Kent u ze nog... de Roosendalers

Kent u ze nog... de Roosendalers

Auteur
:   dhr. H.C.J. Zandbergen en dhr. Buysen
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4007-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Roosendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. In 1907 gingen de deuren open van de protestant-ehristelijke basissehool in de Emmastraat (thans gebouw "De Burght"). Deze foto is gemaakt in het kader van het zilveren jubileum in 1932. Zittend, van links naar reehts: J. Reitsma, A.J. Rietveld (eerste hoofd), ds. De Roos (uit Kruisland), ds. J.D. Jansen, D. de Jong (derde hoofd), J. Slabbekoom, J. van Melle en mevrouw C. v.d. Baan-Polder. Staande, van links naar reehts: G. van der Laan, J. Zwanepol, E. Broersma, 1. de Kramer, J. Dansen, Sj. Broersma, B. Slijper, M. van Boven (onderwijzer), G. Niekerk (onderwijzeres), P. Vermeulen, J. van Berkel en A. v.d. Baan (tweede hoofd).

17. In de nog bestaande gemeentesehool aan de Nieuwstraat, gebouwd in 1906, wordt thans nog aileen basisonderwijs gegeven. Vroeger gaf men er ook uitgebreid lager onderwijs, Van het gezamenlijk personeel (g.l.o. en u.l.o.) werd in 1936 deze opname vervaardigd. Men ziet, van links naar reehts: L. de Graaf, P. van Bladel, P. Leys, S. Sehetters, W. Aekermans, J. Boeykens, Th. Blijdenstein, C. Me1s, A. Raaymakers, C. v.d. Abeelen en J. v.d. Sande.

18. Op 1 mei 1937 werd het feit herdacht dat mejuffrouw J. Boeykens vijfentwintigjaar als onderwijzeres aan de gemeenteschool in de Nieuwstraat was verbonden. Bij deze gelegenheid moest worden geposeerd voor de fotograaf. Naast het onderwijzend personeel was tevens een aantal autoriteiten aanwezig. Men ziet, van links naar rechts: P. Leys, C. v.d. Abeelen, J. v.d. Sande, P. van Bladel, J. Hertoghs, H. Laane, C. Mels, L. de Graaf, Th. Blijdenstein, Gerard Lanen, J.J. Hentenaar, W. Ackermans, mejuffrouw J. Boeykens, A.A. Rademakers, burgemeester Cl. Prinsen, D. de Jong, inspecteur bij het lager onderwijs mr. C. Merkelbach van Enkhuizen, S. Schetters, T. Tiebackx en G. van Nassau.

19. Een van de pioniers van het later zogeheten nijverheidsonderwijs was Hendrik Gerard Dirckx. Deze was geboren te Roosendaa1 op 11 april 1827. Hij richtte met enige anderen in 1859 de Teekenschoo1 op, die aanvankelijk werd gehuisvest in het raadhuis. In 1867 werd een nieuw gebouw gesticht aan het toenma1ige "Ge1de100ze Pad", welke naam na het overlijden van Dirckx, in 1909, werd gewijzigd in H.G. Dirckxstraat. Dit pand stonr' ter hoogte van het kantoor der gemeentelijke socia1e dienst. Deze foto is vervaardigd van het door Th. van Doremae1 geschilderde portret, aanwezig in het museum "De Ghu1den Roos". Dit schilderij werd gemaakt ter gelegenheid van het veertigjarig directeurschap van H.G. Dirckx, in 1899. De interieurschilderingen van het pand "Le Boulanger", Markt 30, zijn door Dirckx vervaardigd, toen hij dat huis bewoonde. Het genoemde museum bezit nog enige schilderijen van zijn hand.

20. Een van de bekendste huisartsen van Roosendaa1 was Leonardus H.E. Lemmens, die op 27 juli 1855 te Beek (Limburg) werd geboren. A1s gemeentearts werd hij van 1 juni 1890 tot 1 april 1922 be1ast met de armenpraktijk. Bovendien fungeerde hij als "fondsgeneesheer" voor het talrijke spoorwegpersoneel. Na zijn overlijden, op 17 ju1i 1922, werd op verzoek van de "RoomsKatholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersonee1 St. Raphael", afde1ing Roosendaal, de verbindingsstraat Stationsstraat- Vincentiusstraat naar hem genoemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek