Kent u ze nog... de Schijndelse

Kent u ze nog... de Schijndelse

Auteur
:   S. Ckrab
Gemeente
:   Schijndel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4349-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Schijndelse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Op deze foto, die rond 1937 is gemaakt, staat maar een klein gedeelte van de toneelvereniging die een onderdeel was van de "K.J.V.", de Katholieke Jonge Vrouwenvereniging. De toneelvereniging gaf uitvoeringen voor volle zalen in het patronaatsgebouw. Zij verzorgde toneelavonden, volksdansen, balletuitvoeringen enzovoorts waar menige leuke repetitie aan vooraf ging. De vereniging stond onder leiding van Annie van Liempd. De foto is gemaakt na het volksdansspel "De klompendans van Hannus en Drika". Staand van links naar reehts: Dora Wouters, Marietje Gruythuyzen, Annie van Liempd en Toos van den Heuvel. Zittend van links naar reehts: Stientje van Kaathoven, Corrie van den Heuvel, Mia van Liempd en Mien Wouters.

12. "De Missie Naaikring". Dit was een "vereniging" van vrouwen, die kleren, kazuifels en andere misattributen maakten voor missionarissen en zusters uit Schijndel die in de missie werkzaam waren. Ook werden er kleren gemaakt voor de mensen en kinderen uit de missiegebieden. In de allereerste periode zijn de leden begonnen met het maken van hele eenvoudige jurkjes en broekjes. Later werd het meer het fijnere werk, kazuifels en misbenodigdheden, dus veel borduurwerk. De leden gingen eens in de maand bi] de dames Van Liempd (die alles van te voren knipten) hun "werk" halen en maakte dit thuis verder af. Later werd het uitgebreider en kwamen de leden een avond in de week bij elkaar in de huishoudschool, terwijl v66r die tijd alles thuis werd gemaakt. Ieder jaar werd er een grote fancy-fair gehouden om geld in te zamelen. Er werden loten verkocht en er was dan ook altijd een tentoonstelling die werd ingedeeld in vakken, waar voor iedere zuster en missionaris de "spulletjes" bij elkaar werden gelegd en waar familieleden dan konden zien wat hun dochter of zoon werd toegewezen. Rechts ziet u de grate groep vrijwilligsters die aan de "Missie Naaikring" waren verbonden. Van links naar rechts zittend op de grand: Marietje van Heertum, Jet Swinkels, Marie Bels, Thera van Rooy, Betsy van Liempd, Fien Jonkers, Marie Broeren, Lies Wetemans, Sien Venix, Dien van Veghel, Zus Meuffels, Marie van Grinsven, Thil van Liempd en Sientje van Veghel. Op de tweede rij: Antje van de Velden, Dimphna Nefkens, Anna van Liempd, Mieke van Lieshout, Mie Jagers, kapelaan Meijer (geestelijk adviseur), Jana van Liempd, Jana van Liempd (van Jan van Aone), Mina Timmermans, Riek Doyen en Grarda Bels. Op de derde rij: Jana Steenbakkers, Anna Verhagen, Marie Verhagen, Bet Timmermans, Mie van der Steen, Jana van der Heyden, Drika van Zoggel, Drika van den Berg, Anna van Heeswijk, Drika van Vleuten, Doortje van de Oetelaar, Drika Verhoeven en Doortje Timmermans. Op de vierde rij:Anna Steenbakkers, Marietje Gooyaarts, Pietje Verbruggen, Sientje Geerts, Pietje van den Oever, Pietje Verhagen, Jans van Heeswijk, Jans Spierings, Jans Hezenberg, Jans Pijnenappels, Drika Schevers, Dineke van den Oetelaar en Louise Schouleterharten. Op de vijde rij staan:

Marietje Speeks, Miet Oerlemans, Drika Schevers, Marietje van Liempd, Anna Oerlemans, Anna Timmermans, Betje van Heertum, Jana van den Oever, Pietje Smits, Tonny van den Oetelaar, Drika Timmermans en Bertha van der Spank. Op de zesde rij, de bovenste: Marie van Heesch, Cato Verhagen, Sientje Hellings, Jans van Heesch, Loes Schevers, Jana Kemps, Bertha Wouters, Sien Schevers, Marie van den Oetelaar, Martha Sanders, Martina van der Spank en Marie Pennings.

13. Dit is een foto van de eerste .Boschwegse Revue" in 1934. De revues werden geschreven en geregisseerd door de heer H.J. Tibosch met behulp van kapelaan Koopman. Er was op de Boschweg een parochiehuis waar geld in het laatje moest komen om er verschillende dingen te kunnen aanschaffen. Toen zijn ze begonnen met revue-uitvoeringen waarvoor entree werd geheven. En dat was altijd een groot succes. Er mocht in die tijd geen gemengd tonee1 worden opgevoerd en vrouwenrollen werden door mannen gespeeld (niet zonder succes). De vaste figuren uit deze revue waren "Hannes" (Harrie van Liempd) en "Drika" (Marinus Verhoeven) uit de Weidonk, En verder het komieke duo "Sjors" (Nol Merks) en "Hein" (Will van Liempd). Later zou daar bij komen "Nelleke" (Grard van Rozendaal) en "Driekske" (Sjefke van Tartwijk), niet op deze foto aanwezig. Zittend op de stoel: de heer H.J. Tibosch, rechts en kapelaan Koopman, links. Verder van links naar rechts op de eerste rij: Piet van Liempd en een onbekende. Tweede rij: Wim van Liempd, A.J. van Oss, Jan van Liempd, Harrie van Liempd, Marinus Verhoeven, Harrie van Kasteren, Frits Sangl, Grard van Rozendaal, Bertus Timmermans en Nol Merks. Derde rij: Antoon van Esch, Theo van A1ebeek, Wim van der Steen, Dorus van Oorschot en Harrie van Heeswijk. De jongens op het tonee1 ken ik niet allemaal bij naam, maar na veelvuldig navragen heb ik toch enkele namen kunnen achterhalen. De eerste van links is Jos van Liernpd, de vierde van links is Frans Steenbakkers, daarnaast Gijs Schoenmakers, Toon Schellekens, Kemps en Harrie van Weert. De negende, tiende en elfde zijn onbekend, dan J ohan van Heeswijk en de dertiende en veertiende zijn ook onbekend.

14. In 1930 is de St.-Aloysiusschool op de Boschweg gebouwd. Op deze foto, eveneens uit 1930, zien we de eerste klas van het hoofd van de school, de heer H.J. Tibosch, narnelijk de zesde klas. De start van de nieuwe school begon natuurlijk maar met enkele leerlingen en vandaar de kleine groep op de klassefoto. Zittend ziet u de heer Tibosch, op wie ik straks terugkom. Verder van links naar reehts: Wim van de Ven, Huub van Rozendaal, Piet Verhagen, Thieu Timmermans, Harrie van de Steen, Wim Wouters en Henk Zijlmans. Bij deze foto heb ik meteen de gelegenheid om de heer Tibosch even naar voren te kunnen schuiven, want dit is een man die in zijn vrije tijd erg veel voor Schijndel heeft gedaan, en vooral voor de parochie Boschweg. Hij ontplooide op de Boschweg verschillende activiteiten. Hij was schrijver en regisseur van de "Boschwegse Revue", directeur van het parochieel zangkoor en daarnaast had hij een jongenskoor en een dameskoor. Hij richtte een voetbalclub op waar hij jarenlang voorzitter van is geweest: de voetbalclub "Avanti". Hij zat in het bestuur van de "Vincentiusvereniging" die hem zeer na aan het hart lag. Maar de heer Tibosch wilde de parochie Boschweg niet isoleren van de gemeenschap van Schijndel en hij zocht daarom verdere activiteiten die voor de hele gemeenschap golden. Veel Schijndelse kennen hem als leraar en directeur van de avondnijverheidsschool, Hij is jarenlang voorzitter geweest van het oranjecornite en hij zat in het hoofdbestuur van de Schijndelse harmonie "St Cecilia". Hij was diverse jaren voorzitter van de Schijndelse gezinszorg en een grote zorg voor hem was het grote percentage kinderen dat niet in staat was het gewone lagere onderwijs te volgen. Hij had dit aanhangig gemaakt bij het gemeentebestuur, waar hem aIle hulp werd gegeven verdere stappen te ondernemen om dit euvel te ondervangen. Helaas stagneerde dit werk door de oorlog 1940/45. Pas daarna is men gekomen tot het oprichten van een school voor buitengewoon onderwijs.

15. Schijndel was en is nog een van de dorpen waar de meeste klompenmakerijen zijn gevestigd. Een foto van een klompenmakerij mag dan ook niet ontbreken in dit boekje. Want vooral vroeger werd de kost voor veel gezinnen verdiend door het vervaardigen van klompen, wat in die tijd geheel met de hand werd gedaan. De foto toont dat en u ziet dat er heel wat komt kijken v66rdat er eenmaal een paar klompen zijn vervaardigd. Het klompen maken in zijn oorspronkelijke vorm was een zeer kunstig werk. De meest gebruikte houtsoort is die van de "canada", terwijl een wilg er zich ook goed voor leent. Het hout werd ingekocht in "slagen", dat wil zeggen dat de koper zijn armen op borsthoogte am de starn sloeg en aan de hand daarvan schatte hoeveel klompen uit die starn konden worden gemaakt en dat heette dan een "slag hout". De bomen werden dan gerooid en de stammen werden afgekort tot zogenaamde "bollen". Dit afkorten gebeurde met een trekzaag van ongeveer een meter zestig lengte met aan beide uiteinden een handgreep die door vier personen werd bediend. Dit werk werd geacht door de kneehts pro deo te worden gedaan na de normale werktijd. De lengte van een "bar' (zie reehts onder op de grand) was afhankelijk van het soort klomp dat moest worden gemaakt, bijvoorbeeld mansklompen, vrouwenklompen, drielingen of kinderklompen. Uit een bol werden twee paar klompen gemaakt. De "bollen" werden eerst "gekloofd" (zie in het midden van de foto) waarna met een kapmes en een dissel de klomp in zijn ruwe vorm werd gehakt (zie de man rechts) en met een "paalmes" werd de vorm van de klomp bijgewerkt. Om de ruimte voor de voet eruit te halen ging de klomp naar de "heulbank". Dit heulen gebeurde met een "dopbeitel" in drie verschillende maten, "effers" (boren), bodemmessen en schrapmessen (zie de tweede jongen van reehts). Als de klomp goed was uitgehold werd het uiterlijk met een fijnrnes verfraaid en in model gebraeht (zie de man zittend op de foto). Om de gebruiker van de klomp zo eomfortabel rnogelijk te laten lop en werd de rand van de klomp, tegen het pijn doen van de wreef, met een "opsnijder" een fraaie sehuine ronding gegeven. Dit was in het kart een beschrijving van hoe de klomp werd vervaardigd. De foto is gemaakt rand 1919 op de klompenmakerij van Mathijssen, die stand op de plaats waar nu "Plein 1944" is. Van links naar reehts zien we: de heer Frans Mathijsen met zijn zoontje Marinus, T. Assink, Harrie van Eseh, Harrie Mathijsen, Huub van den Heuvel en Johan Mathijsen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek