Kent u ze nog... de Spieksters

Kent u ze nog... de Spieksters

Auteur
:   Jakob B. Bronsema
Gemeente
:  
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1348-9
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Spieksters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21 Arbeiders en Prediker

Op de hoek van 'Luttje ol'diek' en het verdwenen voetpad bijlangs Piet Pastoor naar de Achteromweg, woonden Mattheus Bos en zijn vrouw Bouwke. Met hun broer 'Hennemari' zijn ze hier (foto rechts) in 1938 aan het hout hakken.

Op de foto links zien we hun broer Iacob Bos. Hij emigreerde naar Canada en bracht het daar van eenvoudig arbeider tot evangelist. Hij ontpopte zich als een begenadigd kanselredenaar. Omstreeks 1930 kwam hij over voor familiebezoek. Het was wel een bijzondere gebeurtenis toen hij als zoon van 'Ab Bos en Tet van Groot ol'diek' in de hervormde kerk de kansel besteeg. Vrijwel heel Spijk hing aan zijn lippen en was diep onder de indruk van het met veel verve gebrachte evangelie. De kerk was overvol, zelfs de preekstoel trap was bezet. De ontroering was wel volledig toen hij vanaf de kansel als een ware volksprediker uit volle borst het Pelgrimslied zong:

Heer! Gij zijt mijn eeuwig erfdeel, Meer dan 't leven zijn Gij mij. Laat mij op mijn pelgrimsreize Altijd wand'len aan Uw zij.

Aan Uw zij, dicht nabij; Aan Uw zij, dicht nabij; Alles, alles wil ik lijden,

Mag 'k slechts wand'len aan Uw zij.

Heer, ik vraag geen aardse schatten, 'kVraag geen eer of heerschappij; Wat ik bid, het is genade,

Om te wand 'len aan Uw zij.

Draag mij door de zee des levens, Draag mij door het dodendal, Tot ik kom in 's hemels zalen. Waar 'k U eeuwig loven zal.

Nadien werden er in Spijk, waar hij veel gevoelige snaren had geraakt, heel wat bundels van Johannes de Heer verkocht. Een van zijn favoriete teksten was:

'Door genade zijt gij behouden', Efeziërs 2:5b.

22 Hervormde school voor C .. ~O. circa 1929

Bovenste rij, van links naar rechts: 1 meester Brondijk. 2 Stientje Bronserna, 3 Marie van den Berg, 4 Marie Dijkerna. 5 Arnold van de Ede, 6 Aalje Ebbens, 7 Piet Srnit, 8 Albert Buitenwerf,

9 Piet Kremer, 10 Arend Kremer en 11 meester Kamp.

Middelste rij: 1 Freerk Reens, 2 Tijtje Klinkhamer, 3 Wipke Dijkema, 4 Fokkelien Bronserna, 5 Jan van Gennip. 6 Aalje van der Eide, 7 Trien Kuin, 8 Anje Buitenwerf en 9 Jakob Buitenwerf. Knielend: 1. Klaas Reens, 2 Albert (Appie) Reens, 3 Hennie Klinkhamer, 4 Fokko Bronserna, 5 Trijntje Buitenwerf 6 Ida Klinkhamer, 7 Harmarmus Kuin, 8 Harmarmus Buitenwerf en

9 Tjark Kremer.

Poasen

As 't Ponsen was ien cl'olle ued, Den kreeg'n wie stoet en ncier, Wie trok'n 't beste plunje aan En hccr'n 'n bult plezaaier,

Veur 't bonkegeld kocht elk kwoajong 'n Aile puut vol neur'n,

Den dik-en dun'n ...

23 Menke Ubbens

Menke Ubbens (28 april 1848 - 16 juli 1933). Hij was landbouwer op Tweehuizen, voorzitter van het Waterschap Oostpolder en ouderling van de gereformeerde kerk te Spijk. Op de rechter foto zien wij het gezin van Menke Ubbens en Antje Franssens, kinderen met hun echtgenoten, omstreeks 1922. Bovenste rij, van links naar rechts: Hilje Harmanna Toren (1886-1968) en Pieter Douwe Ubbens (1879-1954); Hilje Korneliske Ubbens (1874-1953) en Johannes Heike Wiersema (1875-1952); Anjenetta Fenna Zandt (1877 -?) en Ubbo Ubbens (1874-1943); Antje Franssens (1851-1926) en Menke Ubbens (18481933).Menke Ubbens stond model voor boer Menkveld in 'Kinderen in verstand en in boosheid'. Pieter Keuning laat hem op een vergadering van deA.R. zeggen: 'As wie ons arbaiders nait vrij loaten stemmen, zo as ze zulfs willen den doun wie nait, zo as wie doun mouten. Den blieven wie gain christenmensken.' Arbeider Karnpstra (Alben van Dijken) karakteriseerde hem later zeer juist: 'Menkveld bekikt eerst zich-zulfs van binnen en den 'n ander, moar nooit zel hai denken: Doe bist 'n minne kerel en ik ben 'n beste.' 'alle Sien'Wieringa, zei toen hij Menkveld en Kampstra in een gesprek aantrof: 'Wait ie, wat óók mooi is? As boeren en arbaiders bie 'n ander stoan ien vrede en vrundschop. D'r is oorlog genog ien wereld en dat zel welnait aans kennen, moar ons-luu-volk mout ien vree leven, want dat wil ons Keuning.Arbaiders en boeren, dei bie 'n ander willen staan, hebben wie neudig; ien gemainteroad en overal..'

Dankdag

De laatste wagen is van 't land gewankeld.

Het jonge volk zat lachend bovenop,

Ogen en haar van late zon doorsprankeld. Schuddend en schokkend ging 't het hoog heem op.

Wij mochten samen weer den akker bouwen:

Gij, Heer des hemels, en ik, man van de aard. Wij minden hecht de lachende landouwen; Wij hebben hun noch lust noch last gespaard.

Ik dreef het volk, Gij waart mijn harde drijver. De handen klampten schurend om 't gerei.

Na korten slaap vierden wij langen ijver.

En Zondags rustten wij zo zalig vrij.

Nu komen wij ten dank in Uw huis samen. o Grote Bouwer, handelde ik soms slecht, Neem hart en have en wil mij niet beschamen, Gedenk de zonden niet van Uwen knecht.

Willem de Merode

24 Christelijke Landarbeidersbond - Spijk

1 ? van der Ploeg Lzn., 2 Doeke Pijper, 3 [urrien Smit, 4 Henk Dijkhuis, 5 Hendrik Smit [zn., 6 Riep Buitenwerf Izn., 7 Klaas Klevering, 8 Klaas Uilhoorn, 9 Herman Reerds, 10 Ida HamKlinkhamer, 11 Albert Dijksterhuis, 12 Willem Dijkhuis. 13 Klaas Kleve, 14 Arie de Weerdt, 15 ? de Weerdt - Weerd, 16 ?, 1 7 Tjaard van der Ploeg (18), 18 mevrouw Van der Ploeg (17), 19 Willem Brondsema, 20 Piet van der Eide, 21 Jantje BrondsemaRondhuis, 22 A. Ham-Scholtens, 23 Iurrien Bolt, 24 Ianna Bronsema-Noordlmis, 25 Willem Bronsema Fzn. (24),26 Jan Brondsema, 27 mevrouw Van Halsema (27), 30 Derk Dijksterhuis, 31 mevrouw De Haan-Ansink (60), 32 ? de Weerd, 33 mevrouw C. Uilhoorn-Bos, 34 Jan de Haan, 35 Teun van der Berg, 36 Arend Klinkhamer (37), 37 mevrouw 0. KlinkhamerBrontsema (36), 38 mevrouwTr. van der Eide-van der Ploeg (20),39 Piet Vos, 40 Ge Mollema, 41 Cornelis Heun (42),42 mevrouw Gr. Heun-Groenhagen (41),43 mevrouw Siep Lalkens- Bakker (44), 44 Hendrik Lalkens, 45 Klaas Danhof 46 Menze Brontsema (52), 47 Albert de Haan, 48 Kornelis Klevering, 49 Piet Heun, 50 Klaas Uilhoorn (5 1), 51 mevrouw B. Uilhoorn- West, 52 mevrouw Sientje Brontsema-Poort (46), 53 mevrouw? Noordhuis (73), 54 mevrouwTr. Helm-Ham, 55 H. Brondijk, onderwijzer (57), 56 mevrouw H. Schipper, 57 mevrouw H. Brondijk-Medema (55), 58 Willem Schipper, 59 mevrouw Mollema (82), 60 Hendrik de Haan (31),61 mevrouw 1. Tap-Bos (66), 62 mevrouw Gr. Klevering-Vos (48),63 [acob

Brondsema (65), 64 Jan Uilhoorn (33), 65 mevrouw Cath. Brondsema-Brontsema (63), 66 Hendrik Bos (61), 67 Harm Froma (80), 68 Piet Brondsema, 69 Piet de Weerdt, 70 Klaas Pieterman (71),71 mevrouw J. Pieterman-Knol (70),72 Jan Riepma, 73 Piet Noordhuis (53),74 mevrouw H. Stuive-Uilhoorn (75), 75 Hendrik Stuive (74), 76 Harke Dijkhuis (77), 77 mevrouw D. Dijkhuis-Koster (76), 78 mevrouw A. Flikkemade Haan (79), 79 kapper Jan Flikkema (78), 80 mevrouw Gees Froma-Perdok (67), 81 [acob Ritzema, 82 B. Mollema, 83 chauffeur, 84 chauffeur, 85 ? Buitenwerf'jzn., 86 ? Buitenwerf 87 mevrouw [anna Smit en 88 mevrouw Katrien Smit-de Haan.

25 Christelijke Landarbeidersbond

1 Jan Uilhoorn, timmerman (16),2 wethouder Hendrik Stuive (15), 3 kapper Jan Flikkerna (9),4 Klaas Uilhoorn (10), 5 Willem Bronserna Fzn. (11), 6 Harrn Froma (7), 7 mevrouw Gees Eroma-Perdok (6) ,8 Klaas Pieterman, 9 mevrouw Anje Flikkema-de Haan (3), 10 mevrouw Bouwke Uilhoorn- West (4), 11 mevrouw [anna Bronsema-Noordhuis (5),12 mevrouw Ida (Ham) - Klinkhamer, 13 mevrouw J. Mollema - Faber, 14 jurrien Bolt, 15 mevrouw Hendriktje Stuive- Uilhoorn (2), 16 mevrouw C. Uilhoorn - Bos (1), 1 7 mevrouw Siep Lalkeus- Bakker (18), 18 Hendrik Lalkens (17), 19 mevrouw Jantje Pieterman-

Knol, 20 Jan van Halserria (21), 21 mevrouw Van Halsema (20),22 Tjaard van der Ploeg, 23 Willem Brondsema (24), 24 mevrouw Jantje Brondsema-Rondhuis (23),25 [acob Brondsema (26), 26 mevrouw Cathrien Brondsema-Brontsema (25), 27 Arend Klinkhamer (36), 28 Harke Dijkhuis (29), 29 mevrouw Dient je Dijkhuis-Koster (28), 30 Hendrik de Haan (31), 31 mevrouw De Haan-Ansink (30), 32 mevrouw Van der Ploeg (22), 33 chauffeur, 34 Piet Brondsema, 35 Derk Dijksterhuis. 36 mevrouw Annechien Klinkharner-Brontsema (27), 37 Willem Dijkhuis en 38 Teun van der Berg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek