Kent u ze nog... de Riessndrs

Kent u ze nog... de Riessndrs

Auteur
:   H. de Goeyen
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3320-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Riessndrs'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

De opening van de toeristische autoweg om Rijssen, "De glim1ach van Twenthe", 01' 2 augustus 1933. Hierbij waren aanwezig de volgende bekende person en, staande 01' de voorste rij: (tweede van links) G. Pas, gemeentearbeider, en vervolgens J. Ligtenberg (Hatnjan), gerneenteopzichter: H. Weenink (commies), Nijkarnp, D. ter Avest (ambtenaar secretarie), meester De Jong van de Schildschool, mevrouw Dangremond, Hodes (Joochem), Siegerink (de Porrebakr), raadslid; burgemeester J.e. van de Bergh van Wierden, mevrouw Rutterkamp, burgemeester J. Knottenbelt, burgerneester Van de Borch van Verwolde van Holten en mevrouw Pas.

27. Een historische gebeurtenis voor de stad Rijssen. De tienduizendste inwoner, zoals de geboorteakte venneldt "een kind van het vrouwelijk geslacht", heeft zich aangekondigd. Ret is Janna Ligtenberg, geboren in de Steege (op de Hufte) nummer 3, de dochter van Mannes Ligtenberg en Janna Baan. Onze noaber dichteres zei er het volgende van:

RIESSEN REF DER TIENDUIZEND (Lees verder op de laatste pagina.)

28. De hiernaast afgebeelde foto werd ongeveer vijfentwintig jaar geleden gemaakt aan de Dan-

bij het "barak". Het zijn de gemeentearbeiders (of "stadskeals") uit die dagen. Bovenste rij van links naar rechts: J. Pluimers, G.W. Gerritsen, G.J. Stevens, J. Smalbrugge (Smalbroekjen), LB. Poortman (van Beltman), F. Troost, A. ten Berge (van t Hatjen), K.L. Sehaarsberg en H. (opzichter). Middelste rij: J. Bruins (van de Matrooze), J. Strokap, J. Vrugging (Zwatjan), G. (van Jansok), G.J. v.d. Willige (van Lammrsjan), R. Eppinga (gemeentearehiteet), G.J. Markvoort, J. Scholten (Pot jan) en J. Harbers (de Skeepr). Zittend: J. Danneberg (n Sakrt), A. Baan (TojnOabram), A. Nijsink (van de Pannaats), B.J. Wessels (de Beemr), H. van de Belt (Knientjen), H.J. Mensink en D.J. Ligtenberg (Boersderk).

men vroeger een Rijssenaar wilde bezoeken en men kende slechts zijn familienaam, dan wist niernand te vertellen waar deze woonde. Zo gebeurde het, dat iemand vroeg naar de woonste-

van Altink. Er woonde eehter in Rijssen geen Altink, volgens de mensen. Had deze man eehter ecrst een post bode gevraagd, dan zou deze hem wel verteld hebben, dat hij had moeten vragen

naar Moete". Waren de postboden bij uitstek bekend met de Rijssense bevolking, zij waren

voor Rijssenaren tevens de vertrouwensmannen. Vaak kwam het nog voor, dat zij de geadres-

inhoud van de toegezonden brieven moesten bekend maken. Op deze foto ziet u het personeel van het post- en telegraafkantoor in de jaren twintig. Van links naar rechts: Derk Klein Legtenberg (Derk van de Moete), H. Gerritsen (Saejn-Hendrik), Derk Rosman, directeur Kraayenveld, G.J. Klein Legtenberg, J.H. de Goeijen, G. Nijland (Goajt van de Jasse), Hein Geuzendam (Hein van de Morrebearnds) en Gr. Kreijkes,

30. De muziekvereniging "Wilhelmina" van de firma Ter Horst & Co. De vereniging dankt haar ontstaan aan de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina, in september 1898. In november werd tot oprichting van de rnuziekvereniging besloten. Er traden aanvankelijk vijfentwintig leden toe. Dirigent werd de heer Ad. Braune uit Almelo. De heer M.G. van Heel, firmant van Ter Horst & Co., en de heer Kortebos, vertegenwoordiger van deze firma, traden op als muziekcomrnissarissen. Afgebeeld staan op de bovenste rij: Kosterbok, Hofstede, Pijffers, Hazewinkel, onbekend, Tijhof', Dommerholt, onbekend, Kastenberg, Pijffers en Nijland. Middelste rij: Hazewinkel, on bekend, Harbers, Lohuis, Pijffers, Peters, Kosters, onbekend, Kastenberg en Nijland, Zittend: Pijffers, Kosterbok, Janssen, Van Heel, Sommer, Kortebos, Kosterbok, Kosters, Pas en Reterink,

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek