Regge). Nadat reeds zijn twee zoons uit zijn eerste huwelijk, Jan Hendrik en J annes, in 1881 emigreerden naar de staat Iowa in noordwest Amerika, waagde ook hij in 1889 de oversteek. Hij overleed omstreeks 1908 in Hospers, in de omgeving van Cioux-Center. Kreejkes-janwilm was een godvruchtig man en destijds in Rijssen een algerneen geacht en gezien persoon, De heer Arend Otten heeft in de kerkbode van de gereformeerde gemeente van Rijssen, in de jaren 1969/70, uitgebreid en bijzonder interessant verhaald over Kreejkes-janwilm en daarbij zijn veel van zijn brieven gepubliceerd, De jongernan is een kleinzoon van Kreejkes-janwilm, Willem Dannenberg. Vroeg wees geworden, trok hij met zijn oudere broer naar zijn grootvader. Omdat zijn broer echter niet in Amerika kon "aarden" kwamen beiden na enige jaren weer terug naar Rijssen, Hoewel Willem erg graag weer naar Arnerika terug was gegaan is dit niet gebeurd, omdat zijn vrouw er niet voor voelde. Willem Dannenberg was kapper aan de Tabaksgaarden. Zijn .Jongen hingen" echter naar Amerika. Hij schreef zijn naam altijd op Engelse manier a1s Wm Dannenberg en hij praatte vee1 en graag Engels. Tijdens de bevrijding (1945) werd hii dan ook vaak gevraagd om als tolk te fungeren bij de Canadezen.

74. Links: Rubben de Lange (n ooln Ruubn) bij de stadspomp op de Brink (an n Hoar-eane), Hij werd te Raalte op 1 januari 1856 geboren en hij overleed op 20 januari 1936 te Rijssen, Hij is de stamvader van de Rijssense joodse familie De Lange. Rechts: 'n Ooln Haejns (J. Nieuwenhuis) aan de in win terkleding gestoken pomp op de hoek van de Noachstraat en de Esstraat.

reeos edaan, [nen.

75. Links: ' Gale Maskop (Gradus Kippers, geboren 1855 en overleden in 1938). Hij was fabrieksbaas in de jutefabriek van de firma Ter Horst & Co. Een Duitse arbeider, die hier destijds werkzaam was bij het plaatsen van nieuwe machines, had het hem blijkbaar eens goed naar de zin gedaan en Kippers had hem op de schouders geklopt en gezegd: "Iej zeent min manschop" LJe bent mijn maat"). Vanaf dat moment werd hij, Kippers, "t Maskop" genoemd. Rechts: Ben bekend persoon in de jaren dertig was Jan RouwendaL Hij was de bode van notaris Schonfeld Wichers en hij trad dan ook dikwijls als getuige op bij het passeren van notarisakten. Door de Rijssenaren werd hij "Jan Koondrk" genoemd. Jan Rouwendalleefde van 1859 tot 1938.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek