Kent u ze nog... de Steenbergenaren

Kent u ze nog... de Steenbergenaren

Auteur
:   C.J.M. Slokkers en Pierre Baselier
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4355-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Steenbergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

STEENBERGS STRATENLIEDJE

[wijze: Weet u moeder, want ik droomde.)

Ken je nog het Simmusavie d'n Assiebak en 't Blauw-End, de Werken en het Welbergs Wiske, heb jij nog de Rolaf gekend?

De Bloemkool en het Waterhoefke, de brug van Quaak, de Blauwe Sluis.

De Schans en 't Kolenassiebaantje, dan voel je j'ier nog altiid thuis.

Langs de Dam en ook door 't Drifke kwam je op de schone Noordvest uit, en liep ie over 't Doornedekske dan kwam de Pieterse Ronduit.

De Stoofdijk liep tot 't Zilverhoekske en wist ie daar dan goed de pad, dan kon ie op de Hooidiik komen en zo op de Koevering of de Klad.

Liep je langs de Boetse meulen langs Krommeweg en Lauwsedijk, ging jij in 't Slingerbos soms speulen of thuis bij Moeder's op de blijk; En kwam je ooit in de Melaone op 't Sas, Boenhil of aan de Punt, dan is dit Steenbergs stratenliedje van ganser harte jou gegund.

los Baarendse

1. Oudere Steenbergenaren zullen beslist nog wel weten hoe men vanaf de Vest een uniek uitzicht had op het zuidelijk deel van ons stadje.De prachtige Sint-Gummaruskerk en de molen bij de Simonshaven domineerden in een landschap dat als een nooit te verge ten beeld uit onze jeugd in onze herinnering is vastgelegd. Hoe wij als kinderen speelden in de weien van het Gasthuis, die ten zuiden van de Vest waren gelegen, en waarin nooit droogstaande slootjes waren bevolkt met honderden kikvorsen, wier gebrul en gekwaak in warme julinachten duidelijk tot in de stad te horen was. De Zuidvest met zijn glashelder water, waarin wij naar hartelust mochten hengelen op baars en snoek, voorn, bliek en paling. Aan de zuidzijde van de stad, op de plaats van de vroegere wallen, lagen warme groentetuintjes, van waaruit in het prille voorjaar de eerste radijs en spinazie in de stad werden uitgeleurd. Als oudere mens kan men soms met weemoed terugdenken aan lang vervlogen tijden, to en we daar als kinderen blij en zorgeloos hebben mogen spelen. Over het Steenbergen van toen handelt dit fotoboekje.

2. We beginnen deze historische terugblik op Steenbergen met een foto van burgemeester J.J. van Loon, die op 18 maart 1881 burgemeester Laanen was opgevolgd. De heer Van Loon he eft bekendheid gekregen als mede-oprichter van de Steenbergse suikerfabriek. Hij was gehuwd met jonkvrouwe Verheijen van Estveld uit Boxmeer en heeft tot 1 december 1909 aan het roer van onze gemeente gestaan. Hij overleed in Steenbergen, enkele jaren later, op 20 maart 1916.

3. In het jaar 1906 vond in onze goede stad de huldiging plaats van haar beminde burgervader J.J. van Loon. Vijfentwintig jaar lang had hij, zonder ook maar een cent salaris op te strijken, met bekwame hand zijn gemeente bestuurd. Het is een prachtig burgemeestersfeest geworden, dat door de gehele bevolking spontaan werd meegevierd. Met man en macht was er gesjouwd om de verschillende buurten een feestelijk aanzien te geven en ook de Grote Kerkstraat was niet achter gebleven. Men had slingers van houtwol gemaakt en heel oude Steenbergenaren spreken nu nog wel eens van de Houtwolstraat. De Marktbewoners hadden een prachtige erepoort gebouwd en dagen lang hebben vlijtige handen er in de schuur van Piet Bouvee op de Dam aan gewerkt.

Op de foto herkennen we vele "Stoepschijters" die allemaal graag op de kiek wilden, toen fotograaf Snels de opname kwam maken. Hij kroop met z'n hoofd onder een zwarte doek en gaf een teken heel stil te bliiven staan. Herkent u ze nog: Herman Steenbergen, Kees van der Bilt, Piet van Agtmaal (rooie Piet), Willem Bogers en zijn Belgische madame, bakker Haase met zoon Jan, Piet Baselier met Pierre op zijn arm, Giel Bazelier, Hubert Bakx, Marinus de Baat, Piet van de Reijt en Willem Bakx? Het is allemaal zo lang geleden ... maar wat was het toch een prachtige tijd van saamhorigheid.

4. l.A. van Loon volgde zijn vader in het burgemeestersambt op, en wel van 29 januari 1910 tot 1 april 1919. Dr. Van Loon begon zijn carriere op de Steenbergse suikerfabriek. In 1893 werd hij scheikundig ingenieur te Delft, en twee jaar later behaalde hij de doctorstitel in de scheikunde aan de hogeschool van Heidelberg. In 1908 werd hij administrateur-directeur van de suikerfabriek Van Loon & Co. Te zamen met de heer Van Rossum is hij de oprichter geweest van de Centrale Suiker Maatschappij, waarin verschillende fabrieken in den lande werden ondergebracht.

5. De geschiedenis van de Steenbergse suikerfabriek is onverbrekelijk verbonden met het geslacht Van Loon. Het was op 27 juli van het jaar 1871 dat door notaris Van Goch te Bergen op Zoom de oprichtingsakte werd gepasseerd van de commanditaire vennootschap onder de firmanaam "Van Loon, de Ram en Cie", Als beherend vennoten traden op de heren J.J. van Loon, F.P. de Ram en L.D. de Ram. Hun doel was het kopen en telen van suikerbieten en fabriceren van beetwortelsuiker en alles wat daarbij hoorde. Als eerste directeur werd kort na de oprichting benoemd H. Malotaux. Het eerste jaar van de vennootschap ging heen met de bouw van de nieuwe fabriek, die tegen de campagne van 1872 gereed kwam. In 1895 gaven de heren De Ram er de voorkeur aan hun deelname in de vennootschap te beeindigen, en een jaar later werd dr.ir. J .A. van Loon als beherend vennoot aan "V an Loon en Co." toegevoegd. Vermeldenswaard is dat onder zijn lei ding de fabriek te Steenbergen de eerste was die in 1909 het probleem van de watervervuiling aanpakte door plaatsing van een houten koeltoren. In 1919 werd de Steenbergse suikerfabriek ingebracht in de Centrale Suiker Maatschappij. Dr. ir. J.A. van Loon werd lid van de raad van beheer van de CSM en ir. L.M.A. van Loon directeur van de Steenbergse fabriek. Na de uitbreidingen van 1920 en 1921 trad er een periode van rust in.

Op 10 oktober 1931 was het groot feest. Die dag was Christie de Ron zestig jaar op de fabriek en Pieter van Agtmaal en Antoon van Beers vijftig jaar. Bij die gelegenheid werd nevenstaande foto gemaakt. Aan de tafel zitten de jubilarissen (van links naar rechts) Jan Baartmans ("de Pruik"), Hannes Hartman, een onbekende, Toon van Beers, Christie de Ron, directeur L. van Loon, Piet van Agtmaal, Kees van de Boogaart, Piet Oerlernans (Houten Piet), Kees Mathijssen en Kees Veraart ("de Witte"). De rest van het personeel heeft zich om de tafels geschaard.

Een van de markantste figuren op de foto is wel de geheellinks staande Piet Oerlemans - in de wandeling "de Piethengst" genaamd - die in de campagne onder meer tot taak had de in het fabrieksdok terechtgekomen suikerbalen met een lange haak naar boven te baggeren. In het midden zit de heer L.M.A. van Loon, de toenmalige directeur, terwijl zijn opvolger, Gerard van Loon, rechts boven hem staat. Vele bekenden uit die tijd zuIt u vast wel herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek