Kent u ze nog... de Sassenheimers

Kent u ze nog... de Sassenheimers

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1240-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Sassenheimers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

26. "Bezoek van Zijne Excellentie den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, Mr. J.J. Verschuur met zijne Echtgenoote aan het Bloembollenbedrijf van den Heer J.A. v.d. Voort op 9 Mei 1931". Aldus staat in fraaie, sierlijke letters onder deze foto. Wij zien hier op de treden van het gemeentehuis burgemeester J.P. Gouverneur, het echtpaar Verschuur, mevrouw Gouverneur en de heer J.A., ofwel gewoon Arie van der Voort, directeur van J.A. van der Voort & Co N.V .. Arie van der Voort werd op 27 december 1880 geboren op Knorrenburg, een klein boerderijtje aan de Hoofdstraat, tegenover de molen en de schuren van Speelman. Toen Arie elf jaar was geworden en naar de begrippen van die dagen dus volleerd, zei Speelman: "Zeg buur, geef mij Arie, dan kan hij tulpen pellen en dan verdient hij wat en leert hij wat". En zo gebeurde. Hij moest meteen van alles doen, ook in de molen en ook koeien melken en verdiende zeven stuivers per dag en dat was lang niet gek! Later ging hij in de handel en werd reiziger. Eerst een beetje Engels leren. Bij Meester Beumer (nummer 29) natuurlijk. En toen maar proberen. En het gelukte. Ook in Amerika had Van der Voort veel succes. In Noordwijk ook: daar trouwde hij in 1914 met de dochter van A.W. Alkemade. Het succes bleef, maar het avontuur evenzeer.

In 1917 zat hij op de terugreis uit Amerika op een boot die een mijnenveld trachtte te ontlopen. In zijn kajuit merkte hij dat de schuit bijna stillag. Hij zijn bed uit en naar het dek. De kapitein bleek ter plaatse even goed thuis als een snoek op zolder. Arie meende reeds zijn vrouwen kinderen verweesd te moeten achterlaten ... Het tragisch einde van een bollenreiziger, gevallen op het veld van eer. ... Maar gelukkig, het liep goed af!

Korte tijd is er sprake van geweest, dat Van der Voort in de firma Speelman zou worden opgenomen. Dat is niet gebeurd; op 1 januari 1919 begon hij voor eigen rekening. Hij kocht de bedrijfsgebouwen van de firma H. Roozen & Zoon. Later breidde de zaak zich uit naar Noordwijk en Anna Paulowna. En op deze foto komt de minister! J.A. v.d. Voort & Co N.V. was groot geworden!

27. In Sassenheim-Noord stond vroeger een ietwat zonderling gebouwtje. Een bollengebouwtje, een tentoonstellingsgebouwtje, "een soortement clubhuis voor de Heren Bloemisten", officieel "Bloemlust" genaamd, maar later vooral bekend onder de naam "Monte Carlo". Het stond ter plaatse van het huidige pand Hoofdstraat 315; na de oorlog was het verdwenen (Ansichten 76).

In 1927 hadden een aantal bloemisten er wat geld voor bij elkaar gelapt. En dit is dan de Commissie Bloemlust, van links naar rechts de heren Kees Westerbeek van "e. Westerbeek & Zonen", Arie van der Voet van "Papendrecht & Van der Voet", A. Frijlink, Jaap Wijntjes, exporteur op Engeland, die zijn schuur had aan de Molenstraat, Teun Berg, Klaas Oudshoorn die de sleutel had, voor de kachel zorgde en de bloemen water gaf, en Gerrit Zandbergen van "Ter Wegen".

Oudshoorn - een broer van "Henkeshóóre", nummer 14 - en Zandbergen werkten aanvankelijk allebei bij de Gebroeders De Graaff te Leiden. Zandbergen verzorgde de kwekerijen te Leiden, Oudshoorn woonde op Ter Wegen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontdeed De Graaff zich van zijn Sassemse bezit. Kwekerij, huis en schuur werden verkocht aan ..... G. Zandbergen, die zich daar komende van Oegstgeest ook metterdaad vestigde. Oudshoorn had later zijn bedrijfsschuren aan het einde van de Zuiderstraat.

Zandbergen werd op Ter Wegen vooral beroemd vanwege zijn narcissen; met name de kleinbloemige bezorgden hem en zijn zoon, de heer M. Zandbergen, Theus, of in het Engels Matthew, een wereldfaam. Onvoorstelbaar groot is alle respect en goodwill door de heer M. ZandbergenTerwegen voor de Nederlandse narcissen bijeengebracht! Een jaar lang stond die enorme Peter Barr Memorial Cup aan de Sassemse Hoofdstraat! Geweldig! ..... Hulde ....

Maar we moeten weer verder. Wat deden die heren nu hier eigenlijk? Nieuwe "soorten" showen, met name Mendel- en Triumphtulpen. Met elkaar praten, over bollen praten, nieuwe soorten verkopen en "proberen elkaar een poot uit te trekken". "Speculatiezucht vierde al spoedig hoogtij" schrijft de zeer serieuze heer Verschoor. Monte Carlo ...

?

28. Van alle foto's van de bloembollenwereld is dit de apotheose. Op 20 oktober 1898 was de heer Engelbert Kruiiff te Amsterdam gehuwd met mejuffrouw Anna Fikken. De bekende predikant/dichter ofwel rijmelaar Elisa Laurillard had in de Nieuwe Kerk het huwelijk plechtig bevestigd. Een of twee dagen daarop werd het op Het Oude Koningshuys met het personeel gevierd, waartoe een bollenschuur als feestzaal was ingericht. De familie van de bruid was toen in Amsterdam gebleven.

Op het bordes staan Bruid en Bruidegom met achter hen Gerard Kruijff met zijn echtgenote, Helena Vorstius. Dan volgt de bejaarde moeder, Clasina Kruijff-van Waveren, "Sientje Sleutelbos". Die krullebol is Anna Kruijff. Vervolgens de oude heer Leen Kruijff, de bewoner van 't Koningshuys, Alida Bloemen, een vriendin van de bruid, en Femien Kruijff, een statige matrone.

Links van de bruid staan op de trap Boudewijn D. Kapteijn en zijn echtgenote, Jacoba Vermaat, een stiefdochter van Mijnheer Speelman. Dan volgt een "kantoorschrijver".

Nu staande beneden. De tweede van links - met strikje - is een Van Schooten uit Voorhout. De achtste is Karel Knoppert uit Voorhout, meesterknecht. Er moeten nog twee broers van hem op de foto staan. Nummer tien, vooraan, is Jan Noordermeer, de tulpenbaas, een echte grappenmaker. Hij speelde op 't Huys altijd voor Sinterklaas. Daarachter Jan van Nobelen, knecht. Zijn vader was koster van de dorpskerk. De jongen is Antoon van der Voort (nummer 27). Twee verder staat Kühn. De jongen vooraan met de matrozenkraag is de thans hoogbejaarde heer Jo Kapteijn. Naast hem Juffrouw Schoevaart, de vrouw van een arbeider. Ze kwam helpen. Met witte hoeden Nelly Kapteijn (later mevrouw Arentshorst) en haar zusje Francien (mevrouw J. van der Mey te Lisse). Dan komt Jannetje van Dijk, naaister, dochter van de tuinman. Vier "bojen" met de cornet op, twee van 't Koningshuys en twee van Casa. De derde heet Van der Mey, later getrouwd met postbode Staffleu. Nu komt Gideon Heemskerk naast Willem van Kampen, pakknecht uit Voorhout. De oude dame is de familie baker. Geheel rechts tuinman Piet van Dijk. Op een hogere rij staat nog als nummer 4 Mens en als 9 Pheube of Feeb Dannijs, arbeider. Over de familie Kruijff kan men in "Het Oude Koningshuys" meer lezen.

29. Vroeger stond in de wet, dat het onderwijs de aanhoudende zorg was van de regering. Misschien staat het er nog wel in. Daarom beginnen wij na de rondgang door de bollen met de school.

De koster was naast voorlezer en doodgraver meestal tevens de schoolmeester en aldus was het schoollokaal meestal een aanbouw van de kosterswoning. In 1866 werd een nieuwe dorpsschool gebouwd (Ansichten 50); de eerste steen werd op 21 maart gelegd door Pieter Lijndrajet jr., een zoon van de burgemeester.

In 1881 is meester J. Beumer naar Sassenheim gekomen. Hij was in 1852 te Schiedam geboren en werd op l8-jarige leeftijd hulponderwijzer te Hekelingen. In 1873 ging hij weer naar Schiedam terug, haalde de hoofdacte en werd hoofdonderwijzer te Stolwijk. In 1881 werd het dus Sassenheim en dat is het gebleven.

Het salaris was niet hoog; daarentegen de ooievaar hem gunstig gezind. Aldus keek hij uit naar bijverdiensten en werd boekhouder bij Beerhorst & Van Leeuwen. Later zat hij al zijn vrije tijd op "de vlooienzolder" in de molen van Speelman. Boekhouder voor één kwartje per uur; een beste bijverdienste! Toen ging hij zelf ook aan het hybridiseren, met name in de hyacinten: ,Myosotis', ,Prins Hendrik', ,Viola' en ,Beumer' zijn door hem gewonnen. In 1907 slaagde hij nog voor tuinbouwonderwijzer en gaf lessen door de hele streek! En dan zijn journalistiek werk nog. Een zeldzaam actief mens!

Hier is hij met zijn gezin, van links naar rechts Klaas (bollen, nummer 24), Leendert (onderwijzer), Mien (onderwijzeres fraaie handwerken), Moeder Beumer-van Meurs, Wil (onderwijzer) met voor hem Ant (wijkverpleegster), Jan (scheikundige) en Jo, die evenals Jan naar Amerika trok. Kees (nummer 30) lag nog in de wieg.

En die andere foto's uit l894? Niemand kent de namen meer en het zijn toch zulke aardige jongens en meisjes. Wat is de wereld? Eén stuk vergetelheid!

30. "Het plaatsvervangend Hoofd der School, Kees Beumer, met Vader's hoed en pijp", staat er onder deze foto. Op dit plaatje uit 1906 zien we de thans 84-jarige Cor ofwel Kees Beumer in een der klaslokalen. Wat een prachtige ouderwetse school! (Ansichten 50) Stenen vloeren met vurenhouten plankiers, de lessenaar van de meester, de simpele banken met de lei en de vele platen aan de wand, want het onderwijs moest "aanschouwelijk" zijn. De volle wanden herinneren aan de Middeleeuwse kerken, waar ook voor de ongeletterden allerhand bijbelse tafrelen als de "Biblia pauperum" aan de wand geschilderd waren.

Hier zien we een beer en een koe, een zijderups en een meikever. Die laatste waren hier vroeger nog genoeg! In Hillegom werd de school in de vorige eeuw wel gesloten om (de schadelijke) meikevers te rapen; één cent per emmer. In Sassenheim zal dat waarschijnlijk ook wel zijn gebeurd.

De glazen wand was wel erg gehorig, maar diende het hoofd der school om toe te zien hoe het bij de "hulpon

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek