Kent u ze nog... de Schagenaars

Kent u ze nog... de Schagenaars

Auteur
:   G.J. Pater
Gemeente
:   Schagen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3321-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Schagenaars'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. Tijdens de rondgang over het tentoonstellingsterrein toonde koningin Wilhelmina ook duidelijk zichtbaar haar belangstelling voor de inzending vette varkens. In die jaren ging het erom de zwaarste en vetste varkens te exposeren. Aan aIle rubrieken waren prijzen verbonden: een eerste prijs ten bedrage van f 15,-, een tweede prijs van f 10,- en als derde prijs een eervolle vermelding.

42. De grote 1andbou wtentoonstelling in september 1920 was een feestelijke gebeurtenis. Op verschillende belangrijke inva1shoeken van de binnenstad werden grote erepoorten gebouwd. Hier zien we op de Laan, hoek Gedempte Gracht een dergelijk gigantisch bouwwerk. In deze erepoort poseert de commissie voor de organisatie van de feeste1ijkheden. Hier staan, van links naar rechts:

W. van Erp (cafehouder), Leendert Roggeveen (meube1maker), A. Zijdewind (landbouwer), meester Maarten Visser, J.H. Schene (manufacturier), B1easer (directeur van de gemeentelijke gasfabriek), Chr.H.Th. Schmalz (manufacturen, kleding, matrassen en bedden), C. B1aauboer (van B1aauboer en Kossen), J. Keesman (marktopzichter), L. van Rijswijk (ijzerwarenhande1), C. Roggeveen jr, (meube1maker), Jan de Veer (veehouder van Grotewal), Piet Trapman (van de bekende drukkerij Trapman) en Zondervan (districtshoofd van P.E.N.).

43. In de jaren twintig werden er in de maand september winkelfeesten georganiseerd. Gesteund door het gemeentebestuur waren vooral de "Schager Handeldrijvende en Industriele Middenstands Vereniging" en de vereniging "Algemeen Belang" zeer actief. Etalagewedstrijden waren steeds een succes. Elkeen deed zijn uiterste best een zo schitterend mogelijke etalage te maken. De buurtcommissies maakten zich in die tijd ook zeer verdienstelijk. Op deze foto poseren de stuwende krachten achter deze verenigingen, Van links naar rechts zijn dit, staande, de heren:

Bleaser (directeur van de gasfabriek), C. Blaauboer (Ford-dealer Blaauboer en Kossen, voorzitter van de winkelweekcommissie), L. van Rijswijk (ijzerwaren), A. Zijdewind (landbouwer), W. van Erp (cafehouder), Maarten Visser (onderwijzer), Piet Trapman (van drukkerij Trapman en uitgever van de Schager Courant), C. Roggeveen jr. (meubelmaker), Zondervan (topfunctionaris P.E.N.) en l.W. Govers (de actieve secretaris van de commissie). Zittend: L. Roggeveen (rneubelmaker), Chr.H.Th. Schmalz (manufacturier), J. Keesman (marktopzichter) en H.H. Schene (rnanufacturier ).

44. A1s we vanaf de Markt naar het nieu we stadsgedeelte gaan, met de zogenaamde muziek- en schilderwijk en de straten met boom- en sierheestemarnen, passeren we de A. Mauvestraat. Het begin van deze straat was vroeger de Nieuwstraat, waaraan nu aIleen nog de herinnering rest. Op deze foto zien we palingboer Jan Kameme1k uit Winkel. Wekelijks kwam hij met zijn door twee honden getrokken kar naar Schagen. Voor in de Nieuwstraat had hij standp1aats gekozen voor een blok van drie huizen dat eigendom was van de familie Gouwenberg. De honden kregen gelegenheid om wat te passagieren. Aan de wagen koopt Rika Domper een steurtje paling, vermoedelijk omdat Ide Wiersma te gast zou komen. Rika trouwde in 1925 met Ide. Dit is een opname uit 1924. Achter de viswagen zien we een klein mannetje met het hoofd tussen de schouders gedrukt. Dat was Jan Pagano, die de bijnaam had van "Lombok". De stal naast de woningen was van Jan Ko Boontjes, eigenaar van "De Gouden Engel".

45. Tot 1921 was de oude rooms-katholieke school in de Molenstraat, naast het Don Boscohuis, in gebruik. Op deze foto poseert juffrouw Scholten met de derde, vierde en vijfde klas in het jaar 1918. Gehee1 vooraan, van links naar rechts: Christien Peeters, Annie Konig, Truus Schouten, Tine Huiberts, Grietje Bes, Lena Plukker, Catrien Gouwenberg, Marie Starn en Trien Starn. Op de tweede rij: Truus Bruggeman, onbekend, Luus Bes, Annie Huiberts, Stien Huiberts, Jaantje Dekker, Marie Haring, Geertje Klaver, onbekend en Trien Bruggeman. Daarachter: Willi Plukker, Cor Starn, ? Haring, Jo Peeters, Jan Bakkum, Leo Konig en Herman Konig. Bovenste rij: ? Haring, Klaas Bakkum, Gerard Gouwenberg, Meindert Gouwenberg, Jan Bes en Jan Dekker.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek