Kent u ze nog... de Uitgeesters

Kent u ze nog... de Uitgeesters

Auteur
:   T.J. de Goede
Gemeente
:   Uitgeest
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4366-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Uitgeesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Tot 1912 had Uitgeest maar een lagere school, namelijk de openbare, eerst gevestigd op de hoek Bonkenburg/Meldiik en vanaf 1874 aan de Hogeweg. Pastoor Simon Witte (1896-1911) gaf de stoat tot de opriehting van een katholieke lag ere school en zijn opvolger, pastoor J.J. Oudewater (1911-1920), kon hiervoor de eerste steen zegenen. In oktober 1912 werd de school (vijf lokalen) geopend. Op deze foto zien we onder meer van links naar reehts: Arie Cornelisse (met boek) en Jaap Leek, het armbestuur, bestaande uit Dirk Lute (links van het kruis), Klaas Winter en Teun Cornelisse, kapelaan W. Borsboom, kerkmeester Willem Groen, pastoor J. Oudewater en de kerkmeesters Klaas Kuijper, Manus Cornelisse en Piet Leek. Een van de deftige heren reehts is aannemer Braun uit Beverwijk, De misdienaars op deze foto zijn: Cor Admiraal, Gert Zonneveld, Jan Zonneveld, Jo Waardijk, Gerard Waardijk en Arie Groen. Wie de dames op de voorgrond goed bekijkt, zal daar onder meer bij ontdekken: Marie en Jane Deutekom, onbekende, Ali Heine, Marie Leek, Mie Velzeboer-Glas, Anna Bakkum, Guurtje van Egmond, Ali Tuinman, Antje Bakkum, Mijntje Rijs, Dientje en Aaltje Kimman, Grietje Tuinman en Ali Zonjee.

12. "Acht om een dub van die hele mooie" en "Cent't moot". Met deze kreten bracht Rosie haar sinaasappelen en kokosnoten aan de man/vrouw. Iedere week kwam Rosie vanuit Amsterdam naar Uitgeest om haar waar uit te venten. Deze foto moet rand 1913 genomen zijn, toen Rosie op een feestdag (bloemenfeest? ) met haar karretje veel belangstelling trok. De man met de bolhoed links van Rosie is cafehouder Jan Rol.

13. De gymnastiekvereniging Uitgeest was vroeger geuniformeerd. Deze foto werd rond 1914 genomen, toen een ploeg GVU-mannen deelnam aan gymwedstrijden in Hoorn. Deze sportieve Uitgeesters waren, voorste rij van links naar rechts: Jaap Mooij, Dirk Vlottes, Jan Jongejans, Jacob van 't Veer, Piet van Eck, Jaap Koppenol (met matelot), Jan v.d. Kommer, Luc Breebaart, Klaas Zaadnoordijk en Cor Rol. Achteraan staan: Dirk Wintersteijn, Baart Hos, Han Dibbets, Cor Zwakman, Ab Winkelman en Jaap van Thijn,

14. De St-Elisabethvereniging bestond uit jonge vrouwen, die kledingstukken maakten voor behoeftige gezinnen, De dames kwamen aanvankelijk bij elkaar in de bovenzaal van cafe "De Landbouw" aan de Langebuurt (eigenaar G. Smit) en de vervaardigde kleding werd op tweede kerstdag tentoongesteld. Vaak waren er zo'n vierhonderd kledingstukken, waarmee ongeveer zestig gezinnen verblijd werden. De Elizabethvereniging werd in 1921 een onderafdeling van de rooms-katholieke "Vrouwenbond" en haar "zegenrijk" werk duurde tot aan de tweede wereldoorlog. De foto, van rond 1914, toont de volgende dames, op de achterste rij, van links naar rechts: Trien Mul, Anna van Egmond, Marie de Goede, Grietje Heijne, Marie Rumphorst en Jannetje Molenaar; middelste rij: Grietje Tromp, Trien Veldmans, Anna van der Eng en Ali Velzeboer. Geheel vooraan zitten Jansje Graas en Anna de Goede.

15. Jarenlang werden orde en rust in Uitgeest gehandhaafd door Piet Waagmeester (geheel links) en Jan Rab (tweede van links). Tijdens kermissen en op andere hoogtijdagen werden beide wetsdienaars geassisteerd door politiemannen uit naburige gemeenten, Jan Rab was hier van 1903 tot 1920 rijksveldwachter, terwijl Piet Waagmeester a1s gerneentelijk politiernan oak andere baanties vervu1de. Zo was hij marktmeester en woog de aangevoerde varkens: oak was hij aanwezig bij trouwpartijen op het gemeentehuis en Iiep hij voor het bruidspaar uit. Hij overleed in 1923 op drieentachtigjarige leeftijd. Zijn bijnaarn was "Lange dag".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek