Kent u ze nog... de Uitgeesters

Kent u ze nog... de Uitgeesters

Auteur
:   T.J. de Goede
Gemeente
:   Uitgeest
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4366-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Uitgeesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Deze heerlijke straatfoto, genomen op het kruispunt Middelweg/Meldiik/Schevelstraat, laat zien dat men graag voor de fotograaf poseerde. Men liet er zelfs zijn werk voor in de steek. Let ook op het bord "Stapvoets hoeken om". Op het ANWB-bord aan de gevel van Hendrik Vrouwe staat: Krommenie 6,5 - Wormerveer 8,2 - Zaandam 14,5 - Amsterdam 24,4. De Meldijk en de Lagedijk waren rond de eeu wwisseling nog de verbindingswegen met de Zaanstreek en verdergelegen gebied. Deze foto werd in 1906 genomen en toont onder meer van links naar rechts: schoenmaker Gerbrand Waardijk, Manus Zonjee (hotelhouder van de "Ooievaar"), smid Jan Peperkamp, Jan Rol (? ) en Jan Zweeris. Rechts van het rijtuig staat kruidenier Hendrik Vrouwe en helemaal rechts (met pijpje) Arie Cornelisse, de bekende, zeer muzikale en ontwikkelde boer, die organist was in de rooms-katholieke kerk. Ret meisje links is Willy Zonjee en de jongen rechts op de stoeprand Piet Waardijk,

7. Het fanfarekorps "Onderlinge Oefening" heeft in het dorpsleven een belangrijke rol gespeeld. Ontstaan als onderdeel van het mannenkoor "Richard Holl" kreeg het op 9 januari 1885 een eigen status en op 9 januari 1895 een eigen naam. Bij het vijfentwintigjarig bestaan in 1910 zorgden "Het Damescomite inzake de aanbieding van het nieuwe vaandel" en "De commissie inzake de Muziektent" voor passende geschenken namens de bevolking. In 1935 werd het vijftigjarig bestaan groots gevierd met onder andere de opvoering van de befaamde revue ,,50 jaar 0.0." van Ploeger en Roos. De huidige "Uitgeester Harmonie" is de voortzetting van ,,0.0.", nadat eerst nog een periode van gescheiden musiceren door katholiek en niet-katholiek voorbijgegaan was. Op deze foto, die rand 1906 genomen moet zijn, is van deze scheiding nog niets te merken. Op de achterste rij staan van links naar rechts: Willem Krammer (schilder en kruidenier), Jan Velzeboer (schilder-winkelier en later eerste kassier van Raiffeisenbank), Jan Jonker (bollenboer), Piet Roos ("De Ket", bloemist), Arie Starreveld (koekfabrikant) en Jan Rol (metselaar). Op de middelste rij: Jacob Velzeboer (molenaar van "De Krijgsrnan "), Jan Schavemaker sr. (schilder), Piet van Heijst (hulppostbode), Willem Starreveld (postbode), Jan Eckhart (bollenboer), Bertus Bot (bollenboer), Klaas Berkhout (houtdraaier), Jan Berkhout (fabrieksarbeider), Henk Roozendaal (meubelmaker), Piet Rol (metselaar), Cor Roos (tuinder), Klaas Roozendaal (meubelmaker) en Klaas Rol (metselaar). Op de voorste rij: Piet Roos Mzn. (houtzager), Jacob Starreveld (fotograaf en postbode), Arie Starreveld (brievengaarder en chef van het hulppostkantoor aan de Meldijk) en Piet Velzeboer (dirigent van ,,0.0." en ook vijftig jaar dirigent van het rooms-katholieke kerkkoor.

8. Deze foto uit 1906 laat een groep kinderen zien van de openbare lagere school; er was toen nog geen rooms-katholieke lag ere school. Bovenste rij van links naar rech ts: Jaap Blokker, Gerrit Groen, Adriaan Visbeen, Jan Starreveld, Jaap Hoek, Arie Torenburg, Dirk Besse, Gerrit Vlottes, Jan Rozerneijer en Jaap van Egmond. Tweede rij: Joop Winkelman, Piet Blokker, Klaas Winter, Jan Rozemeijer, Her Zonjee, Jan Zonjee, Piet Hos, Henk Slecht, Jan Dekker en Toon Rumphorst. Derde rij: Brech Willemse, Grietje Groot, Trijn Winkelman, Betje Harreveld, Grietje Groen, Eef Smit, Anne Schipper, Toni Schavemaker, Anne Schavemaker en Leen Zonneveld. Voorste rij:

Neel Kortekaas, Ka Kortekaas, Mien Starreveld, Nelie Rijs, Nel Rijs, Marie Bakker, Trijn Harreveld, Diet Zonjee en Leen Zonjee. Geheel rechts staat me ester Mensing.

9. Schoolfeestjes werden in Uitgeest altijd serieus georganiseerd en voorbereid, Het onderwijzend personeel had daar weinig mee te maken, want een schoolfeestcommissie, waarin vaak de elite van het dorp zitting had, zorgde voor financiering en uitvoering. Zo'n schoolfeest vond ook plaats op koninginnedag, maar de echte schoolreisjes waren natuurlijk de hoogtepunten. Men ging dan met paard en wagen naar Bergen of Egmond, maar oak wel met de boot van Bak naar Amsterdam. Deze foto, genomen tijdens een van deze uitstapjes in het begin van deze eeuw (1906 of 1907), toont de commissieleden en hun dames. Staande van links naar reehts: de dames Van Lith, Rol, Meijer, Schmidt, Has, Gre van Lith (dochter van de burgemeester), Van der Hoek, Van 't Veer, Brasser, v.d. Kommer en Planteijdt. Vooraan zitten: Kees Rol, Jaap van 't Veer, Camelis Has, burgemeester A. van Lith, (met bolhoed en baard), Klaas Brasser, A.W. van der Hoek, Arie Starreveld (achter), meester Jelle van der Vies en Kees v.d. Kommer. Meester Van der Vies was hoofd van de openbare school, de enige lagere school die Uitgeest toen rijk was.

10. Het postkantoor aan de Midde1weg werd in 1907 in gebruik genomen. V66r die tijd was er een hulppostkantoor aan de Meldijk, dat beheerd werd door Arie Starreveld, die tevens een sigarenwinke1 annex boeken- en tijdschriftenzaak had. De postbodes op deze foto zijn, van links naar rechts: Piet van Heyst (hulpbode), Jan Dobber, Willem Starreveld en Jacob Starreveld (zoons van de vroegere postbeheerder). Jacob Starreveld was een van de eerste Uitgeester amateurfotografen, die veel dorpstafereeltjes op de gevoelige plaat vastlegde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek