Kent u ze nog... de Schagenaars

Kent u ze nog... de Schagenaars

Auteur
:   G.J. Pater
Gemeente
:   Schagen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3321-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Schagenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

"Kent u ze nog ... de Schagenaars" is een vervolg op het reeds eerder uitgebrachte boekje "Schagen in oude ansichten". Voor wat betreft de foto's is dankbaar ge bruik gemaakt van het fotoarchief van de gemeente Schagen, de vereniging "Oud Schagen" en van vele particuliere verzamelingen uit geordende albums en ook uit oude schoenendozen en sigarenkistjes. De achtergrondinformatie is verkregen uit gemeentelijke archieven, uit diverse notulenboeken van verschillende verenigingen en van oudere Schagenaars die heel veel van vroeger jaren weten te vertellen.

Het is de bedoeling om met dit album de romantiek van het verleden samen te bundelen en de herinnering eraan te behouden. Hoewel de ingrijpende wijzigingen in het maatschappelijk verkeer zich na de tweede wereldoorlog in een steeds sneller tempo voortzetten, hoopt deze verzameling een bijdrage te zijn om het zeer actieve verenigingsleven van het verleden nog eens te benadrukken.

We gaan met u de stad Schagen, die nu ruim tienduizend zielen telt en een meer dan vijfhonderd jaar oude weekmarkt bezit, doorwandelen en maken tevens een zogenaamde "kroegentocht". Op onze doorreis is er dus ruim gelegenheid om even ergens op te steken.

1. Op deze oude kaart van het Noorderkwartier benoorden Alkmaar in 1300 zien we dat onze naburige gemeenten Zijpe, Anna Paulowna en Wieringerwaard nog niet bestonden. De woeste baren hadden hier nog vrij spel, Reeds in 1387 dacht men aan indijken van de Zipe, maar bij herhaling bleken de stormvloeden sterker dan het mensenwerk. Bij de Allerheiligenvloed (1 november 1570) overstroomde alles, waarbij tweehonderd mensen verdronken alsmede een groot aantal paarden, koeien en schapen. Omstreeks 1600 kwam de indijking tot stand. "Het Koegras" kon pas in 1817 volledig in gebruik genomen worden. De Wieringerwaard, oudtijds Wierinklant genoemd, was tot de dertiende eeuw een stuk land, verbonden met Texel en Wieringen. Door de geweldige storm en in het jaar 1260 scheurde het land stuksgewijze los en werd door de golven bedekt. In 1617 lag de polder Wieringerwaard droog. De Anna Paulowna werd bruikbaar in 1846 en behoorde toen bij de Zijpe, In 1869 werd Anna Paulowna een zelfstandige gemeente. De Westfriese zeedijk beschermde in die vroegere jaren Schagen tegen het water, aldus "de Kroniek" van W. Wijker (een uitgave van J. van Leverink te Schagerbrug), Aan de hand van opnamen uit vroeger jaren brengen we een bezoek aan Schagen in de jaren 1880-1939.

_.-

HET NOORDtRKWARTltR ~ ALKMAAR It 1300.

Z.UDt:R

z

. '" . -

2. Midden op het marktplein staat de hervormde kerk. Tot het laatst van de vorige eeuw stond op deze plaats het fraaie bouwwerk uit 1460. V66r de hervorming was deze kerk, met de toren naar het westen gericht, aan de H. Christoffel gewijd. Bij de geweldige brand van 22 augustus 1895 - naar men zegt veroorzaakt door onvoorzichtigheid van een loodgieter op het dakwerk werd het trotse bouwwerk geheel in de as gelegd, waarbij alleen enig zilverwerk, stoelen en boekwerken konden worden gered. De toren van deze kerk werd in 1619 voltooid. De gehele toren was drieenveertig el hoog en had drie orngangen waarboven een peer en een gulden appel met sierlijk lofwerk. De kap van de preekstoel, welke van 1660 dateerde, gold als een rneesterwerk. Tevens yond men in het oude kerkgebouw de gedenkschriften van de heren en vrouwen van Schagen. Een van de grafstenen is nu nog in de oostelijke slottoren aanwezig. De nieuwe kerk is onder leiding van architect Van der Steur zoveel mogelijk in de vroegere stijl opgebouwd. De toren is ech ter naar het oosten gerich 1.

3. Toen de Loet nog een smalle straat was en voor paard en wagens berijdbaar, op voorwaarde dat stapvoets werd gereden omdat men anders de kans liep in de Loetsloot terecht te komen, tekende de Schagenaar Corn. Bok in 1839 de boerderij "Vreeburg". Deze boerderij was via een hoge brug, zodat de beurtschippers er onderdoor konden varen, vanaf de Loet te bereiken. Dit pand is sinds jaren eigendom van de gemeente Schagen en in gebruik bij de dienst openbare werken. Ret voorhuis is thans in gebruik door de Stichting Bevordering Westfriese Folklore te Schagen. In dit gedeelte is een oudheidskamer ingericht en de bovenverdieping is beschikbaar gemaakt voor expositieruimte. In de toekomst zal het fungeren als een prachtig museumpand met een muziektuin die ongetwijfeld goed aan de oude sfeer kan worden aangepast.

4. De Zouaven waren de vroegere bewoners van Zouavia in de provincie Constantine in Algerie, die in Franse krijgsdienst traden. Later werd dit de lichte Franse keurinfanterie in Turkse klederdracht. De pauselijke zoeaven waren oorspronkelijk vrijwilligers ter bescherming van paus Pius IX wiens pontificaat tweeendertig jaar duurde. Onder de vrijwilligers waren er vee I uit de provincie Noord-Holland. Een zeer bekende heldhaftige zoeaaf was Pieter Jong uit Lutjebroek. Uit Schagen kennen we kleermaker Anthonie Post en bakker Jac. Keet. Hiernaast ziet u een foto uit 1867 van Jac. Keet in het zoeavenuniform. Na zijn dienstverband kwam hij in de bakkerij in de Molenstraat (thans banketbakkerij Jan Bakker).

5. Het draven op de korte baan is sedert jaren een geliefkoosde sport in Noord-Holland en vooral in Schagen. Reeds lang voordat de Schager Harddraverijvereniging in 1883 werd opgericht hield men op particulier initiatief draverijen om prijzen zoals meubelstukken, linnenkasten, enzovoort. De eerste draverij werd gehouden op 9 september 1884. De eerste prijs bestond uit vijfentwintig gouden tientjes, Deze prijs werd gewonnen door het paard Suzanna van de heer C. Paarlberg te Burgerbrug. De foto toont C. Paarlberg op de Noordhollandse siees, terwijl zijn zoon het winnende paard Suzanna vasthoudt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek