Kent u ze nog... de Roosendalers

Kent u ze nog... de Roosendalers

Auteur
:   dhr. H.C.J. Zandbergen en dhr. Buysen
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4007-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Roosendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. De viering van het koperen jubileum van de politiebond ging met enige feestelijkheid gepaard. In de toenmalige "Vlijtzaa1" aan de Boulevard werd een Brabantse koffietafe1 gehouden. Artiesten van eigen bodem zorgden voor de nodige op1uistering. In een rustpauze was er even ge1egenheid om te poseren. Men ziet, van links naar reehts: mejuffrouw H. Buijsen, mejuffrouw Anna Ridders, Adr. Thielen, Christ Vermeeren, mejuffrouw Cor Mels, mejuffrouw Cor Ridders en mejuffrouw Marie Buijsen.

12. In de jaren 1861/1862 werd een nieuwe openbare basisschool gebouwd op de hoek van de Vughtstraat en de huidige Ludwigstraat, thans ,,'t Gebouwke". De Ludwigstraat is genoemd naar Ant. W.H. Ludwig (geboren te 's-Gravenhage, 1 december 1844), die door de gemeenteraad op 25 april 1869 tot hoofd van deze school werd benoemd. Op 12 februari 1897 verliet hij deze gemeente. Naast het leiden van deze school heeft hij zich speciaa1 ingespannen voor de sociale en politieke emancipatie van de Roosendaalse katholieken. In dit kader had hij onder meer hechte contacten met de bekende J.F. Vlekke uit Oud Gastel.

13. De broeders van St. Louis uit Oudenboseh verzorgden sinds 1865 ook in Roosendaa1 het bijzonder lager onderwijs voor jongens. Hun Ste.-Marieschool stond aan de Vughtstraat. Deze foto werd genomen op 21 juli 1903 en toont ons de zevende k1as van de school. Op de bovenste rij, van links naar reehts: Adr. de Jong, Bern. Luijsterburg, Piet Konings, AI. Luijsterburg, Roovers, Gerrit Ridders, Reinier Snel, Chr. v.d. Bogart en Johan Hontele. Op de tweede rij, van links naar reehts: Louis Breugelmans, Jan Annee, een onbekende, Louis Raaymakers, Van Cuijk, een onbekende, M. Grosfe1d en Van Cuijk. Op de derde rij, van links naar reehts: een onbekende, Frans Konings, Eug. Raaymakers, Theod. Wever, Gerard Lanen, Jan van Hal, Piet Eykens, Sjef Annee en Frans v.d. Brink. Ten slotte de onderste rij, van links naar reehts: Corry Eykens, Will em v.d. Brink, Luijsterburg, Luijsterburg, M. Erkens, vier onbekenden en Johan Breuge1mans.

14. Aan de Vincentiusschool, staande in de Vincentiusstraat, gaven de broeders van St. Louis eveneens lager onderwijs. Van de tweede klas van deze school werd in 1931 nevenstaande foto gemaakt. De klasseonderwijzer is broeder Linus Berkhout. Op de bovenste rij, van links naar rechts: P. Klijs, Jules Knobel, L. van Leeuwen, P. Ridders, K. Gabriels, P. v.d. Hurk, A. Annee en H. Kommers. Op de tweede rij, van links naar rechts: J. Romson, K. Koevoets, P. van Deursen, P. v.d. Minne, H. Mannie, W. v.d. Brink, A. Merks, P. Jacobs, J. Hennekam en A. Fraters. Op de derde rij, van links naar rechts: P. Mol, F. v.d. Liefvoort, J. Goorden, F. Hertoghs, K. Melsen, J. van Loon, C. de Schepper, Adr. Ridders, W. Suykerbuyk en P. Vromans. Op de onderste rij, van links naar reehts: P. Rejack, R. Arnold, W. Sebregts, P. Goderie, F. van Dorst, J. Hontele, J. Jansen en P. Hopstaken.

15. Ret onderwijzend personeel van de Vineen tiusschool poseert hier in een van de klaslokalen. Een opname uit 1931. Zittend ziet men, van links naar reehts: broeder Longinus Gabriels, broeder Donatus Keyzer en broeder Linus Berkhout. Staande, van links naar reehts: Marius Vermeeren, Daniel de Waard en Willem van Unen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek