Kent u ze nog... de Smildegers

Kent u ze nog... de Smildegers

Auteur
:   H. Sikkema
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4351-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Smildegers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Wanneer men voor de ooriog de gezellige slagerswinkel van de gebroeders Hendrik en Carel Homan bij de Wittewijk binnen stapte, tingelde een vrolijk belletje, en dadelijk kwam een van de gebroeders, meestal Hendrik, om te vragen wat men wenste. Bestelde men dan een pond rundvlees en vroeg men wat dit kostte, dan was het antwoord: "vijfenveertig cent". Dit kunnen wij ons tegenwoordig haast niet meer voorstellen. Evenmin dat een slager een knecht erop na hield die de vleeswaren in een bak voorop de fiets bij de klan ten bezorgde. Vroeger gebeurde dit wel, De jongeman op de foto, met zijn keurig witte jasje aan en een notitieboekje op zak, is Johannes van der Velde, die in de jaren veer de ooriog knecht was bij de gebroeders Homan. Hij werkte daar voor Hen a twaalf gulden per week en de kost, hetgeen in die tijd beslist geen slecht loon genoemd kon worden. De foto is genomen omstreeks 1937. Mevrouw Homan-Manak had in die tijd een dienstrneisje, Jantje Smidt. Haar man, Carel, hield zich, naast zijn werkzaamheden in de slagerij, ook weI bezig met het wegbrengen van vleeswaren naar de klan ten. Hij had een paar karabiezen aan de fiets.

32. Wanneer de kinderen van de zondagsschool in Smilde met hun leiders en leidsters in vroeger tiid hun jaarlijks uitstapje maakten, gingen ze niet altijd ver van huis. Dikwiils werd Appelscha als reisdoel gekozen, en wat kon beter als middel van vervoer voor een honderdvijftigtal kinderen dienst doen dan de boot "Actief" met als bemanning de gebroeders Luitjen en Jan Koers. Op deze foto uit omstreeks 1937, vervaardigd door fotograaf Mulder te Appelscha, zien we de leiders en Ieidsters met een van de bernanningsleden van de boot. Boven, van links naar rechts: Jan Lendekamp, Geesje Pomper, Klaas de Vries en Ida Klokker; onder van links naar rechts: Willem Klokker, Jacob Vos, Jeltje Visscher, Jantje van der Veen en Jan Koers.

33. Dit is Jannie, de charmante doehter van bakker Jan Smit, bij de Meestersbrug, die reeds op vijftienjarige leeftijd voor haar vader brood bezorgde bij de klanten. Een knecht was er in die tijd niet te krijgen. Vrolijk trok zij 's morgens om acht uur erop uit met paard en wagen, om de klan ten die over een groot deel van Smilde verspreid woonden, te bezoeken. Zo ging zij langs de Rijksweg tot de Oude Veenhoop en langs de stille kant weer terug, Verder woonden klan ten op de Van Lierswijk, Meesterswijk, aan de Norgervaart, op Kloosterveen en oak aan de Witterweg, Geen wonder dat er steeds nieuwe klanten bij kwamen, want wie zou er niet op gesteld zijn dat Jannie brood kwam bezorgen? Met paard en wagen kon zij uitstekend overweg. Toch gebeurde het op een keer, dat zij op de Van Lierswijk een bocht niet groot genoeg nam en in een sloot terecht kwam. Het liep gelukkig goed af en dank zij de hulp van de gebroeders Stel, die daar in de buurt woonden, kon zij weldra met het venten voortgaan. Ongeveer dertig jaar geleden maakte Jaap Stel deze foto van de kwieke broodbezorgster. Jannie is getrouwd met Roelof Vennik, die een zelfbedieningszaak heeft aan de A.M. Sorghstraat. Zij heeft nu een veel beter leven, maar toch denkt zij nog wel eens met een beetje weemoed terug aan vroeger, toen zij nog de teugels van haar snelle viervoeter in handen hield.

34. In het jaar 1938 werd in Hoogersmilde een historiseh spel opgevoerd. Het was eeri feest omdat het honderdvijfentwintig jaar geleden was sinds Nederland bevrijd werd van de Franse overheersing. Onder leiding van boswaehter Alfering werd door een groot aantal Hoogersmildegers het hele gebeuren van het jaar 1813 ten tonele gebraeht. Op deze foto zien we het bestuur van de Oranjevereniging, dat de festiviteiten organiseerde. Bovenaan van links naar reehts: Adolf Klok, dominee Bouwers en Jan Brink; verder van boven naar beneden: meester M. van der Kamp, Alex Smidts en Jan Kwint; onderaan: meester G.J. Hesselink, Lenze Wijshake, boswaehter Th. J. Alferink en Dirk Bosseher.

35. Een heel album vol foto's, van het in 1938 op het land van de gebroeders Van Veen te Hoogersmilde opgevoerde historische spel, is voor het nageslacht bewaard gebleven. We kunnen slechts enkele er van in dit boekje plaatsen. Hier zien we een groep dames die ook aan het spel meewerkten. Jammer dat dit geen kleurenfoto is, anders had den we kunnen zien, dat de door de dames zelf gemaakte japonnen de kleuren van de Nederlandse vlag vertonen. Bovenste rij van links naar rechts: Zwaantje Ulrich, Bertha Boers, Grietje Bruggink, Marchien Mekkes, Obbie van Dam, Egbertje Vredeveld, Roelie Vredeveld, Jantje Oort, Roelina Suurd en Fardoe Oort; tweede rij: Anna Tigelaar, Sien Mekkes, Ida Bossema, Marchien Koops, Lammie Koops, Dinie Ulrich, Annie Wever, Elisabeth Tabak, Hennie Koops en Aaltje Klok; derde rij: Zwaantje ter Haar, Anna Bosscher, Geesje Fledderus, Janna Hatzmann, Gerritdina Sikkema, Geertje Kramer en Henderika Daling; onderaan liggen: Geesje Alfering, Marehien Vrieling en Frederika Snippe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek