Kent u ze nog... de Urkers

Kent u ze nog... de Urkers

Auteur
:   T. de Vries
Gemeente
:   Urk
Provincie
:   Flevoland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4372-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Urkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Op het schoolplein. Een fotograaf kon voorheen altijd wel een groepje mensen vinden dat even wilde poseren. Wat zijn de boompjes nog jong. Intussen zijn ze al lang verdwenen en is de school al twee maal ingrijpend verbouwd en zijn tal van seholen bijgekomen voor kleuter-, lager en voortgezet onderwijs, Nog maar een enkeling van dit groepje is thans nog (1972) in leven, Dit album kan dienen om de herinnering aan tal van personen die de ouderen gekend hebben nog even vast te houden. We zien Fenna en Gerrie Jansma, Cor van Dijk, Bape de Vries en Niel van Jan van Diene met een paar dochters, En wie heeft Inkien van de Durkerdammer "op de hals"? Dat Iijkt Sijtjen well Sijtje Westerneng werd op Urk even beroemd als Sijtje Boes op Marken. En wat heeft ze een poppen gemaakt en ook aangeboden aan diverse prinsessen. Daarnaast een dochter van Koosien, de vrouw van de hellingknecht Jan Leeuwerik en kinderen van de politiedienaar Jongkees. Een plaatje nit deze tijd op hetzelfde plein zou er wel anders uitzien. Mode en moderne wasmiddelen hebben intussen het hunne gedaan.

12. Vissers werden veelal gefotografeerd in hun schuit, maar dezen lieten zich niet in de boot nemen maar op de wagen. Tot Urk een wegverbinding kreeg in 1948 heeft het haast geen auto's gekend, Turf cit de tjalk, vrachtgoed van de postboot, hooi nit het achterland, het werd allemaal met de wagen vervoerd en jongetjes mochten vaak meerijden, het "zielhout" dragen als het paard uitgespannen werd en de lege wagens de hoogte afsturen naar de haven. Maar nu hebben Jacob Post, Louwe van Dokkum, Lub Weerstand en Klaas Asma het rijtuig bestegen. Van Dokkum is jarenlang kapitein van de posthoot geweest, net als Willem Kroon en Jan Hakvoort en voor hen Hannen de long en Jacob Brands. Klaas Asma is onder meer dorpsomroeper geweest, een baantje dat voor hem door diverse Jelles werd waargenomen en na hem door onder anderen Evert Weerstand, Ze stonden op de hooken van de straten hun roep te doen en de mensen kwamen buiten luisteren wat ze "aan de bel" hadden. Nu de geluidswagen door het oat al over de grenzen van het voormalig eiland is heengeschoven en de boot heeft aileen nog een zomerdienstregeling voor de toeristen, Scholieren rijden in bussen en vissers glijden in hun "sleeen".

13. Een zeldzame opname, Daarom hebben we de snorren en baarden die een speels knaapje op de oude ansichtkaart getekend had maar voor lief genomen. Wie zal ze allemaal nog kennen? We zien Willem van Toon van den Berg, Pietertjen van Andries en Willepien, een ploeg jongens: een zoon van Lub van Flenk, Jan van Lamert, Maarten van Albertjen van Jante, Albert de Koning, Klaas van Wiechert, Teunis Schenk en Andries van Garrit Bakker. Met pet onder meer Louw Groen en Riekelt Brouwer. En wie zijn al die jongetjes? WeI, voor de Urkers die dit boekje inzien, moet ook nog wat te zoeken overblijven, Zegt u dat de man met bolhoed geen koopman is, omdat wel te zien is dat hij iets voorleest, maar van koopwaren niets is waar te nemen, akkoord, maar wie en wat is hij dan weI? We hebben ervaren hoe moeilijk het is nog aan vooroorlogse namen te komen en vaak is de plaats van handeling niet eens meer te bepalen, zoveel is er in het oude dorp al verdwenen. Deze plek bevindt zich momenteel tussen wijk twee nummer 95 en wijk vijf nummer 94; links had Louwe van Pieter zijn timmerwinkel, Op de zolders werden netten gehangen, zoals je door een open" vienster" kunt zien.

14. Zo maar een groepje, Naast de oude man, Jan Korf, een vrouw die om haar gestalte "lange" Bape genoemd werd. Voor de schutting staan Abbe van Harmen van Luut, Trien van Jelle Bakker, Mina Wezelman en Betje Ras, Dirk Wezelman is op het hok geklommen, Zulke foto's verschenen in vroeger jaren in tal van geillustreerde tijdschriften, zoals "Eigen Haard", "Het Leven", "Het Schouwvenster" en "Panorama". Door de grate stroom toeristen was het eiland evenwel nog niet ontdekt, De verbindingen waren niet al te best en cen nacht op zo'n eilandje verblijven, lokte nier en bovendien deed Urk niets om vreemdelingen te trekken, Nu er goede verbindingen zijn, stromen de dagjesmensen binnen, nieuwsgierig naar het oude en eigene van het voormalig eiland, maar intussen is er zoveel veranderd, dat er nag slechts weinig van te vinden is en dat zal oak verdwijnen als er niets geconserveerd wordt.

15. In meer dan een Urker huis zitten ze met zijn tienen "an de bak", Er varen kotters met de veelzeggende namen "De zeven gebroeders" of "De tien gezusters". Op de foto uit 1908 is het gezin van Hessel Snoek te zien, Op de voorste rij: Jannetje, Willempje, Tiemetje, Hessel en Fokke en daarachter Dirkje, Bape, Neeltje, Gerrit en Jacob. De grote meisjes dragen al een hul met kant en rand en een kraplap met een daarop gestikt "hartje" met motief en naam. De kleine meisjes moeten het nog met een kappe en een eenvoudige kraplap doen. De jongste van de dochters draagt een gekleurd doekje, de oudste een zwarte zijden doek. De moeder is in de rouw, Aangezien voor alle overleden famieleden lang en goed werd gerouwd, kwamen oudere vrouwen zelden meer toe aan het dragen van een kanten hul of gekleurde kraplap, Door de vele verdrinkingsgevallen en het optreden van besmettelijke ziekten door het gebrek aan goed water in hete zomers, waren er altijd wel overledenen in de grate families te betreuren. De

zoon werd hier al "modern" gekleed, Er waren meer gezinnen in die tijd waar ineens zo tussen

al de Urkertjes een kind het vreemd" rondliep.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek