Kent u ze nog... de Smildegers

Kent u ze nog... de Smildegers

Auteur
:   H. Sikkema
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4351-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Smildegers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Hier zien we een plaatje daterend van v66r de eerste wereldoorlog, narnelijk omstreeks 1912. De Smildegers kenden in die tijd ook al aannemer Rienk Offringa, Hij woonde op dezelfde plaats waar thans het aannemersbedrijf is gevestigd. In het pand was toen tevens een kruidenierswinkel. De verbouwing, waarbij een rechte kap werd aangebracht, yond enkele jaren later plaats. Naast Offringa woonde vroeger Roelof Poepe. Deze had een koperslagerij. Een aanduiding hiervan zien we op een bordje aan de boom. Naast Poepe woonde to en schilder De Vries. Op de foto staan de volgende personen, van links naar rechts: koperslager, Roelof Poepe Spijkrnan, de bode van het gemeentehuis, twee dienstrneisjes van mevrouw Offringa, vermoedelijk mejuffrouw Grasmeijer en mejuffrouw Hooibrink, zoontje Gerrit, die later het aannemersbedrijf heeft overgenomen, Klaasje Offringa-Veenboer, echtgenote van de aannemer (zij beheerde tevens de kruidenierszaak) zoontje Oege, later architect te Assen en dochter Mathilda. Duidelijk is te zien dat er sindsdien in deze omgeving heel wat is veranderd.

7. Na een moeizame stu die was het Jaap Blomberg door taai volhouden op 29 maart 1918 eindelijk gelukt het diploma van de burgeravondschool te behalen. Geloof maar dat hij blij was met dit resultaat. Natuurlijk deelden zijn vrienden mee in de vreugde. Naast de bioscoop Apollo in Assen woonde destijds een fotograaf die gaarne bereid was het vrolijke groepje te vereeuwigen. Hier zien we van links naar rechts: H. de Vroome (Mans van 't bootje), H. Pol, H. de Vroome, L. Vos, J. Blomberg en J. Boer. Zittend: J. Huisman. Deze vrienden zullen die avond in Assen nog wel even de bloemetjes buiten hebben gezet. Daarna moesten ze, uitgezonderd de militairen die in Assen gelegerd waren, weer op de fiets naar Smilde. Dat von den ze evenwel geen bezwaar.

8. Reeds ten tijde van de eerste wereldoorlog bestond er in Smilde, voor hen die alle klassen van de lagere school hadden doorlopen, de gelegenheid om voortgezet onderwijs te ontvangen. Daartoe kon men dan de zogenaamde "Franse school" bezoeken. Deze school kon worden beschouwd als een vooropleiding voor hbs en gymnasium. Hoofd der school was in die tijd me ester Jan Eikema, een bakkerszoon uit Norg. Een van de leerlingen weet zich nog heel goed te herinneren, dat meester Eikema een erge hekel aan glijbanen had. Wanneer de leerlingen weerzo'n ding hadden aangelegd en er naar hartelust op "glierden", maakte meester gauw een eind aan de pret door er turfrnolm over te strooien. Hier is een foto uit 1918. Bovenste rij van links naar rechts:

Martinus de Jonge, Jaap Hoogeveen, Arnold Bloem en Herman Kwint; tweede rij: Hendrik Jan Moens, Elibertus Juistenga, Lammert Bakker, Jan Popken, Jan Tigelaar, Dirk van Veen, Everdina Siega en Marretje Hoogeveen; derde rij: Jan Mulder Mzn., Wietse van der Werf, Jan Brands, Tinie de Jonge, Jantien Hummel, Marie Bakker, Aaltje Hoogeveen, Aaltina Popken, Jantina Krabbe, Aaltje Evenhuis en meester Eikema.

9. Een bekende figuur in Bovensmilde was vroeger Johan de Wal, geboren te Smilde op 20 oktober 1856. Hij was grootgrondbezitter en kon tot de aanzienlijke personen in ons dorp worden gerekend. Hij was getrouwd met Margaretha Roline Oldenbanning. Het echtpaar had een dochter, Albertine Margaretha Jantina. De wal heeft zijn rijkdom niet uitsluitend ten eigen bate aangewend. Indachtig het bekende lied:

"Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend, alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,

dat houdt zijn waarden en zal blijven bestaan".

schonk de familie De Wal, omstreeks de eeuwwisseling, een nieuw zilveren avondmaalsstel aan de hervormde kerk te Bovensmilde. Oak ontving de kerk, door bemiddeling van dezelfde familie, een orgel ten geschenke. Voor het dorp heeft zij eveneens veel gedaan. Vandaar dat een straat in Bovensmilde de naam "J. de Walstraat" heeft gekregen. Geen wonder dus, dat velen het betreurden dat De Wal in april van het jaar 1920 Smilde vaarwel zei. Op deze foto, gemaakt bij zijn afscheid, zien we vertegenwoordigers van de kerk, de boterfabriek en de boerenleenbank. Helaas staat het gezin De Wal er zelf niet op. Op de bovenste rij van links naar rechts: Marten Tuinbeek, dominee G.W. Oberman, Teunis van der Velde, meester Weijer, Pieter Hoogeveen en Evert Scheidema; op de onderste rij: Hendrik Smit, Jacob Boer, Cornelia Offereins en Jan Martens.

10. Wie mocht denken dat in vroeger tijd de dochters in de Smildeger gezinnen, eenmaal van school af, het huishouden alleen van moeder leerden, heeft het mis. Een aantal "schone" jongedames ontving reeds in 1920 huishoudonderwijs, We zien hier bij de lokalen van de hervormde kerk: 1. Lien Gorter, 2. Klaasje Schreuder, 3. Fern Hofman, 4. Henderkien Pol,S. Sekina Schreuder, 6. Annechien Homan, 7. Margreet Blomberg, 8. Hendrika de Jong, 9. Dirkje Naber, 10. Fernmigje Krabbe, 11. Wietske o ffringa , 12. Annie Fernhout, 13. Aaltina Popken, 14. Alie Brink, 15. Mella te Cate, 16. Alie Duker, 17. Hendrikje Bodenstaf, 18. Martie Feiken, 19. Janke Homan, 20. Hennie Wind, 21. Hennie Drent, 22. Annie Popken, 23. Hennie Himmel, 24. Giny Eleveld, 25. mejuffrouw Ten Heuvel, 26. Mathilde Offringa, 27. Tiny Bijma en 28. de heer Eisen, vermoedelijk verbonden aan de huishoudschool te Assen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek