Kent u ze nog... de Smildegers

Kent u ze nog... de Smildegers

Auteur
:   H. Sikkema
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4351-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Smildegers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~

;;; /» '; ) A (1Jl

(1) r,:~J ~~1~( ltv rY~lfZi

(~/)1 Y I ; I )

~ .( n. !05~)·· -~' ) ,

" 1Y( 1S; ( 1& /

. ( / ~(~ I(S~

! I

. !

21. Ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Servatius in de maand juni van het jaar 1929 werd door kinderen van de open bare lagere school onder leiding van mevrouw Korteweg een stuk opgevoerd, getiteld "De Tuinman", Aan deze opvoering waren, heel begrijpelijk, een aantal gezellige repetitieuurtjes voorafgegaan. Ieder van de kinderen beeldde een soort bloem uit. Te beginnen met het sneeuwklokje, kwamen de bloemen in volgorde van hun bloeitijd voor het voetlicht. De aster zal wel een van de laatste zijn geweest. De volgende kinderen namen aan dit spel deel: 1. Froukje Luiting, 2. Geesje Klok, 3. Annie Bouwman, 4. Emmie van Hage, 5. Frieda Beukema, 6. Chris Bakker, 7. Annie Uildriks, 8. Roely Meijer, 9. Hans Korteweg, 10. Esther van Dam, 11. J anny Luiting, 12. Hennie Endendijk, 13. J aap Bouwman, 14. Aleide Keizer, 15. J ellie a Stuling, 16. Akkie Oost, 17. Roelof Bouwman, 18. Aafje Edel, 19. Corrie Keizer, 20. George van Hage, 21. Nico van Dam, 22. Jan Luiting, 23. Gerard Bolt, 24. Joop van der Kooi, 25. Jan van der Werf en 26. Bertus Klok.

.. - .

22. Tijdens een feest van de openbare lagere school en de ulo, in het jaar 1929, werd het onderwijzend personeel met de schoolcommissie en de bedienden op het feest gefotografeerd. Zo zien we op de bovenste rij van links naar rechts: meester Van der Kooi, Tine Kok, Hotske van Solkema, Tietje Uildriks, Jantje Poel, Jantje Speelman, Margie Hoekman en J. Hubregtse. Op de tweede rij: Jelte van Solkema, Auwke Beukema, Betsy Cats, Grietje Dorenbos, Aaltina Popken, Rika Monsuur en Kornelis Keizer. Op de onderste rij: meester Uilenberg, meester Tuinbeek, mejuffrouw Noach, mejuffrouw Hatzmann, de dames Speelman, M.A. Harder-Reinatz, Smidt, Claus en Endendijk, en de heren Bouwman en Bakker.

23. Omdat vroeger door de jeugd zo spontaan aan het verenigingsleven werd deelgenomen, onstond bij de gereformeerde kerk nabij de Jonkersbrug een tekort aan vergaderruimte. Toen de koster op zekere dag met de mededeling kwam, dat hij zijn geit verkocht had en niet van plan was zo'n diertje weer te kopen, kwam men op het idee het geitenhok in de kosterswoning te verbouwen tot vergaderlokaal. Dit is ook gebeurd. Dit lokaaltje bleef echter zijn oude naam behouden, en zo kwamen de leden van de reciteervereniging "Advendo" elke week bij elkaar in ,,'t Sikhokke". In 1930 maakte deze vereniging een reisje naar Arnhem met de bus van Knol. Het zijn de volgende personen; bovenaan: Hendrik Jan Feijen en Louwe Snippe; tweede rij: Hendrik Snippe, Lammert Daling Rzn., Ruurd Janssens, Gezinus ten Kate, Harm Broekman, Klaas van Veen, Markus Janssen, Willem Timmermans, en Willem Hummel, Gerrit Middelbos en Jan Janssens; onderaan Bernardus Groenink en Ruurd van Goor.

24. Op 9 augustus 1929 was er feest in Smilde ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe burgemeester, de heer K. Gerrits. Fraaie erebogen waren op verschillende plaatsen in de gemeente opgericht. Met versierde auto's.fietsen, wagens en ruiters toog men's morgens tegen 10 uur naar de gemeentegrens te Hoogersmilde om de burgemeester te verwelkomen. Op deze foto zien we Reinder Offringa en Kornelis Keizer, staande bij de versierde citroen. Eerstgenoemde had deze voor die gelegenheid bij garage "Centrum" te Assen te le en gekregen. Op de auto bevinden zich Pebe Offringa en Piet Kok, zoon van de directeur van de zuivelfabriek. Achter de citroen staat de met vlaggetjes getooide ford T vrachtauto D 346 van Gerrit Offringa. Op deze wagen had een muziekkorps plaats genomen. Het was voor de Smildegers een onvergetelijke dag, die's avonds werd besloten met een gondelvaart door de Drentse Hoofdvaart. De bootjes werden getrokken door de motorboot van Koers, waarop natuurlijk weer de muziek aanwezig was.

25. 3 december 1931 is een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de gemeente Smilde. Op die dag werd de zetel van het gemeentebestuur, dat bijna zestig jaar in het gemeentehuis bij de Koopbakkersdraai gevestigd was, overgebracht naar villa "Maria", die voor dit doel was aangekocht van de familie Harders. De opening van het nieuwe gemeentehuis werd verrieht door de cornmissaris der koningin mr. dr. baron De Vos van Steenwijk. Voor hem was het eveneens een belangrijke dag, daar het de eerste gelegenheid was, dat hij als eommissaris der koningin officieel naar buiten optrad. Op deze foto zien we de personen, die bij de openingsplechtigheid aanwezig waren. Vooraan van links naar reehts: wethouder T. Pomper, griffier der staten mr. Menzel, de commissaris der koningin mr. dr. baron De Vos van Steenwijk, burgemeester K. Gerrits, secretaris J. de Haan, wethouder A.P. Hajes; daarachter: de raadsleden J. Vos, A. Vredeveld, J. Kuiper, J. Mast, H. ten Cate, M. Mesken, K.A. Bijlsma, oud-raadslid S. Meijering en W. van der Velde; achteraan: de raadsleden F. Veenstra, R. van der Werf en A. Luiting; gemeentearchitect J. Hubregstse en oud-raadslid H. Tigelaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek