Kent u ze nog... de Schoonhovenaren

Kent u ze nog... de Schoonhovenaren

Auteur
:   C. van Holten
Gemeente
:   Schoonhoven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0925-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Schoonhovenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Eerste druk

? ?

door

C. van Holten

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXX

W~OEN

OEKJE

rSBNlO: 90 288 0925 2 rSBN13: 978 90 288 0925 3

© 1980 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de oorspronk1ijke druk uit 1980

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Omdat Schoonhoven van toen is uitgegroeid tot een grote plaats met veel forensen en industrie, wordt het tijd iets vast te leggen van de mensen die hier in de periode van 1900 tot 1945 gewoond en geleefd hebben. En omdat dit boekje aan een beperkte omvang gebonden is, hebben we, door foto's te verzamelen van allerlei groepen mensen uit Schoonhoven, geprobeerd een beeld te geven van het leven in ons stadje, dat toen zo heel anders was.

Kijk maar eens naar de schoolfoto's van toen; je kunt zo zien dat het er toen op school heel anders aan toeging dan nu. Let ook maar eens op de mensen die samen een bestuur vormden; wat plechtig staan zij afgebeeld. Of die krijgshaftige sportmensen van toen. En wat zegt u van de mensen die een dagje uitgingen met elkaar? Misschien was het de enige dag in het jaar dat ze uitgingen. Hopelijk komt er ook nog een dosis jeugdsentiment bij ons boven als we de foto's bekijken en de mensen herkennen die mede ons eigen leven hebben bepaald.

Als Schoonhovenaar heb je misschien ook nog wel heimwee naar die "goede" (maar arme), oude tijd; naar dat kleine stadje, een huis of een kamer. Maar vooral ook naar de mensen, die misschien allang zijn heengegaan, maar die toch deel blijven uitmaken van wat je bent. Omdat ze je vormden van het kind, dat je eens tussen hen was, tot de volwassene die je mocht worden. Maar je bent dankbaar voor alles wat je aan liefde van hen ontving.

Ook willen wij iedereen die ons heeft geholpen bij het samenstellen van dit boekje, hartelijk bedanken. Waarbij wij twee groepen speciaal willen vermelden, namelijk het personeel van het streekarchief en de mensen van de Schoonhovense krant. Helaas konden wij niet alle foto's plaatsen, maar we waren erg blij met uw hulp. Wat hebben we moeten zoeken naar alle namen! En nog zullen er heus wel fouten in geslopen zijn. Neem het ons niet kwalijk, maar geniet van dit boekje. Net zoals wij genoten hebben van het werk dat we ervoor moesten doen.

1. Zoals u op het vaandel kunt zien, werd de muziekvereniging "Tavenu" opgericht in 1906. Volgens de notulen was het een voortzetting van een ander korps met de naam "Apollo". Deze vereniging moest opgeheven worden omdat de bestaansmogelijkheden twijfelachtig werden. Maar de muziekbeoefenaars waren het daar niet mee eens en kwamen tot de oprichting van een nieuwe vereniging met de naam "Tavenu" . Met de dirigenten is het korps steeds gelukkig geweest. In de beginperiode waren het E. van Wageningen, J. Driesen (zie foto) en J. Fromelt die tot 1917 de muzikale leiding hadden. Toen kwam de heer RA. Hoon, die de vereniging gedurende tweeënveertig jaar tot 1959 dirigeerde. Daarna kwam de heer W. Koen uit Krimpen aan de Lek, die het korps negentien jaar leiding gaf. Thans doet dat de heer F. Klein. De bijgaande foto dateert van de beginperiode. Een es- en een bes-bas bezat men toen nog niet.

Op de foto ziet u, van links naar rechts, op de bovenste rij: Arie Tanger, Dirk Herkhof, Gerard Broere en A. de Groot.

Tweede rij: Jan Boere, Bemmelkamp, Van der Weg (vaandeldrager), R. de Hoop, HJ.A. Boere, S. Mopman, Bram van der Leede, Adriaan de Vaal, J. de Wilden en G. SUUI.

Derde rij, zittend: Kramer, Schimmel, dirigent Driesen, Barend Pruit, Freek Schoenmakers en Henk van Baren. Op de voorgrond zitten Dirk van der Ree en Piet van der Ree.

2. Na de voorgaande foto van "Tavenu" blijkt dat onder leiding van dirigent B.A. Hoon het korps aanzienlijk is uitgebreid. Intussen zijn er een es- en een bes-bas aangeschaft en zijn er saxofoons bij gekomen. De vereniging kwam tot grote bloei en ook op muzikaal gebied bleven de successen niet uit. Doch ook de slechte tijden kwamen om de hoek kijken. In de crisisjaren liep het ledenaantal weer geweldig terug. Er was gewoon geen geld, vele leden moesten, ondanks de lage contributie, door armoede als lid bedanken. Meermalen moest dirigent Hoon met f 1,75 of f 2,50 naar huis. Naast zijn beroep als dirigent begon hij ook te fotograferen. In 1936 behaalde hij zelfs zijn opticiensdiploma, omdat hij als dirigent geen droog brood kon verdienen. Maar ook aan die periode kwam voor "Tavenu" weer een einde, dank zij het altijd goed leidende bestuur, met aan het hoofd hun voorzitters. Dat was van 1906 tot 1911 L. den Hartog, die werd opgevolgd door B. Pruit. In 1928 werd J.W.T. van Os van den Abeelen voorzitter; in 1937 J.D. Fetter en in 1947 nam J.C. Voorsluys de voorzittershamer over. Onder zijn leiding ging het weer crescendo. Ook kwam er in 1952 een drumband bij. Na dertig jaar legde Voorsluys om gezondheidsredenen de voorzittershamer neer en werd C.L. van der Linden de nieuwe voorzitter.

Op de foto zien we, van links naar rechts, op de bovenste rij: Adriaan Boere, Jan Boere, Gerard Boere, De Gooyer, Dirk Herkhof senior, Arie Pluut, Gerrit Brouwer, Dries Edeling, Dirk Herkhof junior en Andries Klip.

Op de tweede rij: J. de Vaal, J.D. Fetter, Scholten, Jan Korevaar, Arie Tanger, Albert Meyer, RoeI de Hoop, vaandeldrager Adrie den Besten, Siem Mopman, Eikelenboom senior, P. Stigter en J.W.T. van Os van den Abeelen. Derde rij: Gerrit Suur, J. Vink, Freek Schoenmakers, R. Witzier, dirigent B.A. Hoon, R.J. Witzier, Sander Kok, Jan Schep, Jan Kruit en Joop Edeling.

Zittend op de grond: Chris Raus, Aart Eikelenboom en P. Pruit.

3. De trots van Schoonhoven is ongetwijfeld ook de Lek. Menig Schoonhovenaar ging vroeger toch minstens één keer per week naar het veer, om te kijken naar de voorbij varende boten en de passagiers die meekwamen met de boten van de "Rederij op de Lek" en het altijd drukke pontveer. De passagiersboten zijn verdwenen maar de pont bleef. Deze bestaat zeker al meer dan zeshonderd jaar en is continu in bedrijf geweest; dag en nacht, zomer en winter, eeuw in eeuw uit. Men voer tot 1910 met een houten pont. Op de foto ziet u de eerste ijzeren pont, die in datzelfde jaar in gebruik werd genomen. Het gevaarte was dertien meter lang en vier-en-een-halve meter breed. Het was een zogenaamde reeppont (met een stalen kabel van oever naar oever). Maar het vervoer nam toe, men wilde sneller naar de overkant en daarom kocht men in 1924 een vijf-pk-buitenboordmotor, om het werk van de veerman te verlichten als de pont bij zwak stromend of stilstaand water moest worden overgetrokken. Maar het werd geen succes. De raadsleden die de proef meemaakten zeiden: "Net de paardetram, als de conducteur niet meehelpt kom je er niet." De overtocht duurde ruim tien minuten. Het motortje was spoedig onbruikbaar. Er moest wat gebeuren, want in 1925 werden er al 8625 auto's overgezet. Men besloot tot het laten ontwerpen van een nieuwe pont bij het bureau In 't Veld te Delft. In 1928 kwam de eerste moderne motorpont gereed. Het was een pont aan twee geleide kabels, die aan een trekkabel overgetrokken werd en waarmee in 1929 al 22.445 auto's werden overgezet. Maar ook deze pont werd te klein. In 1959 kwam er weer een nieuwe kabelpont (de huidige re se rvepont). In 1970 kwam de eerste vrij varende pont, die de verbindingen over de Lek onderhoudt en met succes, want in 1979 zette men 870.000 personenauto's over en 66.000 vrachtwagens.

De veerlieden op de pont zijn, van links naar rechts: Arie Noorlandt, Bertus van Wijk, het meisje is Pietje Kooy, dan Willem Kooi en Krijn Ooms, die beter bekend was als "Krijn van 't veer".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek