Kent u ze nog... de Uitgeesters

Kent u ze nog... de Uitgeesters

Auteur
:   T.J. de Goede
Gemeente
:   Uitgeest
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4366-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Uitgeesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Van 1925 tot 1937 was de heer J .M. van Roosma1en burgemeester van Uitgeest. Deze foto werd genomen bii gelegenheid van zijn afscheid in juni 1937. We zien hier op de voorste rij, zittend van links naar rechts: mevrouw Van der Zee, mevrouw Van Roosmalen, burgemeester Van Roosma1en, wethouder P. Twaalfhoven en mevrouw Van Hulten. Op de tweede rij: secretaris J. van Hulten, P. Groot, (rradslid Markenbinnen), de raadsleden L.A. van Montfoort, W. van der Stok, A. van der Eng en mevrouw De Ridder. Op de derde rij: de raadsleden K. Zaadnoordijk en H.B. Kingma, wethouder e. Krom, de raadsleden J. Brasser en e. Twisk, volontair M. Maters, raadslid L. Klaver, D. de Ridder en J.P. Rol (Markenbinnen). Op de vierde rij poseren:J. Molenaar en ontvanger A.J. van der Zee. Geheel achteraan ten slotte staan: D. van der Schoor (verslaggever van "De Zaanlander"), J.e. Krom en G.J. Bornebroek.

37. Op initiatief van de heer J.e. Merz, onderwijzer aan de rcoms-katholieke jongensschool, werd op 17 september 1931 in Uitgeest een oranjevereniging opgericht. Deze vereniging verzorgde (en verzorgt nog steeds) de festiviteiten op koninginnedag en bij andere oranjefeesten. Zo werd het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938 op grootse wijze gevierd. Deze foto toont de 1eden en ereleden van de oranjevereniging voor het gemeentehuis tijdens deze jubileumviering. Van links naar rechs staan hier: pastoor J.c. van der Loos, kape1aan J .A. Solleveld, A. Zonjee, W. Prins, dominee J.H. Hanneman, burgemeester P. van der Ven, voorzitter J.e. Merz en A.J. van der Zee.

38. Op 20 januari 1937 kwam een aantal katholieke notabelen bijeen en vormde het comite tot oprichting van een rooms katholieke harmonie. (De katholieken had den ,,0.0." enkele jaren eerder moeten verlaten, omdat deze vereniging oak rneisjes als leden ging aannnemen). Het comite bracht geld bijeen en zocht werkende leden. Zo ontstond de rooms-katholieke harmonie "Utrique Fidelis", waarvan de heer A.C. Twisk directeur werd. Het eerste openbare optreden was in mei 1937 tijdens de sacramentsprocessie in de tuin achter de rooms-katholieke kerk. In de oorlog verdween ook "Utrique Fidelis", maar op 15 april 1946 volgde een heroprichting. De harmonie boekte vele successen, maar maakte ook moeilijke periodes door, zodat zo nu en dan weer een heroprichting nodig was. In 1963 werd besloten tot een fusie met ,,0.0." en toen ontstond "De Uitgeester Harmonie". Op deze foto uit de beginperiode zien we, op de achterste rij van links naar rechts: Piet Berkhout, Ber Veldmans, Jan Rasch, Jan Tal, Klaas v.d. Eng, Jaap Beemsterboer, Piet Merks en Jan Teeling. Middelste rij: Will em Heijne, muziekcommissaris Maarten Admiraal, instrumentencornmissaris Willem Tol, penningmeester Jan Berkhout, directeur A.C. Twisk, kapelaan J .A. Solleveld, voorzitter Piet Velzeboer, secretaris Henk Berkhout, Jan Velzeboer en Jan Rasch jr. Op de voorste rij zitten: Cor Mars, Cees Berkhout, Frans Berkhout, Joop Berkhout, Jan Veldmans en Herman Twaalfhoven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek