Kent u ze nog... de Riessndrs

Kent u ze nog... de Riessndrs

Auteur
:   H. de Goeyen
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3320-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Riessndrs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Het gemeentebestuur omstreeks 1920. Van links naar reehts, links van de tafel: Steenbergen, Jan Schuiterd (Nieknjan), jonkheer Coenen van de Oosterhof, J.J. ter Horst (menear Jan) en wethouder H.H. Kortebos. Aehter de tafel: burgemeester J. Knottenbelt, secretaris R. Bosma en Jan ter Maat. Voor de tafel: Gerh. Bakker (de Naete), Joh. Jansen (Johan van van Gealdrn) en A.W. Smit, Reehts van de tafel: G. Pluimers, A. van de Willige (Lammrsoarnd), Siegerink (de Porrebakr) en Berend Hakkert.

Een foto, genomen omstreeks juli 1911, in de vroegere infanterie-kazerne te Deventer. Ret militairen van het 19de regiment infanterie, derde bataljon (diverse compagnieen). De foto werd genornen toen een aantal militairen voor herhaling moest opkomen. De, gewoon in dienst zijnde, jongste lichting had de wacht bij de tenten, waarin de herhalers waren ondergebracht. De jongens uit Rijssen, herhalers en de gewone dienstplichtigen, gingen samen op de foto. Staande van links naar rechts: Bearnd van d'Eerns (Scheppink), tarnboer/hoornblazer ; een niet-Rijssenaar (zoon van een jachtopziener uit Bathmen), onbekend, Garrat van Kappelinksnaedsken (smid aan de Oosterhofweg), Baas-Graads, de Waandr (Schreurs), Dieks van n Wiesn (Hanstede), Graads van de Skeeld-Gajje (Kreijkes), Troost en een niet-Rijssenaar, Zittend van links naar rechts: BorreWilm, Jan Wilm van Jan-Joost (Dannenberg), Bealtmansjan en Jantjen van Piepot (Grooten).

gemaakt bij het veertigjarig huwelijksfeest van burgemeester J. Knottenbelt op 1 augus5. Zittend voor het bordes ziet u van links naar rechts: H. Ligtenberg, raadslid; J.J. ter Horst, wethouder; mevrouw Knottenbelt met haar kleindochter; burgemeester Knottenbelt met nog een kleindochter; J. Otten, wethouder en R. Bosma, gemeentesecretaris. Staand voor het

Goosen, C. Lugtigheid, R. Eppinga, J. Muller, drie dochters van burgemeester Knottenbelt, J. Ligtenberg en H. van Rees. Staand op het bordes: E. Ronner, dr. Rodenhuis, meester Iwema, J. ten Hove, G. Pluirners, R. Bakker, E. Stokkentreef, J. Kuipers, H. ten Hove, J. Lohuis, Siegerink, J. Brandriet, J. ten Wolthuis, A.W. Smit, G. Wessels, Brinks, H. Meijerink, D. ten Berge, J. Jansen, B.D. van den Noort en D. ter Avest.

foto werd genomen op 25 september 1937, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig dienstjubileum van gemeenteveldwaehter Hein. Zittend van links naar rechts: J. de Graaf, adjudant rijkspolitie ; brigadier Warrels, R. Bosma, gemeenteseeretaris; H. Hein, gemeenteveldwaehter; W. Zeeuw, burgerneester; H. van Rees, gemeenteveldwaehter en D. ter Avest, gerneenteveldwachter, Staand van links naar reehts: C. Lugtigheid, ambtenaar secretarie ; H. Batelaan, directeur lichtbedrijf'; J. Muller, gemeenteontvanger; D. Wessels, ambtenaar secretarie; R. Eppinga, gemeentearchitect; L. Kielstra, ambtenaar secretarie; mr. H. van de Poll, ehef sociale zaken; H. ten Berge, ambtenaar sociale zaken; J. Mensink, naehtwaker; J.J. Simpelaar, ambtenaar secretarie; G. Nijland, nachtwaker; B.D. van de Noort, ambtenaar secretarie ; D. ten Berge, werkster; E. Ronner, ambtenaar sociale zaken; G. Goosen, gemeentebode en D. ter Avest, ambtenaar secretarie.

25. Een geruchtmakende zaak was de abattoirkwestie in de jaren 1918 tot en met 1925. Als gevolg van een regeringsmaatregel werd besloten een abattoir te bouwen; dit in verband met de mogelijkheid van controle op in te leveren vet van geslachte koeien. Uitsluitend in dit abattoir mocht geslacht worden. De slagers te Rijssen waren niet erg gelukkig met deze maatregel en ze had den geluk: de maatregel werd ingetrokken. Met de bouw van het abattoir was echter reeds begonnen, zij het dat nag slechts de fundamenten aanwezig waren. Burgemeester Knottenbelt was echter niet te bewegen de bouw te staken, hoewel het duidelijk werd dat geen enkele slager het abattoir zou gaan gebruiken, am de slagers te dwingen met het te slachten vee naar het abattoir te komen, vaardigde de burgemeester een voorschrift uit waardoor het geslachte vee uitsluitend in het abattoir gekeurd mocht worden. Dit voorschrift bleek niet rechtsgeldig te zijn en in een procedure werden de slagers in het gelijk gesteld. Op deze foto ziet u enkele personen die, van gemeentewege, zeer nauw bij de kwestie betrokken zijn geweest. Staande voor de ingang van het, naderhand uiteraard niet meer gebruikte en daarom maar weer afgebroken, slachthuis aan de Molendijk ziet u van links naar rechts: M. Janssen (Mans van n Hammr), keurmeester (rijksveearts); A. Bosch, C. Lugtigheid, burgemeester J. Knottenbelt, secretaris R. Bosma, gemeentearbeider T. Pas, gemeentearchitect R. Eppinga en gemeenteambtenaar Wijnberg,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek