Kent u ze nog... de Urkers

Kent u ze nog... de Urkers

Auteur
:   T. de Vries
Gemeente
:   Urk
Provincie
:   Flevoland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4372-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Urkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De bootdienst onderhield verbinden tussen het eiland, Kampen en Enkhuizen en ook wel met Amsterdam. Vooral met pinksteren, als de dienstmeisjes en vele oud-Urkers thuis kwamen, was het druk. Kent u ze nog deze pinkstergangers? De man met vaarboom is Will em Kroon, de latere kapitein. Achter hem staat Hessel van Nanne van Trui en rechts van hem zitten Kaatje Weerstand, Marij van Bape van Wip en Ietjen van Jaawk van Ietjen. Verder zijn te vinden Naat van Hendrik Kramer, Jelle van Nanne van Bet, Meindert Woort en Leendert van Klaas van Leendert. Over de postverbindingen zou een boek te schrijven zijn als aIle gegevens verzameld werden. "Pieter de post", "Klaas van Leendert", "De Kamper stoombootdienst" en de "Eerste Urker Stoomboot Maatschappij" werden begrippen voor de bevolking. En wie hoorde nooit de namen van de boten? "Minister Havelaar", "Eiland Urk" (de blikken bus), "Geusau" (voluit directeur-generaal jonkheer von Geusau), "Insula" en "Idonea"? Vooral de "Geusau" werd beroemd om zijn barre tochten door het ijs, want gevaren werd er, hoe dan ook. In de winter van 1917 heeft hij weken in het ijs bekneld gezeten. Toen deed de ijsloper dienst.

22. Buurpraatje. Pieter Schraal houdt hier ,,'n kroosien" met de moeder van Jan van Dalfsen. Het is blijkbaar een beetje winderig, want houdt de boezel om de armen geslagen. Vrouwen liepen meest op muilen, mannen op klompen. Waar zouden ze het over hebben: het weer, de verdiensten of de preek of wellicht de plannen om de Zuiderzee droog te maken, die na de watervloed van 1916 steeds vaster vorm aannam? "Dat gelukt ze nooit, mit een dam de Noordzie tugen 'ouwen. Nee, dat zullen wij wei niet meer beleven, De minsen moeten met dinken dat z' alles kunen. Ze kinnen de kracht van 't woater niet. En vergeet 't ees met, as dat begint te skeuven gat d'iele dik er an. Dat 'ei je van de wienter ezien mit de poalen bij Tops'oofd, ze riezen doar zo' de groend eut. Maar as 't toch duurgat, binnen wij broodeloos, en 't is al gien vetpot, Och mins, maak je maar glen zorgen voor de teed. As er 'n dum dicht gat, gat er wel wier 'n vienster eupen, Nee, minder as nou mit die slechte verdiensten kan 't ok aI met. Oenze doomenei zeen 'n zuundag nog ... " En zo kabbelt het gesprek verder, de tijden veranderen en wij ook,

23. "Kijk naar het vogeltje", Z6 werden in de dertiger jaren talrijke foto's gemaakt, onder anderen door Hendrik van Jantjen. Op dit plaatje staan Jan, Sjoerd, kleine en grote Lub van den Berg. Jan, de oudste uit een gezin van allemaal jongens, een ondernemend en bekwaam visser, verdronk in 1954 bij de ramp met de UK 60, terwijl zijn broers wonderlijk gered werden. Van de UK 174 verdronken in dezelfde storm vijf jonge mensen, hun namen, samen met die van vele anderen, vullen de platen van het vissersmonument: een vrouwenfiguur, turend in de verte . .. Sjoerd is leraar in Emmen. Hij zorgde voor het merendeel van de toto's in dit boekje en voor tal van namen, De rest werd verzameld door T. de Vries, die ook de tekst schreef. Het bijeenbrengen van oude ansichten en foro's is voor velen een hobby geworden. Op onze plaats houden er zich onder meer mee bezig Albert Koffeman, Jan Pieter Otter, Jelle de Vries en Arie de Wit. Ook wijlen Luut Post noemen we hier. Het is een aangename en nuttige, maar ook moeizame bezigheid. Je ziet het leven onder je handen veranderen en bedenkt: "In 't voorleden ligt het heden, in het nu wat worden zal".

24. Bij ,,'t skoeltjen", tegen de muur van de kerk, waar, in een bijgebouw, oak bewaarschool werd gehouden, zien we hier zitten: Marretjen van Tuus (Snijder): Kloasien van Tromp met dochter Jannetje (de grote); de vrouw van dokter Brouwer met kinderen; Grietje Nentjes, de "tante" van de bewaarschool, naar wie nu een kleuterschool is genoemd en J annetjen van 't Skoeltjen. Het onderwijs is vaak vanuit de kerk gestimuleerd, Een hervormde hulpprediker richtte reeds in 1860 een naaischool op en op initiatief van de gereformeerde dominee Nentjes werd in het gebouw tegenover het winkeltje van Grietjen van Pier een christelijke bewaar- en een handwerkschool begonnen (dat was in 18(8). De eerste tante was, meen ik, Wiebechien Boterkoper uit Kuinre, die de kleuters leerde: "Krui, kruiwagentje, krui dan maar voort, ik heb zo'n aardig wagentje, dat mij toebehoort ... " Ook het handwerken werd een eeuw lang druk beoefend. Vrouwen en meisjes liepen op straat te breien. Kleren maakte men zelf, al liet men de stof wel vaak door een ""mjcr" of "knipster", soms naar "skappeleur", gereedmaken. De koopkracht van de bevolking heeft ook hier vee! veranderd, maar niet altijd ten goede.

25. De onderwijzers van ,,'t skoel" achter de ronde tafel, Zittend: Verstelle, Van Dijk sr., Jansma, Nentjes en Nieuwhuis. Staande Van Doorn Bernard en Holtman. Snorren en baarden waren "in" en tegen roken werd nag niet geprotesteerd. De school was in naam openbaar. Op de tafel prijkt een boek van Abraham Kuyper. Sommigen van deze mannen hebben grote betekenis gehad voor het plaatselijke politieke, godsdienstige en culturele leven. Ze waren in hun vrije tijd organist, koordirigent, dagbladschrijver, fotograaf of kalligraaf en wat niet al. Random mann en als Ikkink (rikkik), afkomstig uit Zuid-Afrika, Verstelle (een Zeeuw) en Nentjes (meester Jakke, een Urker) weefden zich de anekdoten, Hoogeveen en Gangel gingen in de boerenoorlog als vrijwilligers naar Zuid-Afrika en keerden niet weer. Masselink en Blom werden theoloog, Koerselman overleed aan de gevolgen van het verblijf in een concentratiekamp, Van Bennekom ging in de grate politiek. Ze runden het onderwijs en meer dan dat; oak al wer-

den er knaapjes naar school gestuurd met het consigne: je klomp maar van je bien!"

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek