Kent u ze nog... de Rijsbergenaren

Kent u ze nog... de Rijsbergenaren

Auteur
:   J. Wamsteker
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4345-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Rijsbergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De mogelijkheid die mij is geboden om een woordje als inleiding te schrijven, gebruik ik graag om alle mensen (en dat zijn er vele) te danken voor de vrijgevigheid en spontane bereidheid om mij de foto's voor dit boek tijdelijk af te staan.

De reacties voor het samenstellen van dit boek zijn zeer gunstig geweest, hetgeen mij ertoe heeft gebracht met veel plezier de foto's en gegevens te verzamelen.

Wanneer bij de mensen inlichtingen werden gevraagd, bleek steeds opnieuw dat men, na het boekje met prentbriefkaarten van Rijsbergen, een boekje met groepfoto's bijzonder Ie uk zou vinden. Hierdoor zou men nog eens worden teruggevoerd naar "die goede oude tijd" en bij het zien van de foto's zal men onherroepelijk de tijd van voor 1940 nog eens in gedachten nemen. Toen ik met het verzamelen van de foto's begon, heb ik verschillende foto's aangenomen waarvan naderhand bleek dat zij niet konden worden geplaatst, omdat het aanbod zeer groot was en slechts een bepaald aantal kon worden geplaatst. Als u mocht bemerken dat er enige namen van personen bij een foto ontbreken of misschien niet juist zijn, dan moet u mij dit niet kwalijk nemen, want ondanks het vele naspeurwerk kon niet iedereen de gewenste gegevens verstrekken. Mijn vader heeft zeer veel gegevens en namen verzameld; tot zelfs ver buiten Rijsbergen heeft hij naspeuringen verricht, hetgeen ik bijzonder heb gewaardeerd.

Na enige maanden van voorbereiding is hier het boek. Ik heb er met plezier aan gewerkt en hoop dat u op uw beurt met plezier het boek "Kent u ze nog ... de Rijsbergenaren" zuIt bezien.

1. Deze foto is genomen in 1934. De afgebee1de personen zijn Ieerlingen van de tweede klas van de rooms-katholieke Sint-Annaschool, beter bekend a1s de meisjesschool. Laten we, voor wat betreft de aanduiding van de personen, bovenaan beginnen, Het zijn, van links naar rechts: Anna Weijgers, To Vermeeren, Stien Oostvogels, Naantje Franken, Jeanette van Niinatten, Naan van Vessem, Nelly Jochems en Jo Rens. Op de volgende rij zien we: Jo Roks, Jeanne Mertens, Marie Hanegraaf, Naantje de long, Mien Roovers, Cisca van Oers, Trieneke Vermeeren en Wies Martens. Op de derde rij staan: Trieneke Baremans, Toke Mertens, Lies van Aert, Naan van der Velden, Jo van Nijnatten, Marie Oomen, Nelly Foesenek en Marie Hereijgers, Op de knieen zitten: Pieta Boomaerts, Cor Sprangers, Marie Dekkers, Jo Daamen, Jeanne Kennis, Marie Staaltjens en Anna Neijs. Op de voorgrond zitten: Marie Suijkerbuijk en Betsie Rens.

2. In 1921 is de fanfare "Sint Cecilia" opgericht. Leden van deze fanfare hebben enige jaren na deze oprichting een orkestje samengesteld, dat muziek ten gehore bracht bij revues en dat ook bij andere gelegenheden van zich liet horen. De orkestleden bleven wel lid van de fanfare. Deze foto is genomen in 1925. De muzikanten zijn, van links naar rechts: Jos Huijbrechts, Harry van den Broek, Jef Beckers, Drik Huijbrechts, Cor van Boesschoten en Piet Luijten.

3. Links: in de katholieke kerk te Rijsbergen deden de kinderen op zevenjarige leeftijd hun eerste communie. Wanneer zij elf jaar waren, moehten zij hun grate comrnunie doen, waarna zij tot hun twaa1fde jaar iedere zondag de catechisrnusles moesten volgen en werden aangemerkt als leiders (begeleiders ).

Deze foto is gemaakt in 1917. Hierop staan, ter gelegenheid van het grate communiefeest, aeht neven en nichten afgebeeld. De twee jongens links en de twee rneisjes links deden hun grote comrnunie. De jongen die reehts staat en de overige drie meisjes werden aangemerkt a1s leiders (begeleiders), De jongens zijn, van links naar reehts: Jan Verheijen Jaezn., Jan Verheijen Frzn. en Jan Verheijen Adrzn. De meisjes zijn: Cor Verheijen, Anneke de Bruijn, Cor Daemen, Riet Verheijen en Lies de Bruijn,

Reehts: zo zag het oude postkantoor in het woonhuis van de familie Magilse aan de Sint Bavostraat er uit. Op de voorgrond is de oude dorpspomp te zien, die na een noodzakelijke restauratie is geplaatst op het dorpsplein bij de Koninginneboom,

Op de foto, die rand 1930 is gemaakt, staan, van links naar reehts: postbesteller M. de Rooij, kantoorhouder Jan Magilse en Cor van Boessehoten, eveneens besteller. In 1932 is M. de Rooij als besteller naar Breda gegaan; in 1941 is de andere besteller, Cor van Boessehoten, hem gevo1gd.

4. Rijsbergen bezit naast enke1e zeer oude gilden ook enke1e gilden die zijn opgericht in deze eeuw. Een hiervan is het in 1931 opgerichte gi1de "Sint Willibrordus", waarbij met de 1uch tbuks wordt geschoten. Bij het gilde is het gebruik, dat de schutter die zich driemaal achtereen tot koning heeft geschoten, wordt uitgeroepen tot keizer. Het koningschieten gebeurt eenmaal in de drie jaren, zodat het begrijpelijk is dat het keizerschap zeer ze1den voorkomt.

Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het keizerschap van Thorn Aerts, in 1941, aangezien hij zich in 1932, 1935 en 1938 tot koning had geschoten. Koningen van dit gi1de zijn geweest: Thorn Aerts: 1932, 1935 en 1938; G. Roks 1941; P. Hendrickx 1946; Adr. Daamen 1949; P. Adriaensen 1952; J. van Veltom 1955; Jan Daamen 1959; J. van Ostaaijen 1962; Jos Daamen 1965; Chr. Vermeeren 1967; Drik Chantre11971 en JefVerschuuren 1974.

Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Th. Graumans, A. Hendrickx, P. Frijters, L. Chantre1, Jac. Adriaensen, J. van Beek, C. Aerts, M. Vriends, C. Huijbregts, C. van Rijkevorsel, Chr. Jochems en P. Adriaensen. Op de tweede rij: A. Willemsen, Jan Daamen, Chr. Daamen, Riet Adriaensen, Chr. Roovers, D. Huijbregts, C. Daamen, C. Daamen Thzn., Miet Aerts, Jac. Mathijssen, Wies Mathijssen, Jac. Aerts, Bet Jacobs, Th. Adriaensen, Ant. Aerts, Kee Herrijgers, Mie Frijters en Jan Jacobs. Op de stoe1en zijn gezeten: Jan van Veltom, P. Roovers, Kees Jacobs, Thorn Aerts (keizer), G. Roks (koning) en Kees Adriaensen.

5. In 1940 vierde het eehtpaar Embregts-Adriaensen zijn gouden huwelijksfeest. De echtelieden woonden in de buurtschap Hooiberg, in de boerderij die thans is omgebouwd tot kantine van het sportpark Laguiten. De familie en buurtschapbewoners vierden ter gelegenheid van deze gouden bruiloft vier dagen feest in een tent. Hier zien we het gouden paar omringd door familie, buurtbewoners, burgemeester en gemeentesecretaris.

Op de voorste rij zien we als kleine jongen staan C. Daemen Pzn. en naast hem zitten: A. Roks, P. Daemen, het gouden paar C. Embregts en Net Adriaensen, burgemeester Raaijmakers, gerneenteseeretaris Aug. Magilse en Ko Hanegraaf. In de rij achter hen staan, eveneens van links naar rechts: mevrouw v.d. Bemd-Gommers, G. Roe1ands, mevrouw Daernen-Verpaalen, J. van den Bernd, een onbekende, J. Roelands, Rosa Daamen, Jan van Steen, Kee van Gool, mevrouw Van Oers-Roelands, Cees Daamen, Marie Daamen, Alf. Haast en C. Adriaensen. Vanaf de bovenste rij kijken ons aan: J. Bastiaansen, C. Noorden, mevrouw Mouws-Roelands, Const. Haast, mevrouw Braspenning-van Kuijck, Jac. Arnouts, mevrouw G. Roelands, mevrouw Haest Martens, mevrouw Mertens-Noorden en A. Roelands.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek