Kent u ze nog... de Tholenaars

Kent u ze nog... de Tholenaars

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4362-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Tholenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De inhoud van dit fotoboek "Kent u ze nog ... de Tho1enaars" werd door tegenwoordige Tholenaars en oud-Tho1enaars tevoorsehijn gehaald. De gekozen foto's zijn bedoe1d als herinnering voor ve1e Tho1enaars in versehillende 1eeftijdsgroepen, hetzij voor zichze1f, hetzij voor bekenden. Het is begrijpelijk dat in dit album niet aIle Tholenaars een plaatsje hebben kunnen vinden mede door het ontbreken van diverse afbeeldingen. Niet iedere familie bewaarde oude groepsfoto's en dergelijke en door de inundatie in 1944 en de overstroming van 1953 ging bovendien veel materiaal verloren.

De nog aanwezige, getoonde groepsfoto's stellen meestal sehoolklassen, familiejubilea en burgemeestersinstallaties voor. Verder zien we zangkoren, kopermuziekgezelsehappen, de bijzondere vrijwillige 1andstorm, sehietverenigingen en voetbalclubs.

Ten aanzien van de middelen van bestaan: landbouw, veeteelt, tuinbouw en visserij, bleek sehaars materiaal verkrijgbaar, met uitzondering van de teelt van zilveruitjes die destijds een grote groep eilandbewoners aan seizoenarbeid hielp.

Foto's die binding aantonen naar buiten het eiland, bleken ook niet voorhanden. Op de oudste foto's komen personen voor die door weinigen meer worden herkend, zoals bij navraag bleek. Door eehter zoveel mogelijk persoonsnamen te verstrekken worden genealogisehe aanknopingspunten vermeld, waardoor de plaatselijke "familiedichtheid" kan worden benaderd.

Naast het genoegen dat de opsteller dezes had de eilandbewoners in aIle geledingen te ontmoeten en voor de belangstelling die hij daarbij ondervond, zegt hij hartelijk dank voor de vele inliehtingen die hem werden verstrekt. In feite is aldus een fotoboek d66r en in het bijzonder v66r Tho1enaars ontstaan. Wij hopen dat dit boekje eveneens een hartelijke ontvangst en belangstelling zal hebben.

AIle afgebeelde personen op de foto's worden gelezen van links naar reehts en de rijen van boven naar beneden. Afwijkingen worden bij de desbetreffende foto vermeld.

SINT ANNALAND

1. Het naaischooltje ten huize van Cor Vooijs, Cor Vooijs woonde eerst aan het Schermerspad en daarna aan de Kerkring te Sint Anna1and. Op deze foto van 1906 komt zij voor met zeven 1eerlingen. Achteraan ziet u: Jannetje Bergers, Lientje den Enge1sman, Cor Vooijs en Jozina Boon. Daarvoor zitten: Pieternella de Vos, Neeltje Dorst, Maatje Dorst en Huigje Bruijnzeel.

2. Maatje de Graaf onderwees de kinderen van de Tienhoven in het breien. De foto werd omstreeks 1910 genomen. Achteraan ziet u: Maatje de Graaf. Voor haar staan: P. de Graaf, Jannetje Snoep, Rein de Graaf, Maatje de Vos, Susanna Snoep, Betje Goudzwaard en Sijtje Scherpenisse. Zittend: Engelina Scherpenisse, Tannetje den Engelsman, Grietje van Beveren, Tannetje Gunter, Dina Laban en Martha de Haan.

3. De zangvereniging "Vooruitgang zij ons streven" (V.Z.O.S.) werd in 1894 opgericht. De foto geeft het aantal leden weer bij het veertigjarig bestaan en toont tevens de waardering voor de samenzang. Bovenaan poseren: J oh. Kurvink, Dingenus Feijtel, J ac. van Vossen, J oh. Goedegebuure, Mar. van Dijke, Corn. Ridderhof en Abr. Feijtel, Op de tweede rij staan: Jacob Moerland, Jan de Engelsman, M. Goedegebuure, P. Mol, A. Kurvink Jzn., A. Kurvink Thzn., M. Ligtendag en Joh. Wesdorp. De derde rij wordt gevormd door: Abr. v.d. Meer, P. Rijnberg, F. Rijnberg, P. Polderman, Adr. Scherpenisse en D. van Beveren. Daarvoor staan: B. van Oudenaren, M. Feijtel, Hoek Jzn., H. Keur, A. Leune, P. Fase, J. van Oeveren, D. v.d. Male, Cor de Haan, Witte v.d. Boogaard, Abr. Dijke, Maarten Hoek Ezn., Nic. van Luyk, A. Rijnberg, Abr. Kaashoek, Jacob Goedegebuure Azn., Witte Rijnberg, M. v.d. Klooster, A. de Jonge en dirigent D. Manteau. Op de vijfde rij ziet u: Joz. Quist, Tannetje de Wilde, P. Feijtel, Adr. de Jonge, Mina van Vossen, Jac. Heyboer, A. Burgers, Thona van Vossen, Adr. de Witte, N. van Vossen, Joz. Scherpenisse, M. v.d. Boogaard en Cath. Westdorp. Daarvoor zitten: Adr. Snoep, A. van Dijke, Witte v.d. Boogaard, Abr. de Engelsman, N. Goudzwaard, Corn. Manteau, Adr. de Haan, Maatje Polderman, P. Scherpenisse, Janna Burgers, W. Goedegebuure, Margaretha van Vossen en Adri Scherpenisse. Op de zevende rij herkennen we: Will em Rijnberg, Betje Overbeeke, Jannetje van Poortvliet, Aagtje Goedegebuure, Mientje Overbeeke, Elizabeth Overbeeke, Geertje van Luyk, Jacoba Burgers, Engelina Rijnberg en Elizabeth Leune. Vooraan ziet u: Leendert Ridderhof, Jac. Ridderhof, A.A. van Luyk, Corn. Ridderhof, Corn. de Haan en Jan Feijtel,

4. Het gezin van burgemeester Bierens, op de trouwdag van hun dochter - in september 1914met J.H. Groenewege uit Sint Maartensdijk, als volgt gegroepeerd: burgemeester A.J. Bierens, dochter T.W. Bierens, J.H. Groenewege, mevrouw C. Bierens-Bruijnzeel en A.J. Bierens, later notaris te Sint Annaland.

5. Dominee Johannis de Voogd was predikant te Sint Annaland van 8 september 1901 tot 8 december 1907. Hij is bekend als promotor van de aanleg van het domineesdijkje door de Susannapolder na de stormvloed van maart 1906 en is eveneens bekend om zijn sociale opvattingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek