Kent u ze nog... de Riessndrs

Kent u ze nog... de Riessndrs

Auteur
:   H. de Goeyen
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3320-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Riessndrs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

II. Het personeel van de zondagsschool van de zelfstandige christelijke gereformeerde gerneente

het kruis; het kerkgenootschap, waaruit later de huidige gereformeerde gemeenten (Noorder- en Zuiderkerk) en de oud gereformeerde gemeente (Bevervoorde) zouden ontstaan. De foto is genornen tijdens de ambtsbediening van de predikant Pieter van der Heijden, die hier stond van 18 december 1901 tot 12 januari 1905. De personen, gefotografeerd bij de Walkerk, zijn van links naar rechts: n Snorn (G.J. Kippers), Dieka ter Avest, nooln Briljanwilrn (Jan Willern Oolbekkink), de Toeteboer, ook genoemd Kusterhendrieks (H. Ligtenberg), Batjen van Haageman (Barta Poelakker, gehuwd geweest met Dieks van Hoarm, Hendrikus Zandvoort), Pieter van der Heijden, Gerrit Willem Hageman, mevrouw Van der Heijden, Saejn-jantjen (Jan Gerritsen), Luuksgoajt (Tirnpers), Diene van Janjoostgeesken (dochter van Tjietjie), Jenne van Lapot (Jenneken Baan, gehuwd met Hendrik van Geartjen, Achteresch) en Taandjanraejnt (Jan Reint Mulder).

12. De eerstesteenlegging van de Westerkerk door dominee Van Voorthuizen, De Westerkerk werd in

genomen in 1930. Bouwers waren de heren Nijhuis (Kruutnbearnd). U ziet dan ook afgebeeld de heren Joh. en G. Nijhuis. Als ouderling was vertegenwoordigd de heer J.G. Eshuis Van de verdere toeschouwers zult u allicht herkennen: Jongens Wessels (Van de Hinn), Dennekamp Ten Hove, Wessels (van de uelkes), Kappert, mejuffrouw Rouwendal en mevrouw D. Dijkink.

13. Het gemengd koor van de rooms-katholieke parochie van St. Dionysius brengt hier het "Benedictus" (van P. Mart. Zijderlaan) en even later zou het de centrale figuur bij deze foto de wens toezingen "lang zal hij leven". Dit laatste mocht niet zo zijn: op 19 september 1941 overleed hij, pater Johannes Goseling M.S.C., plotseling te Ban Paulo in Brazilie, waar hij als missionaris werkzaam was. Hij werd slechts drieendertig jaar oud. Hier wordt hij op 12 augustus 1933, na twee dagen tevoren in het Limburgse Stein, tot priester te zijn gewijd, feestelijk in zijn geboorteplaats verwelkomd. De buurtbewoners hadden voor zijn ouderlijk huis in de Oranjestraat (aan de "Zaagekoele") een prachtige ereboog opgericht met de tekst "HULDE AAN DEN PRIESTER". Hij was de eerste priester, afkomstig uit Rijssen, sinds bijna honderd jaar, Van links naar rechts zien we: de neomist Johannes (Jan) Goseling, zijn broer Gerhardus Goseling, zijn vader F.W. Goseling (Greetjes-Wilm), een andere broer, Wilhelmus Goseling, die eveneens priester werd (thans uitgetreden), Bernard Klein Rouweler (van Kappelinks-Naedsken), Jans zuster Hanna

meester Muller, Gerhardus Schintz, Hendrik Siegerink (de oole Porrebakr), meester het hoofd van de rooms-katholieke jongensschool, Toos Appelhans (Pot-Toos), pastoor Johan Geerdink (van Stroatn-Nolle), een verslaggever van de Twentsche Courant, Ter Halle, correspondent van de Volkskrant uit Nijverdal, Hendrik Render, destijds dirigent van het gemengd (Kloarn-Hendrik), Dieks van de Porre-bakr (zoon van Hendrik Siegerink), Hendrikus Slaghekke (Dieks van n Brueln) en kapelaan Poot. De leden van het zangkoor zijn hier moeilijk te herkennen, met uitzondering van geheel links Hendrik Hazewinkel, thans koster van de roorns-katholieke kerk. Boven hem ziet u nog Bernard Alferink en in het midden Rika Geuzendam, van de Morre-bearnds,

14. Op deze foto ziet u van links naar rechts: G. Pas (Garrat van n Roes), dominee Jan van Wier en architect Hatten (uit Almelo). Meer op de achtergrond staan een man van Weenkls-kluesken, Smitjen (Schulenburg), Hein Dreijer, mevrouw Poortman-Ehrenhard (Diene van Coenroad), Bats van Balloojenne (Nijland), Lankamp (ouderling) en mevrouw Dreijer-Lankamp (Diene van Mans van Droajr). Dorninee Jan van Wier hanteert hier een troffel: hij zal de eerste steen leggen van het kerkgebouw aan de Bevervoorde (juni 1939). Dominee Van Wier, beroepen uit Scheveningen,

in 1927 predikant de zelfstandig christelijke gereformeerde gemeenten onder het kruis

(de Walkerk) te Rijssen, Ondanks deze naam hoorde men sedert ongeveer 1920 landelijk bij een groep oud-gereformeerden. Dominee Van Wier en de andere Ieden van de kerkeraad besloten echter zich bij een breder verband aan te sluiten, Dat werd de gereformeerde gerneenten, het kerkgenootschap van de bekende dominee Kersten. Hoewel deze aansluiting op hemelvaartsdag I een feit werd, was vooraf ds. Van Wier bij leiding van de gerefonneerde gemeenten niet

gebleken. Een gedeelte van zijn gemeente bleef haar predikant echter trouw. Men was elders te vergaderen. De eerste zondag werd gepreekt in het huis van Rosman op de

hoek van Wal- en Bouwstraat. Een jarenlange procedure om het bezit van de Walkerk, het

op de Huttenwal (dat men eerder van de gereformeerde kerk, die een nieuw kerkgebouw

gesticht aan de Boomkamp, had overgenomen) en de pastorieen resulteerde in een dading.

Daarbij de groep van ds. Van Wier het kerkje op de Huttenwal, een geldsom van tiendui-

en honderdvijftig gulden voor meerdere kosten van rechtskundige bijstand. Het aan de Huttenwal was echter allange tiid niet meer gebruikt en geschikt als zodanig, men, na eerst in een houten noodkerk aan de Weijerd vergaderd te hebben, een nieuwe kerk stichtte aan de Bevervoorde. Men noemde zich "Dud Gerefonneerde Gemeente".

15. Een genomen in 1898, ter gelegenheid van het inhuldigingsfeest van koningin Wilhelmina. Op de wagen ziet u van links naar rechts: Willy Kortebos, Margreeth van de Brink, Lise Koenderink, een meisje Gijsbers, vermoedelijk Melia Kortebos of Mina Meijer (Elsenerstraat), (om de kijkend) Willernien Aalders, (koningin) Grietje van Heel, Sie ter Horst (Smittenbelt), Lien Rijnenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek