Kent u ze nog... de Tielenaren

Kent u ze nog... de Tielenaren

Auteur
:   N.M.F. Lathouwers en J.P. H. van Zoelen
Gemeente
:   Tiel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4364-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Tielenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

26. Nadat de heer J.A. Heuff en zijn broer, de heer A. Heuff, een particulier huis in de Voorstad met het daarachter gelegen pakhuis hadden gekocht, gaven zij opdracht het te verbouwen tot een voor die tijd modem winkelpand. De winkel en het pakuis waren juist gereed toen er brand uitbrak, die op het eerste gezicht catastrofale gevolgen dreigde te hebben. Maar de brandweer was het vuur gauw meester, zodat niettegenstaande dit incident de koffiebranderij en theehandel onder de firmanaam "Gebroeders J .A. en A. Heuff Ezn, Tiel" toch op 1 augustus 1876 kon worden geopend. In het begin bezochten de beide firmanten zelf de winkeliers in de omstreken van Tiel en zij kwamen al gauw tot de overtuiging dat de grossierderij en de winkellevensvatbaarheid zouden hebben. De koffie en thee, onder het merk "Scheepje" , vonden steeds meer vaste klanten, maar ook de vraag naar andere levensmiddelen maakte een regelmatige uitbreiding van het assortiment noodzakelijk. Het oude pakhuis werd weldra te klein, zodat een nieuw pand werd aangekocht, terwijl de winkel werd vergroot. In 1880 overleed de heer A. Heuff en de heer J .A. Heuff moest zich in 1900 wegens droeve familieomstandigheden uit de zaak terugtrekken. Inmiddels was de heer G. van Wijk, een familielid van de heer Heuff, als compagnon tot de firma toegetreden. In 1901 deed zijn broer, de heer S.M. van Wijk, zijn intrede. In 1912 werd besloten tot omzetting van de firma in een naamloze vennootsehap onder de naam: "N.V. Koffiebranderij en Theehandel voorheen Gebroeders J .A. en A. Heuff Ezn." Tot directeuren werden benoemd G. van Wijk en S.M. van Wijk.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het bedrijf werd in 1926 nevenstaande foto gemaakt, waarop directie en personeel zijn afgebeeld. Op de onderste rij, zittend van links naar reehts: mejuffrouw Mien Ruijsink, de kleine jongen op de voorgrond is de tegenwoordige directeur, drs. H.J.G. van Wijk, naast hem de heren J. Waltman, S. van Wijk, J.A. Heuff Ezn., S.M. van Wijk, J.W. Rijnders, P. Wijburg en P. van den Broek. Op de eerste rij, staande: de dames Mien Jansen, Mien Rijnders, Jans de Heus en de heren Johan van Eck, Evert Boudewijn, Rijk Jansen, Willem Wildemans en Toon de Kleijn en mejuffrouw Grada van der Kant. Op de tweede rij: de heren Anton van Meerten, Jap van Hal, Stef Ernans, Teunis Bijl, Jo Pelle, Jan van Zoelen, Bart van Frankfort, Dirk van Aalst, H. Kraayeveld, Hannes van Alfen ? Loosschilder. Op de lijst staan afgebeeld de heren J.A. Heuff Ezn., A. Heuff Ezn. en G. van Wijk.

De oude koffiebranderij en theehandel van 1876 is uitgegroeid tot de modeme Centra-groothandel, die thans opereert onder de naam "B.V. Handelrnaatschappij voorheen J.A. en A. Heuff Ezn.". Zij is gevestigd aan de Buitenbulkweg 1.

27. De gezellige, ouderwetse kruidenierswinkel van Heuff in de Voorstad was vroeger, op zaterdagmiddag, een trefpunt voor de winkelende huisvrouwen. Het was er dan druk en het wachten werd gewoonlijk bekort door uitwisseling van het laatste nieuws. Het is jammer dat een man als Anton Pieck nooit in de gelegenheid is geweest zijn tekentalent aan het interieur van die zaak te wijden, want hij zou zeker de details op sublieme wijze hebben weten te vereeuwigen. In de jaren twintig was het persoonlijk contact van de man achter de toonbank met zijn klan ten nog een van de belangrijke pijlers waarop het succes van een zaak steunde. Weliswaar waren reeds in 1912 enige ondememers in Californie gestart met het systeem van zelfbediening, maar deze vorm van verkopen zou zich eerst na 1946 in Nederland onwikkelen.

Nevenstaande foto werd gemaakt in 1936. De man achter de toonbank is Willem Wildemans, die een groot aantal jaren als winkelchef bij Heuff in dienst is geweest. Hij en zijn assistente, mejuffrouw Jans de Heus, hebben samen de klanten uitstekend bediend. U ziet op de afbeelding dat de winkel in die tijd al enigszins was gemoderniseerd: een snelweger van Olland en een kasregister waren reeds aanwezig. Aan de koperen stang, die aan het plafond was bevestigd, hingen de papieren zakken. Vele levensrniddelen werden nog los verkocht en die moesten dus worden afgewogen. Eerst na de tweede wereldoorlog werden steeds meer artike1en door de fabrikanten verpakt, want het systeem van de zelfbediening maakte dat noodzakelijk. Let u vooral op de stopfles met snoepjes op de toonbank, want die vonnde een attractie voor de jeugd, Ieder kind wist dat het een snoepje kreeg. Zonder twijfel was dat een vonn van klantenbinding.

28. De heer R.E. Vermeulen, de toenmalige secretaris van de Kamer van Koophandel te Tiel, heeft in 1967 een boekje samengesteld naar aanleiding van het honderd vijf

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek