Kent u ze nog... de Schagenaars

Kent u ze nog... de Schagenaars

Auteur
:   G.J. Pater
Gemeente
:   Schagen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3321-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Schagenaars'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

46. Op deze plaats liet Arie Visser, eigenaar van het stationskoffiehuis en stalhouderij (nu "De Oude Herberg" van Sam Bleeker) in 1910 dit pand bouwen voor zijn schoonzoon Herman Willernse, op deze foto met witte kapperjas, Nu staat dit pand, tegenover het Willem van Beierenplein in de Molenstraat, al enige tijd leeg. Boven voor het raam zit mevrouw Willemse met haar oudste, Herman, op schoot. De nu ruim tachtigjarige mevrouw Willemse heeft een mooie kamer in "Villa Scagha" en maakt graag nog een praatje over vroegere jaren. "Mijn man was weI kapper, maar het was niet zijn zin, maar wat moest je anders doen in die jaren? In deze tijd is het allemaal veel eenvoudiger, als je het nu niet weet, dan zeg je maar heel gewoon "dat zien we morgen dan wel weer! " Hoe schoonvader Visser en schoonzoon Herman Willemse er to en over dachten weten we niet, maar de foto was goed geslaagd!

47. Dit is cafe "De Nachtegaal" annex brandstoffenhandel van Klaas Snaas op de Laan naast huize "Avondrust" in 1919. Thans is het oliehandel en drankslijteri]. Zoon Gerrit, met kettenwagen, is juist thuisgekornen van de aflevering van korte en lange turf, cokes, eierkolen en briketten. Onder de luifel staan Annie Snaas, mevrouw Blankman, het jongste dochterje Gerie Snaas naast haar moeder, Tante Anna, een zeer beminde kasteleines en vervolgens schoenmaker Jan Komen. Voor de luifel zitten timmerman Evert Spreeuw, meubelmaker Jan Kranenburg, postbode Jan Struijf en daarnaast staat zadelmaker Arie Melker. Voor de deur staat Klaas Snaas en rechts van hem beurtschipper Jan Bleeker. De jongernan op de fiets is zoon Nic Snaas die achter het woonhuis een rijwielzaak vestigde en thans al weer ruim vijftig jaren de alom bekende rijwielzaak in de Molenstraat drijft,

48. De jaarlijkse bedevaart naar Heiloo stond veelal ook op het programma van het rooms-katholieke mannenkoor. Velen van ons zullen de afgebeelde personen nog kennen. Het ziin, staande van links naar rechts: Simon Plukker (van de drukkerij), Louw Koomen (gepensioneerd spoorwegman), Gerrit Does (de groenteman uit de Molenstraat, thans verfhal De Boer), Louw Koomen (hulpbesteller P.T.T. en jeugdleider bij "De Jonge Wacht"; Louw werd als P.T.T.-ambtenaar naar Duitsland gezonden en is daar bij een bombardement om het leven gekomen), orne Sjors Trap (vader van Wim Trap, destijds in de dierenwinkel op het Rensgars), Simon Overtoom (architectaannemer) en Leo Konig (muziekleraar en organist). Vooraan zitten de heren: G. Meereboer

(huisschilder in de Buiskoolstraat), orne Joseph, Jos Overtoom en tot slot Joseph Kroone (de goudsmid uit de Molenstraat),

49. De zesde en zevende klasse van de toen nieuwe roorns-katholieke Aloysiusschool aan de Nieuwe Laagzijde in 1922. De meisjes zijn: 1 Tine Huiberts, 2 Lena Ranke, 3 M. Klaver, 4 Trien Roos, 5 Veronica Koomen, 6 Guurtje Barendsen, 7 Marie Ranke, 8 Dieuw Visser, 9 Coba Ploeger, 10 Marie Huijbers, 11 Trien Ploeger en 12 Bets Groot. De jongens zijn: 13 Jan Baas, 14 Jan Huijbers, 15 Piet Blokker, 16 Luc van Gastel, 17 Gerard Pater, 18 Dirk Groot, 19 Piet Meereboer, 20 Jan van der Gracht, 21 Arie Deutekom en 22 Jul. Brugemann.

50. "Leve Arie ", Arie van Twuiver werd rond 1930 feestelijk gehuldigd wegens zijn veertigjarig jubileurn als marktkoopman in sigaren. Zijn marktstal voor hotel "Het Centrum" van de farnilie Roobol kreeg een fraaie versiering, Een fruitrnand en bloemen werden de jubelaris aangeboden. In zijn tijd was Arie van Twuiver ongetwijfeld een van Nederlands beste afslagers op verkopingen en boelhuizen. Als Arie als afslager fungeerde, was er altijd veel publieke belangstelling, veelal ook van vrouwelijke zijde en dat was koren op zijn molen. Met zijn geweldige humor wist hij de lachlust op volle toeren te brengen en er tussendoor een bij herhaling een hoger bod te krijgen voor de aangeboden boelhuisartikelen. Bij deze opname was er ook belangstelling van de marktbezoekers en de jeugd. Arie had al weer goede zaken gedaan, gezien de lege sigarenkistjes die onder de kraam liggen.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek