Kent u ze nog... de Smildegers

Kent u ze nog... de Smildegers

Auteur
:   H. Sikkema
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4351-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Smildegers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Van 15 juli 1892 tot 1 mei 1934 was me ester Arie Veldmeijer onderwijzer aan de openbare lagere school te Bovensmilde. A1s regisseur van toneelverenigingen, maar ook als dirigent van zangverenigingen, genoot hij in die tijd grate bekendheid. Op deze foto, daterend van omstreeks 1927, zien we hem temidden van de leden van de zangvereniging "Crescendo" te Bovensmilde. Bovenste rij van links naar reehts: Bernardus Udding, Willem de Jong, Hendrik de long, Jan Meijering, Pieter Fokkens, Jan Post, Hendrik Molema, Jantinus Douwsma en Harm Post. Tweede rij: Sientje de Jong, Menke Brands, Betje Smit, Wimke Veenstra, Albertje Fokkens, Eef Post, Klaasje Tuinbeek, Klaasje de Roode, Trijn Craje, J a Brands, Alberdien Tigelaar, Rennie de J ong en Trui de long. Zittend: Alie Tiggelaar, me ester A. Veldrneijer (dirigent), Jan Udding, Johannes Brands, R.J. de Vroome en Liena Tuinbeek.

17. In het jaar 1906 werd in Smilde de christelijke muziekvereniging "Oranje Nassau" opgericht, Sindsdien is dit muziekkorps al bij vele feestelijke gebeurtenissen in ons dorp ter opluistering aanwezig geweest. Hier zien we het voor de hervormde school, verrnoedelijk bij een oranjefeest. Het zal omstreeks 1928 geweest zijn, Op de bovenste rij: Matthijs Pol, Lucas van der Velde, Lucas Voortman, Roelof Ottens, Jan Schreuder, Harm Haverman, Johannes Boer, Jacob Turksma, Johannes Klok, Arie van der Giezen, Engbertus Ludwig, Steven Tigelaar en Hendrik Blomberg. Op de onderste rij: Hendrik Naber, Andries van der Velde, Hendrik Offereins en zittend Hendrikus Postma.

18. Wanneer in vroeger tijd een jeugdvereniging eens een dagje eropuit wilde, ging dat dikwijls per "Jan Plezier". Als reisdoel koos men vaak Paterswolde. Op deze foto, die dateert van omstreeks 1928, zien we de gereformeerde knapenvereniging uit Hoogersmilde. Op de bovenste rij van links naar reehts: Jochem Ovinge, Lammert Vos, Renze Oort, Bouwe Knoops en Cornelis Flokstra; tweede rij: Lammert Daling, Jacob Hessels, Lammert Koops Jzn. en Albert Koops Jzn.; derde rij:

Hendrik Vredeveld, Henderikus Oort, Albert Klok, Adolf Klok, Egbert Alberts en Egbert Vredeveld. Vooraan liggen: Jacob Brink en Luitjen Koers. Voor de dorstige kelen werd bij zo'n gelegenheid een melkbus vol ranja meegenomen. Wanneer men goed en wel op weg was, waren er soms al knapen bij die begonnen te zingen van "Wij hebben dorst en wij hebben niks te drinken". De reisleiding, die bang was dat er aan het eind van de dag wel eens een tekort kon zijn, liet de bus gesloten. Op de terugweg konden de jongens er dan niet tegen drinken om de ranje op te krijgen,

19. "Vlugheid en Kracht": heette de gymnastiekvereniging die vroeger in Smilde bestond. De oefeningen werden onder leiding van de heer Hommes uit Assen gehouden in "Ons Dorpshuis" bij de Witte Wijk, Jaarlijks werd een uitvoering gegeven in de "Oude Veenhoop". Op deze foto van omstreeks 1928 zien we de leden van bovengenoemde gymnastiekvereniging, Bovenste rij van links naar reehts: Douwe Bakker, Bertus Hoekman, Heiko Schreuder, Jan Beukema, Klaas Jan Uildriks, Gauke Tuinbeek, Ruurd van der Werf, Hendrik de Jonge, Tonnis Beukema en Chris Bakker. Tweede rij: Nico van Dam, Joh. Kok, Jaap Bouwman, Harm van Solkema, Harmanna van der Sluis, Remmeltje Ovinge, Miny Mos, mejuffrouw Rijsenberg, Grietje Dorenbos, Tietje Uildriks, Aukje van der Sluis, Miny Homan, Margje Klok, Betsie Kats en de heer Hommas, leider. Derde rij: Marten Homan, Jan Oortman, Jan Punter, Stientje Dorenbos, Tjitske Keizer, Hennie Endendijk, Hillie Klok, Margje Uildriks, Geesje de Jonge, Annie Bouwman en Hennie Oosterhof. Onderste rij: Aly Keizer, Tiny Homan, Wietske van der Geest, Janna Popken, Annie Uildriks, Catrien Edzes, Siena Edzes, Mien Speelman, Anna Beukema en Johanna Uildriks.

)~~nOih 0m,!j) - ยป< r.>

( ~ '!lJ Y~,J/ .. .r """(y . (-.., ;Ill :WtJ{

(-~ V ~,,! l ~(' ~/ ~

~~ ;-" --Cij).' 2. 1M fiD;/ ~

(Jf ('YJ ~ .' r-:A N ~'Q / .15l

, ;- j) (n<;.',-II:~~ (~l(tIJ (gb~

1 ! ' { I?

20. Een bijzonder moeilijke tijd maakten de arbeidersgezinnen in onze gemeente mee in de jaren v66r de tweede wereldoorlog. Velen waren werkloos en ontvingen een bedrag als ondersteuning waarvan zij met hun gezinnen nauwelijks konden rondkomen. Men was blij wanneer men tewerkgesteld kon worden bij de zogenaamde "werkverschaffing", een benarning voor de uitvoering van werken met overheidssubsidie ter bestrijding van de werkloosheid. In de werkverschaffing verdiende een arbeider ongeveer anderhalf tot twee gulden per dag, sorns minder. Op deze foto zien we een groep arbeiders die bezig was met het uitdiepen van de Eekhoutswijk. Hun gezichten dragen duidelijk de sporen van de moeilijke omstandigheden waaronder zij leefden en de zware arbeid die ze moesten verrichten. De foto is genomen in 1928. Omdat van deze mensen nog maar enkele in leven zijn, was het rnoeilijk de juiste namen allernaal te ach terhalen. Vermoedelijk zijn het de volgende personen: 1. Gerrit Offereins, 2. Hendrik Wanningen, 3. Hendrik Doek, 4. mevrouw Ten Wolde met kinderen, 5. Johannes de Jong, 6. Leffert Hoving, 7. Geert Snippe, 8,9, en 10. Ten Wolde met twee kinderen, 11. R. Poutsma, 12. K. Amsing, 13. J. Leunge, 14. een onbekende, 15. H. Emmens, 16. Hendrik Everts, 17. Gerrit Kerssies, 18. Jannes Wever, 19. Hendrik van Triest, 10. Jan Oosterhof, 21. Gerrit Sikkema, 22. Gezinus Koops, 23. Jan Knorren, 24. Aaldert Moes, 25. Jan Bijmholt, 26. W. Mulder, 27. Jouk Ebeltjes, 28. een onbekende, 29. Gezinus Bul tstra, 30. Egbert Veldhuis en 31. Gellies Meilof,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek