Kent u ze nog... de Smildegers

Kent u ze nog... de Smildegers

Auteur
:   H. Sikkema
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4351-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Smildegers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. In het boekje "Smilde in oude ansichten" troffen we een foto aan van het postkantoor, met daarvoor de postkoets. Nu gaan we eens kijken hoe het er vroeger binnen in dat kantoor uitzag. Op deze foto van omstreeks 1920 zien we het personeel. Vooraan: Tieme van Hage, die later van 1932 tot 1952 - kantoorhouder is geweest; daarnaast: Geesje Oortman, Lucie Siega en brievenbesteller Willern Vas; aan het loket: Lukas van der Velde Wzn. en voor aan de tafel zit de heer Pik uit Groningen, die de (tijdelijk) afwezige directeur van het postkantoor, Hendrik Koens, verving, Het postkantoor, dat als zodanig dienst heeft gedaan tot op 2 november 1970 het nieuwe kantoor in gebruik is genomen, is op enkele jaren na honderd jaar oud geworden. Via deze plaats ontvingen in die jaren de Smildegers hun prettige, doch wellicht oak onaangename, berichten, terwijl de vele verzonden poststukken hier van een stempel werden voorzien. Talloze rninnebrieven zullen dit kantoor in al die jaren zijn gepasseerd, Vroeger, toen er nog geen auto's waren, en maar weinig mensen telefoon hadden, hield men veel meer contact met elkaar per brief dan nu. De posttarieven waren toen ook veel lager. De tegenwoordige kantoorhouder, Roelof Tijmes, heeft nag tot 20 december 1971 in het oude postkantoor gewoond. In augustus van dit jaar is het afgebroken, onrniddellijk nadat het naastgelegen hotel-cafe restaurant "De Oude Veenhoop" eenzelfde lot had ondergaan.

12. Herinnert u zich nog, dat bakker Van Sleen vroeger ventte met een zogenaamde "brikke" met een schimmel ervoor? Van Sleen had zijn vaste route naar Appelscha, Hij mocht erg graag praten, en bleef zodoende wel eens wat lang bij klanten zitten. Gezelligheid kent geen tijd, en zo gebeurde het vaak, dat de bakker pas tegen middernacht weer huiswaarts keerde. Op zekere keer was de schimmel - die nogal druk van aard was - het wachten beu. Zonder zijn baas draafde hij in het donker langs de Witte Wijk en de Drentse Hoofdvaart terug naar de bakkerij, alwaar hij te middernacht arriveerde. Van Sleen zal wel geschrokken zijn toen hij tot de ontdekking kwam, dat zijn vervoermiddel was verdwenen. Er zat niets anders op dan te voet naar huis te gaan. Onderweg zal hij nog wel eens gedacht hebben aan het versje ,,'t Karretje dat over de zandweg reed". Helaas is er geen foto van de bakker, gezeten in de brikke met de schimmel ervoor. WeI was er nog een, daterend uit omstreeks 1924, van de bakkerij. Toen deze foto genomen werd, waren ook de buren en enkele familieleden van de partij, Van links naar rechts: Harm Jonker, Geert Dekker, Albert van Sleen, Alie Gorter, mevrouw Schade, Margie Blomberg, Jan Reinders, Hendrik Jan Gerkes, Jantje Winkel, mevrouw Van Sleen, mevrouw Oosterhof, Jan Gerkes, mevrouw De Jonge-Appelo (voor het raam), R. Poepe en Wietse de Jonge met hondo

13. In een kampement achter de kazerne te Ede waren in het jaar 1924 enke1e militairen uit Smilde gelegerd. Zij waren opgeroepen voor herhalingsoefeningen en behoorden tot het vier de regiment veldartillerie. Hun tijd van eerste oefening hadden ze ook al gezarnenlijk doorgebraeht, maar toen waren ze wat dichter bij huis, narnelijk in de kazerne te Assen, waar destijds ook een afdeling ve1dartillerie gelegerd was. Op deze foto, vervaardigd door fotograaf C. Hartgers te Ede, zien we van links naar reehts: Lammert Knorren, Hein Kruims, Willem van der Velde, Jan Albert van der Velde, Willem Radix en Johannes Kramer; laatstgenoemde had de rang van wachtmeester. Willem van der Ve1de, Hein Kruims en Willem Radix behoorden tot de aehtste batterij en het andere drietal tot de vierde.

14. Het mooie dorp Paterswolde is reeds meer dan een halve eeuw een geliefdkoosd reisdoel geweest voor allerlei verenigingen. In het jaar 1925 besloot de hervormde meisjesvereniging te Smilde op haar jaarlijkse tocht daar oak maar weer heen te gaan. Natuurlijk stond de traditionele boottocht over het Paterswoldse meer op het programma. Hier zien we de dames in de boot. Het zijn: Annechien Haveman, Jantina Schreuder, Klaasje Haveman, Sekiena Schreuder, Klaasje Tigelaar, IJtsje van der Meer, Fokje Feijen, Trijntje van der Velde, Hendrikje Bodenstaf, Janna Stuifzand, Wiepke Tigelaar, Margie Vennik, Trijn Huisman, Mella ten Cate, Antje van der Velde, Annechien Oevermans, Elisabeth van der Velde, Rika Overmans, Otske van Solkema, Jacoba Duker, Jantje van der Velde en Hendrika Manak. Verder nag de buschauffeur J. Knol en de bestuurder van de boot, die blijkbaar de kunst verstond om iedereen - zelfs dames - in de boot te nemen.

15. Nog niet zo lang geleden brachten de landbouwers hun koren, wanneer hei droog was, naar de schuur. Ook waren er wel, die op het land een aantal korenmijten bij elkaar plaatsen. Later kwam dan een dorsrnachine langs de boerderijen om het karen te dorsen, Bij Jan Popken bij de Leernbrug kon men zich melden als men een dorsmachine nodig had. Op deze foto, van omstreeks 1925, zien we het personee1 van de dorsrnachine, die in die tijd nog in beweging werd gebracht door een stoornlocomobiel. Staande van links naar rechts: Pieter Popken, Arend Hendriks (zaadmeter), Jan Tingen (opsteker), Reinder Suurd (pakkendrager), Teunis Smidt (inlegger), Oetse Klokker (tegennaaier). Op de ladder Bertus Duker (bandensnijder), Zittend: Berend Hofman (machinist) en Anne Kro1 (bij de pers). Met de komst van de "combine" of maaidorser is de dorsmachine verdwenen. Ook missen we nu de groepjes korenmijten, die in de herfst vaak tot de schoonheid van het landschap bijdroegen, Daar staat tegenover, dat de werkzaamheden nu vee1 vlugger en gemakkelijker gaan en dat moet wel in deze tijd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek