Kent u ze nog... de Uitgeesters

Kent u ze nog... de Uitgeesters

Auteur
:   T.J. de Goede
Gemeente
:   Uitgeest
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4366-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Uitgeesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Deze schoolfoto werd rond 1914 genomen. Het is een klas van de rooms-katholieke 1agere school, waarvan de heer G.A.A. Eeltink (links op de foto) toen hoofd was. Rechts op de foto zien we pastoor J.J. Oudewater en tussen de kinderen kapelaan T.P. Blom. Links vooraan zit juffrouw Kimman. De kinderen op deze foto zijn: bovenste rij van links naar rechts: Arie Peperkamp, Will em Groen, Theo Vonk, Jan Zuurbier, Gerbrand Twaalfhoven, Kaatje Vrouwe en Arie de Goede. Op de middelste rij: Jansje Goedhart, Marie Twaalfhoven, Nelie Tromp, Jat Cornelisse, Nelie Berkhout, Ali v.d. Berg, Corrie Albrink, Geertje Buur en Jansje Brantjes. Voorste rij: Duifje Smit, Anne Vrouwe, Jansje Zuurbier, Mathieu Reulen, Mijntje Berkhout, Jansie Acquoy en Marie Naber.

17. Ook vroeger wisten de jongelui elkaar te vinden bij een biertje in de tuin achter het "Bierhuis" van Corver aan de Middelweg (nu cafe "De Balken"). Toen geen lange haren, maar weI de matelot, die echt "in" was. Op deze foto uit circa 1915 zien we, staand van links naar rech ts: Jan Schoenmaker, Willem Keijzer, Gerrit Vlottes en kastelein Piet Roos Mzn. Zittend: Hendrik Slecht, Klaas van 't Veer, Piet Meijer, Gerrit Meijer, Gerrit IJff en Piet IJff. Het cafe van Corver, "Noord-Hollandsch Bierhuis" geheten, was later eigendom van Jan Brandjes en nag later werd het de kruidenierswinkel van Arie Mul.

18. V 66r de "Stormvogels" in onze dagen de korfbalsport nieuw leven inbliezen, werd te Uitgeest deze sport in vroeger dagen reeds lang beoefend. In 1922 was er een korfbalvereniging S.I.O.S. ("Samenspel is ons streven") en in 1925 meld de het .Weekblad voor Uitgeest", dat er weer een korfbalvereniging was opgerieht. Onze foto is nog veel ouder en moet genomen zijn in de periode 1910/15. Zij toont de Uitgeester ploeg samen met een ploeg uit een andere plaats. De namen van deze vreemde spelers en speelsters zijn niet bekend. Aehterste rij van links naar reehts: Koning (Krommeniedijk), Us Twisk, Siem Brouwer, Gre Wintersteijn, Jaap Mooij, Betje Harreveld, Cor Koppenol, een lid van de tegenpartij en Ab Winkelman. Middelste rij: Geertje Kabel, Grietje Vooren, een lid van tegenpartij, Klazien Breebaart, Cor de Bruijne en drie leden van de tegenpartij, Op de voorste rij: een lid van tegenpartij, To van Thijn, twee leden van de tegenpartij, Lue Breebaart, Guurtje Jongejans, een lid van de andere vereniging en Kaatje Hof. Deze korfbalploeg vormde een onderdeel van de gymnastiekvereniging "Uitgeest".

19. Cor Dibbets was in Uitgeest onmisbaar, omdat hij voor de afvoer van het huisvuil zorgde. Deze foto van rond 1920 laat zien hoe hij dat deed. Dat Uitgeest hem lang dankbaar bleef, bewijst het volgende berichtje uit "Het Weekblad voor Uitgeest en Omstreken" van 27 januari 1950:

"Cor Dibbets is op 2 januari 63 jaar geworden. Hij verzorgde jarenlang pro deo de he le reinigingsdienst en yond door goede zorgen van het gemeentebestuur een blijvend onderdak in een der Nederlandse verplegingsinrichtingen". Cor Dibbets, die in 1886 geboren werd, verliet Uitgeest in 1927 en overleed in 1962 te Enkhuizen.

20. De auto was in de jaren twintig nog een bezienswaardigheid, waannee men graag voor de fotograaf poseerde. Deze foto werd circa 1928 genomen voor de winkel van Henk v.d. Berg aan de Meldijk (nu de winkel van Muijs). Op de foto zien we van links naar rechts: J. Kriek, D. Smit, S. Koopman, D. Bak, H. v.d. Berg (achter het stuur), H. Kriek, Piet Rol en Willy Rol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek