Kent u ze nog... de Steenbergenaren

Kent u ze nog... de Steenbergenaren

Auteur
:   C.J.M. Slokkers en Pierre Baselier
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4355-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Steenbergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Het was op 12 april 1844 dat een twintigtal Steenbergenaren tot de oprichting kwam van een gezelschap tot het beoefenen van blaasmuziek en zij kozen de naam "Muzijkgezelschap de Harmonie". In het jaar 1853 veranderden zij deze in "IJver en Vruchtbaarheid", doch tien jaar later, dus in 1863, koos men de naam .Volharding" en dat is tot de huidige dag zo gebleven. Bij de viering van het vijftigjarig bestaan, in juli 1895, werd deze foto van de directeur en de werkende leden gemaakt. Dat was toen de heer J. Oomes uit Wouw, die de vereniging in later jaren tot zu1ke uitmuntende prestaties heeft gebracht. Het feest zelf werd een geweldig succes; de notulen getuigen er nog van. Overal waren erebogen en versieringen aangebracht en ook de voorzitterswoning van H.W. Duijkers dee1de mee in de feestvreugde. Door de duidelijkheid van de foto zal het u niet moeilijk vallen verschillende bekende gezichten uit die tijd te herkennen.

27. Na een historische foto van "V01harding", is hiernaast een bijna even oude opname afgedrukt van de zustervereniging .Amicitia". Al is niet meer te achterha1en wanneer de foto is gemaakt, toch kunnen we met tamelijk grote zekerheid stellen dat het geweest is bij ge1egenheid van de vie ring van het twaalf-en-een-halfjarig bestaan in het jaar 1901. Temidden van zijn muzikanten staat de toen zevenenzeventigjarige uiterst kundige dirigent Daan Steenbergen. Het zal waarschijnlijk de 1aatste keer geweest zijn dat hij "Amicitia" onder zijn hoede had, want na de feesten gaf hij zijn dirigeerstokje over aan zijn oudste zoon, Jan Steenbergen. Deze heeft de vereniging tot 1915 mogen leiden, totdat een motorongeluk een einde aan zijn leven maakte. Daan Steenbergen is vooral bekend geworden door zijn compositie "De slag bij Waterloo", een groot historisch toonstuk met gevechten uit verschillende 1anden. Het werd voor het eerst in 1893 ten tonele gebracht, en daarna nog tientallen jaren lang herhaald. Bij het uitvoeren van het stuk werd het gedreun der kanonnen door geweerschoten nagebootst en het was C. Oerlemans die daarbij de solo zong van het bevrijdingslied. De op de foto voorkomende muzikanten zijn inmiddels allen overleden, maar we herkennen nog weI Corn. Bakx en Willern Bogers, die in 1904 respectievelijk secretaris en penningmeester werden, alsmede Th. Bakx, Hub. Bakx, P. Plasmans, de mannen van Robbrechts en Adam de Bruijn,

28. In maart van het jaar 1898 staken enkele muziekliefhebbers in Kruisland de koppen bij elkaar om op het dorp tot oprichting te komen van een fanfarekorps. Initiatiefnemers waren meester Louis Verrijt, hoofdmeester Jan Mol en Adriaan van Vlimmeren. Een twintigtal muzikanten werd bereid gevonden, als naam koos men "St.-Caecilia" en de start was een feit. Onder leiding van kapelmeester Stoetzer uit Roosendaal werd er in de openbare school aan de Roosendaalseweg ijverig gerepeteerd op instrumenten die de leden zelf had den aangeschaft. Spoedig nam meester Verrijt zelf de dirigeerstok ter hand en wist als bekwaam musicus het peil van het korps omhoog te halen. De eerste successen kwamen in 1909 en 1910. Op muziekconcoursen in Huijbergen en Hoogerheide werden eerste prijzen gehaald. Het was ook meester Verrijt die er voor zorgde dat de vereniging een eigen repetitieruimte kreeg, de Harmoniezaal op de Markt. Toen hij in 1911 naar Etten verhuisde, nam meester Janssens de dirigeerstok over. De mobilisatie van 1914-1918 was er de oorzaak van dat de vereniging enigszins in het slop raakte. De eerste wereldoorlog werd overleefd en spoedig telde "St.-Caecilia" weer meer dan twintig leden. In het jaar 1924 werd het bestuur aangevuld met jonge krachten, die de vereniging nieuw leven in probeerden te blazen. Naast voorzitter P. Swagemakers maakten er toen ook Adr. Broos Szn., L. Brooymans en J. de Vree deel van uit. De foto hiernaast dateert van deze tijd. Ze is genomen voor de Harmoniezaal, die vlak voor de tweede wereldoorlog werd afgebroken, Op de bovenste rij staan Koos Weijers, Piet Weijers, Janus Ruijten, Janus de Jong, Ko Voorbraak, Maarten Ruijten, Thomas van Loon, Kees Vergouwen, Kees Wezenbeek en Piet Uitdewilligen, Op de middelste rij herkennen we Jan van Loon, Piet van de Bergh, Goort de Jong, Piet Hoppenbrouwers, Kees Ruijten, Toon Vergouwen, Christ Hoppenbrouwers, Piet Vergouwen, Frans Buijzen, Janus Uijtdewilligen, Frans de Jong, Guust Weijers, Harrij Laanen, Kees Baselier en Jan Baselier.

29. Een bijzonder aardige opname is deze foto, die op 11 september van het jaar 1903 werd genomen van de eerste klas van de openbare school te Kruisland. Rechts zit meester J. Verrijt en helemaallinks poseert onderwijzer F. Janssens. Verschillende jongens en meisjes van toen zijn nog in leven, maar lopen inmiddels weI tegen de tachtig. Bovenste rij: Cornelia Verheijen, Cornelia de Mooij, Cornelia van de Kieboom, daarnaast twee onbekenden, Maria Luijks, Cornelia Verbeek, Janneke Knook en een onbekende. Tweede rij: Agnes en Liza Adriaansen, een onbekende, Helena de Mooij, Johanna Gommeren, Cornelia Uitdewilligen en Petronella van Hees. Derde rij: een onbekende, Merijntje Verbeek, Jan van Etten, een onbekende, een zekere Luijks, een onbekende, Piet Gommeren en nog een onbekende. Op de onderste rij: Cornelia Timmermans, Cornelia Verbeek, Adriana Testers, Petronella Koenraadt, Laurina Verbraak, Cornelia Tholhuysen, Willem Loos, Gerard de J ong en Petronella de J ong.

30. In het jaar 1906 poseert mesjeu Vogelpoel met zijn klas voor de fotograaf. De .Bobbeliood" was toeh eigenlijk een markante figuur in ons stadje. Hij hield van een flinke borrel, pruimde dat zijn kaak er van uitpuilde en straf uitdelen deed hij in zijn klaslokaal nooit of te nimmer. AIle schooljongens uit die tiid zullen het gaarne bevestigen: rnesjeu Vogelpoel was een goeie vent. Het ging werkelijk aan ziin hart dat hij Frie Rijsewijk jaren aehtereen niet kon laten overgaan, en toen verzuehtte hij: "Rijsewijk, Rijsewijk, .. ik wou dat jij wijs was en rijk, .. en dat ik van jou af was ... " Op de foto herkennen we verder Louis van Baar, Goort de long, de "Buts" van Van Haesendonek, Gerard van der Bilt en de zoon van de oude gemeentebode Delhez ("het Beestje"). Staat u er zelf ook nog bij, beste lezer?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek