Kent u ze nog... de Roosendalers

Kent u ze nog... de Roosendalers

Auteur
:   dhr. H.C.J. Zandbergen en dhr. Buysen
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4007-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Roosendalers'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. De Katholieke Jeugdvereniging (K.J.V.) van de St.-Jansparochie rnaakte met enige leden van de afdeling Nispen in 1927 een uitstapje naar Huybergen. Bij het broederklooster Ste. Marie werd deze groepfoto gernaakt. Zittend in de eerste rij, van links naar rechts: W. Dekkers, G. Gornrneren, Mar. van de Bernd, Mar. van Ginneken en Mar. van Dijk, Knielend in de tweede rij, van links naar rechts: Jan Spaapen, Jan Mathijssen, Alf. Hopstaken, Cees van Dorst, Jos Noldus, W. Mouwen, een broeder uit Huybergen, Adr. Roset, Jan van der Mast en Ger. Clarijs. In de derde rij staan, van links naar rechts: Jan Brournels, B. van der Meer, C. Spaapen, C. Peeters, Jan Spekrnan, Van Overveld, Jan Kerrernans, Paul Schepers en Louis Dekkers. In de achterste rij staan, van links naar rechts: Piet Schepers, Jan van Baal, Jan Dirven, De Klerk, J. te Kolste, Meeuwissen, Verdult, Uitdehaag en Ant. Maas.

27. Tot de jaarlijks terugkerende gebeurtenissen van het vooroor1ogse "rijke roomsche leven" behoorde ongetwijfe1d de optocht van "de Heilige Kindsheid". Op deze afdeling staat de groep van de St.-Jansparochie aangetreden in de tuin van de zusters franciscanessen in de Molenstraat, voor de optocht van 1938. Sommigen zijn dermate goed verkleed, dat ze thans niet meer zijn te herkennen. Men ziet de volgende personen: 1. Nelly Vriens, 2. Rina Roovers, 3. Lies Maas, 4. Rosa Konings, 5. Harry Koppelmans, 6. Harry Laanen, 7. Lisette de Bruijn, 8. Theo Sne1, 9. Nelly de Nijs, 10. Theo van de Vijfeijken, 11., 12. en 13. onbekend, 14. Pierre Mathijssen, 15. Leo Aerden, 16. Marius Scha1ken, 17. Jefvan de Bernd, 18. Leny van Nassau, 19. onbekend, 20. Theo Bogers, 21. Nelly van Merrienboer, 22. Margriet Jongstra, 23. Antoinette Bogers, 24. Antoinette Konings, 25. Wilma Buijsen, 26. Mies Jansen, 27. Helene Holtzer, 28. Lisa de Prenter, 29. Corry Machie1sen, 30. Vieke Konings, 31. Mies Adan, 32. Lisa Boeren, 33. Lisa Stoop, 34. Joke Verbiest, 35. Tilly Freyters, 36. Elly Buijsen, 37. Anny van Esch, 38. Nelly Verbiest, 39. Tiny Mol en 40. Anny Rademakers.

28. De ontwikkeling van de radio en de uitbreiding van het aantal ontvangapparaten brachten ongekende mogelijkheden binnen de huiskamer. In de jaren twintig kreeg het huidige omroepbestel zijn vorm. De K.R.O. (Katholieke Radio-Omroep) trachtte, evenals de andere omroepen, zijn ledental uit te breiden. Daartoe waren in talrijke gemeenten propagandistes aangesteld. Op deze foto uit 1933 staat het geimiformeerde Roosendaalse propagandateam. Van links naar rechts: mejuffrouw Vermeulen, mejuffrouw Talboom en de gezusters Fabrie.

29. Kape1aan dr. Bonaventura van Dregt van de St.-Jansparochie was een der voonnannen van de ontwikkeling der rooms-kath01iekearbeidersbeweging te Roosendaa1: de "Gildenbond". Hij werd op 10 augustus 1873 te Haarlemmermeer geboren, deed in 1894 zijn intrede in de abdij van Tongerloo en werd in 1896 priester gewijd. Hij was professor in de theologie en filosofie. In 1916 kwam hij a1s kape1aan in de Roosendaa1se St.-Jan. Hij nam, zoa1s gezegd, dee 1 aan diverse activiteiten van de "Gildenbond" te Roosendaa1 en hij was in dat kader medeoprichter van de woningbouwstichting "S1o Joseph". In 1926 werd hij benoemd tot pastoor in het Be1gische Nieuwmoer. Hij overleed op 28 april 1957 in de abdij te Tongerloo.

30. C.A. Valkenburg werd op 19 januari 1933 uitvoerig in de bloemen gezet vanwege zijn zilveren dienstjubileum bij de spoorwegen en bovendien wegens zijn vijfentwintigjarig secretarisschap van de Roosendaalse afdeling der "Rooms-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael". Ook vervulde hij bestuursfuncties binnen de Roosendaalse "Gildenbond", thans het N.K. V. In 1945/1946 werd hij tot wethouder gekozen. Op 17 juni 1946 overleed hij, drieenvijftig jaar oud.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek