Kent u ze nog... de Riessndrs

Kent u ze nog... de Riessndrs

Auteur
:   H. de Goeyen
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3320-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Riessndrs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Een schoolfoto van de meisjesschool "St.-Henricusgesticht" aan de Rozengaarde, omstreeks 1912. Gewoonte was de kinderen van een familie te zamen te fotograferen. Afgebeeld zijn hier onder anderen kinderen van de families Hodes, Schovers, Tijhaar, Tusveld, Mulder, Klensman, Pfeiffer, Siero en Render.

7. "Onze Schooljaren ". De Oranjeschoo1 in 1914. De beide onderwijzers zijn meester Zuithof (links) en meester Eshuis (rechts). De kinderen zijn van links naar rechts op de bovenste rij:

Ligtenberg, Ke Danneberg, Danneberg, drie kinderen Rozendom, Dika Sanderman, Willemien Poortman, M. Kwintenberg en G. Kwintenberg. Tweede rij van boven: M. Ligtenberg, Janna Bruins, E.J. ter Keurst, Ter Keurst, Janna Smit, Manna Rosman, Dina Sanderman, Nijkamp en R. Eshuis. Derde rij van boven: Abr. ten Hove, Bruins, drie kinderen Nieuwenhuis, twee kinderen Nijkamp en H. Eshuis. Voorste rij: Vrugteveen, Dika v.d. Maat, v.d. Maat, G. Nieuwenhuis, W ter Weel, twee kinderen Hofman en twee kinderen Krejenzang.

8. Een foto van de kinderen van de Haarschool in juli 1928. Eerste rij zittend: G.J. Dannenberg, J. Dreiier, F.J. Dreijer, Grietje Dreijer, M. Baan, G.J. Voortman, J. Voortman, D. Poortman, J. Pas, E. Niiland. Tweede rij: H. van de Noort, W. Dreijer, S. Dreijer, J. ten Hove, G. Baan, J. Voortman, A. Voortman, H. Poortman, Gr. Hendertink, M. Nijland. Derde rij: A. Wolterink, H. Altink, A.J. Nijsink, G.J. Dannenberg, G.J. van de Maat, J. ten Hove, H. Baan, L. Luby, G.J. Ligtenberg, Bovenste rij: D. Nijsink, J. Smalbrugge, F.J. Dannenberg, H. Dannenberg, J. Voortman, M. Baan, J. Harbers, J. Pas, D. Pas. De beide onderwijzers zijn: links bovenmeester M.H. van der Meulen en rechts meester J.e. de Haan.

9. Links: Antonius Koning, geboren te Goor. Hij was pastoor te van 1852 tot 1879. Hij is overleden te Rijssen en werd te Goor begraven. Tijdens zijn bediening werd de kerkelijke hierarchie hersteld, Op 2 maart 1855 werd de statie Rijssen een parochie van de heilige Dionysius, (toen) ressorterende onder het decanaat'Deventer. Dit was dus in feite de her-oprichting van de oude parochie.

Rechts: Henricus Joannes Weitjens, roorns-katholiek priester en pastoor van Rijssen van 1880 tot 1901. Hij was geboren te Huissen op 8 april 1841 en hij is overleden te Rijssen op 4 mei 1901. Hij gaf de stoot tot de oprichting van het St-Henricusgesticht (1894), daarmede het katholieke onderwijs in Rijssen introducerende, a1 bestond dit eerst nog slechts uit een meisjesschool. In 1909 kwam er ook een jongensschool.

10. Het gezin van dominee Diephuis. Dominee Jan Diephuis te Putten (Veluwe) werd in 1871 te Rijssen beroepen door de uit de afscheiding voortgekomen christelijk gereformeerde kerk, de Walkerk. Onder zijn bediening viel de genoemde kerk uiteen in drie kerkgenootschappen, namelijk de Eskerk in 1882, de Kroajnkoarke, de latere gereformeerde kerk (omstreeks 1883/1884) en de zelfstandig christelijk gereformeerde gemeente onder het kruis (waaruit de huidige gereformeerde gemeente en de oud gereformeerde gemeente/Bevervoorde zijn voortgekomen). De laatste gemeente behield het kerkgebouw na een langdurig proces en na veel plaatselijke twist. De kerk werd een jaar en zes weken bewaakt om de tegenpartij, de volgelingen van dominee Diephuis (de zogenaamde Kroajn-koarke, omdat ze vergaderden in Kroajn-skuure), te beletten van de Walkerk gebruik te maken. Tijdens de twist nam dorninee Diephuis een beroep naar Huizen aan. Aan het artikel "Oorsprong en ontwikkeling van de Klaene Koarke" van de heer Arend Otten, ontlenen we het volgende: " Was het de eerste jaren met dominee Diephuis een goede tijd, de laatste iaren (1880-1883) keerde het getij. Op enkele punten kon men niet meer met hem instemmen. Voornamelijk ging het over de Wedergeboorte. Dominee Diephuis leerde dat de Wedergeboorte een eenzijdig werk Gods IS, maar middellijk gewerkt wordt door Woord en Geest. In een in 1883 uitgegeven predikatie over Jakobus Ivers 18a (Naar Zijnen wil heeft Hii ons gebaard door het Woord der Waarheidl heeft hij dit zuiver uiteengezet. De kerkeraad, althans een groot gedeelte, was van mening dat de Wedergeboorte een volstrekt onmiddelliik werk Gods was. Naar hun eigen uitspraak was Gods Woord in de Wedergeboorte uitgeschakeld. In de weg der verlossing echter werkt God wel middellijk door Zijn Woord volgens hen. Uit de meningen over de Wedergeboorte vloeide uiteraard voort dat Ds. Diephuis zeer scherp de nadruk ging leggen op des mensen verantwoordelijkheid, terwijl de tegenpartij tot grote liidelijkheid verviel. Uit deze verschillende gezichtspunten is de onenigheid ontstaan".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek