Kent u ze nog... de Snekers deel 3

Kent u ze nog... de Snekers deel 3

Auteur
:   Th.W. Zandstra
Gemeente
:   Sneek
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2489-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Snekers deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Vaak en veel is er geschreven over Sneek. Desalniettemin blijkt telkens dat er nog belangstelling is voor "vroeger". Vele Snekers stuurden of brachten een foto voor dit derde deeltje, zelfs zoveel dat er weer een keus moest worden gemaakt en een aantal niet kon worden opgenomen. Voor de kans dat er iets verteld wordt dat al eerder geschreven is en het niet opnemen van ontvangen foto's, bied ik mijn excuus aan.

Als blijkt dat ook dit derde deeltje voldoende belangstelling heeft, zal getracht worden nog een deeltje te maken. Om begrijpelijke redenen moet u niet te lang wachten met het brengen of sturen van foto's die u geschikt vindt voor dit doel.

Hopel:ijk zal een volgend deeltje niet weer zo lang op zich laten wachten.

U moet de namen van de personen lezen van links naar rechts. Houdt u er ook rekening mee dat dit werkje geen andere pretentie heeft dan een herinnering aan Sneek en zijn inwoners van vroeger te ziin,

1. Een oud ambacht: hoefsmid. Aan iedere kant van Sneek was er een. Op de Oosterdijk was dat Van Wieren, met ziin mooie travalje, waarin buiten de werkplaats de paarden beslagen werden. Op de Lemmerweg was dat Rijpkema; ook die had een travalje. Aan de kant van Bolsward in de Parkstraat had je nog J.A. Faber. Op de foto staat hij in de deuropening met zijn medewerker Gerrit de Vries.

Aan de kant van Joure was geen hoefsmid, omdat de bezoekers van Sneek van die kant over het water kwamen. Naast de hoefsmid woonde een zadelmaker. Dat was hier in de Wijde Noorderhome H.J. Calf en aan de Lemmerweg Hofstra (later Klaas Nierneijer), Aan de Leeuwarder kant was Lammert Achter, aan het Kleinzand.

Kort nadat deze foto ontstond, werd de hoefsmederij vervangen door een riiwielzaak (uit Oude Groeneveld) en kort daama kwam Frits Ozinga met ziin autowerkplaats.

2. Firma Faber op de Oude Koemarkt, een van de oudste familiebedrijven in Sneek. Hier worden nieuwe gereedschappen voor de zaak getoond. Het waren: een Martin harkkeerder, een een-paards maaimachine, een Hocus-Pocus slijpmachine en een stoomfiets. (Zo werden vroeger motorfietsen genoemd.)

De personen op de foto zijn: een onbekende vrouw, Karel Gildemacher, U.A. Faber sr., Corn. Faber, Masselink, Gerben Faber, moeder T. Faber, twee jongens E. en U.A., de bekende Teake Jansen, destijds in de winter draaier van de slijpsteen en in de zomer poestetrapper (de man die de blaasbalg bediende), later bekend als de orgeldraaier bij Stokker, P. Faber, een onbekende vrouw, mejuffrouw M. Faber, F. Faber en twee onbekenden.

Deze foto werd in 1916 genomen.

3. Ongeveer in 1900 poseert directeur Roel Gorter voor de zaak met zijn medewerkers. De wiinkoperii was Gorter en Zoon.

Voor de zaak staan links Hannes Arema, Frans Twijnstra en mejuffrouw Thea Gorter.

Mooi is op deze foto de situatie aan de Wijde Burgstraat te zien. Eerst de joodse kerk, dan Gorter, het woonhuis van Gorter en net nog even "De drie Friezen". De zaak van Gorter en het woonhuis zijn later afgebroken voor de bouw van het hotel "De Stad Munster", waar nu de Inspectie van Belasting gevestigd is. Let op de mooie gevel van de woning met de zonneblinden en de schoorsteen borden.

4. Vrouw Osenga werd ze genoemd. Ze was de eigenares van de kleinste oliebollenkraam in Nederland. Ieder jaar kwam ze op de kermis. U ziet haar hier met haar dochters en een kleindochter, op haar vaste plaats, naast het klokhuis.

De kermis was in het begin van deze eeuw het grote feest, temeer daar die gepaard ging met de hardzeildag, waardoor er veel vreemdelingen naar Sneek kwamen. Dinsdag voor de hardzeildag gingen we 's avonds met onze ouders langs de grachten om de boeiers en daarbij de boeierheren te bezien. Daama gingen we naar de poffertjeskraam en werden onthaald op wafels of poffertjes.

De grote attractie voor de ouderen was de schouwburgtent op de Kleine Balen, waar bekende artiesten stukken van Heyermans speelden of het gezelschap van Henry ter Hall optrad met Buziau als hoofdrolspeler. Verder stond er op de Veemarkt voor de jongeren de stoomcarrousel; een abonnement daarop was het summum van weelde. Toen de danstent kwam, ging de stoorncarrousel in populariteit terug. Vele kramen, langs de Wip, Schaapmarkt, Polle en Vismarktplein, waarvan Elburg uit Groningen met nougat de bekendste was, maakten dat het een leuke wandeling langs de kermis was. Draaimolens, luchtschommel en koekplanken (een soort roulette) vervolmaakten het geheel. Voor de jeugd was het opbouwen vaak nog mooier. Uit de skutsjes, waar de exploitanten mee kwamen, werd op handkarren het materiaal vervoerd, met hulp van Sneker jongens, die daarmee een kermiscentie verdienden.

Als de kermis zaterdags was ingeluid, kwamen de vele straatmuzikanten naar het stadhuis om voor te spelen; als ze aan redelijke eisen voldeden, kregen ze een vergunning. Donderdags werd om 8 uur de kermis uitgeluid. Overigens was dat "in- en uitluiden" een overblijfsel van de vroegere "marktvrede", die op marktdagen gold.

5. De bekende Martinus Houwink werd opgevolgd door zijn schoonzoon Hennie Timmermans, die op zijn beurt werd opgevolgd door Ouwehand. Deze moderniseerde het oude bedrijf onder andere door het aanschaffen van een V.W. voor het trekken van de glaswagen.

Hier het feestelijke gebeuren van de eerste rit. De medewerkers gingen met Ouwehand op de foto: de bekende Snekers Jaap Visser, D. Veenstra, medeoprichter van "De Fuik" Marten Riedstra, Regnerus Harkema, Hessel v.d. Molen, later concierge van de christelijke MTS, Anneke Boeienga, die niet aileen de administratie verzorgde maar ook glas kon snijden, Jan v.d. Burg, Sijbrand Boekhout, later directeur en bekend bij de gereformeerde jeugdbeweging, en de toenmalige "baas" Ouwehand.

De foto werd gemaakt aan de achterkant van het bedriif op de Oude Koemarkt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek