Kent u ze nog... de Roosendalers

Kent u ze nog... de Roosendalers

Auteur
:   dhr. H.C.J. Zandbergen en dhr. Buysen
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4007-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Roosendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Een huisarts die met dokter Lemmens in een adem kan worden genoemd, was dokter Antonie J. Brabers, die op 8 juni 1872 te Zevenbergen werd geboren. Hij was gedurende de periode van 1898 tot 1937 gemeentearts en oefende tot op hoge leeftijd zijn praktijk als huisarts uit, Hij overleed te Roosendaal op 14 december 1957.

22. Jerome Steyns, geboren te Maastricht op 27 mei 1865, was van 1890 tot aan zijn dood in 1937 apotheker te Roosendaal. Hij publiceerde rege1matig de resultaten van zijn scheikundige onderzoeken van het Roosendaalse drinkwater. Mede door zijn toedoen ging men in 1914 over tot de winning van bronwater in p1aats van opperv1aktewater, dat men tot dan toe van Zonneland bij Nispen betrok. Daarnaast was hij een steunpilaar van de toneelvereniging "Liefdadigheid Zij Ons Doel" (L.Z.O.D.), welke van 1918 tot 1936 te Roosendaa1 en elders uitvoeringen gaf voor charitatieve doeleinden.

23. De op deze foto afgebeelde "witheer" is pastoor Siardus de Groot van de parochie St. J oannes de Doper. Hij werd te Weert geboren op 31 januari 1862. In 1883 deed hij zijn intrede in de norbertijner abdij te Tongerloo en werd in 1887 priester gewijd. Hij kwam in 1892 als kapelaan naar Roosendaal en was pastoor aldaar van 1901 tot aan zijn overlijden op 24 januari 1924. In 1908 was pastoor De Groot de initiatiefnemer tot de oprichting van de vereniging "De Katholieke Kring" in een gebouw aan de Nieuwstraat, waarin culturele uitvoeringen konden worden gegeven, Hieruit en op dezelfde plaats ontwikkelde zich de huidige region ale schouwburg "De Kring".

24. De opvolger van pastoor De Groot was pastoor-deken dr. Evennodus Derikx, geboren in Overpelt op 21 mei 1873. Hij deed zijn intrede in de abdij van Tongerloo in 1898 en werd zes jaar later te Rome priester gewijd. Derikx was doctor in de theologie en baccalaureus in het kerkelijk recht. Op 25 maart 1924 werd dr. Derikx pastoor van de St.-Jansparochie en vanaf 1925 deken van het dekenaat Roosendaal. Op 1 oktober 1939 vertrok hij naar de abdij van Tongerloo, waar hij op 13 april 1952 overleed. Naast het bekleden van zijn geestelijke ambten was hij vanaf 1935 intensief bezig met de bestudering van de plaatselijke geschiedenis. Onder zijn leiding en van zijn hand verschenen als resultaat hiervan de artike1en "Sprokkelingen uit de geschiedenis van Roosendaal en omstreken" in "De Grondwet". Deze zijn in 1939 in zes gebonden deeltjes onder dezelfde titel herdrukt.

25. De zorg voor de missie is afgebeeld op deze foto. Regelmatig kwamen dames bijeen om kleding te maken ten behoeve van de zielszorg in de derde wereld, zoals dat thans heet. Hier zien we een missienaaikring uit de jaren twintig aan het werk. Van links naar reehts de dames: Elisa Ridders, M. van Oers, C. Smits, Ciska Ridders, T. van Oers-van Pul en W. Ridders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek