Kent u ze nog... de Roosendalers

Kent u ze nog... de Roosendalers

Auteur
:   dhr. H.C.J. Zandbergen en dhr. Buysen
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4007-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Roosendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. In het najaar van 1935 kreeg het Roosendaa1se gemeentebestuur de ge1egenheid de panden Markt 50 en 54 met het daarachter gelegen tuincomplex aan te kopen. De gebouwen werden bestemd om er de gemeentelijke administratie in onder te brengen. De tuin is als openbaar park opengeste1d (Emile van Loonpark). Op 4 januari 1936 opende de Commissaris van de Koningin op plechtige wijze het nieuwe gemeentehuis. Op de voorgrond links staat mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorssel (Commissaris van de Koningin), naast hem burgemeester mr. Cl. Prinsen, achter hen Vincent Cleerdin, griffier provinciale staten, en gemeentesecretaris A.A. Rademakers.

7. In 1939 vierde Fr. Verheijen zijn zilveren ambtsjubileum bij de gemeentebedrijven. Ter ge1egenheid hiervan werd het gehe1e personee1 van de dienst op nevenstaande foto vereeuwigd. Van links naar rechts zitten: directeur J.P. Payens, jubilaris F. Verheijen en administrateur W. Voge1s. Staande in de vo1gende rij, van links naar rechts: W. van de Boom, H. van Groenewoud, F. Rombouts, Chr. Luycks, M. Parren, H. van Oosterbos, C. Borghouts, W. Brant, De Wijs, J. Govaarts, J. Rampaart, J. Klijnen, J. van Ginneken, P. Breugelmans, P. Matthijssen, P. Schepers, Ch. Schul, J. V1ak en G. Piree. In de achterste rij staan, van links naar rechts: J. Timmermans, H. Klitsie, W. Jens, F. Vos, A. Va1kenburg, C. Breuge1mans en J. Tammer.

8. V66r 1924 stond het Roosendaa1se politiekorps onder commando van een inspecteur. In het najaar van 1924 werd er een commissaris van politie benoemd. Het gehe1e korps werd in 1925 gefotografeerd achter het politiebureau aan de Brugstraat. Zittend, van links naar rechts: D. Mathiissen, S. Heerma van Voss, M. Hannessen, commissaris M.A. Baselier, A. Farla, J. v.d. Casteele, A. Dietze en e. van Baal. In de volgende rij staan, van links naar reehts: J.F. van Geel, F. de Bie, P. Bogers, CiM. Bijnagte, J. Mariman, S.J. Maehielse en J. Heestermans. In de volgende rij staan, van links naar rechts: J. Fritz, C. van Hoof, e. van Osta, C. Clement, F. Voogt, C.P. de Veth en Th.e. de Vriend. In de achterste rij staan opgesteld: e. Vrins, Cl. van Waes, M. v.d. Liefvoort, J.e. van Alern, J.C. Esch en A. van Steen.

9. Om de eonditie op peil te houden was er voor de 1eden van de plaatselijke politie een sportvereniging opgericht. Hier poseert de voetbalafdeling in de zomer van 1932 bij het gebouw van het St.-Norbertus1yeeum voor de aanvang van de wedstrijd op een van de voetba1velden van deze school. Staand, van links naar reehts: W. Rampaart (trainer), P. van Meer, S. Heerma van Voss, Th. Backx, M. Hannessen, A. Dietze en C. van Hoof. Knielend, van links naar reehts: J. van Esch, S. Maehie1se, J. Fritz, M. v.d. Liefvoort en C. de Veth. Zittend, van links naar rechts: J. van Alem, C. Bijnagte, Cl. van Waes, A. van Steen en C. van Osta.

10. De "Nederlandse Rooms-Katholieke Politiebond St. Michael", afdeling Roosendaal, vierde in 1929 haar koperen jubileum. Bij deze gelegenheid werd nevenstaande foto gemaakt. Zittend, van links naar rechts: J. Fritz, A. Eikhout, kapelaan Hoevenaars (geestelijk adviseur), commissaris M.A. Baselier, A. Dietze, H. Klitsie en S.J. Machielse. In de volgende rij staan, van links naar rechts: J. Mariman, C. van Osta, D. Mathijssen, M. v.d. Liefvoort, C. van Baal, J. v.d. Casteele, J. van Overveld, J. Heestermans, F. Voogt en F. de Bie. In de achterste rij staan, van links naar rechts: C. Clement, C. van Hoof, C. de Veth, Th. de Vriend, Backers, K. Jansen, F. van Geel, P. Bogers, C. Bijnagte en J. van Alem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek