Kent u ze nog... de Urkers

Kent u ze nog... de Urkers

Auteur
:   T. de Vries
Gemeente
:   Urk
Provincie
:   Flevoland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4372-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Urkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Als Nieuwhuis, die in het leger geweest was, gymnastiekles gat, ging dat op deze mauler, We zien mer staan Jan Gravestein, Lub de Vries, Sijmen Koffeman, Tijmen van Eerde en Fokke Brouwer. AIleen Van Eerde, gesproten uit een oud lichtwachtersgeslacht op Schokland, bleef op Urk wonen, de anderen gingen naar de "wal". Dat kwam in tijden van malaise veel voor, maar de emigranten bleven oud-Urkers, We waren blij deze foto te ontdekken, want helaas zijn heel vee! kanten van het simpele, maar lang niet rimpelloze leven van de eilanden verloren gegaan zonder dat er een beeltenis van is gebleven, Van een vooroorlogse kerkeraads- of gemeenteraadsvergadering, van een oud-Urker begrafenis, van een "sjouw" als er weer eens een schip op de Vormt zat, van een kerkdienst, van vissersverenigingen uit het verleden, enzovoort, vindt men geen goede afbeeldingen. Maar om onderwijzers, schoolklassen, zangverenigingen en tafereeltjes aan de haven en in het dorp hoeft men niet lang te zoeken, Hoe ouder, hoe interessanter, ,,'t Is niet meer alles als weleer, de Zuiderzee werd Hsselmeer".

27. Uit de voorraad schoolfoto's geven we alleen dit breischooltje van juffrouw Regula Kagei, Maar wie za1 a1 die kleine meisjes van zo lang geleden nog kennen? Wij herkenden onder anderen: Anna van Inderkien de snijer, Derkien van Jan de Karl, Naatjen Kramer, Ettjen Nieuwhuis, een dochtertje van Garrit van Garrit van Lubbertjen, Marretjen Romkes, Inkien van Kloas van Tiemes Albert, Kloasien van Jan van Naleke, Jannetje Korf, Rape Mars; Aafje Gerssen (7), Luppien Romkes, Dirkje Romkes, Aukien van Willem van Wouter, Mariap van Urk schreef in een "In Memoriam voor Trientje van Veen": "Insteken, omslaan, z6 gaat het goed, Insteken, omslaan, krek zo het moet, Insteken, omslaan, met loflijk gednld, Tot onze taak op de school Was vervuld. Stonden de handen der kind'ren verkeerd? Trientjes geduld het tens lotte wel Ieertl Kan niet is dood, kind, maar wil niet die leeftl Zo zei de juffrouw, vriendelijk, beleefd. Aanstonds de draad om je vinger gedaan, En dan began ze, van voren af aanl Insteken, omslaan, totdat je het wist, En in het breien je niet meer vergist". - Of we ons in de namen niet vergist hebben? Wie het weet, mag het zeggen. -

28. De zondagsschool werd door Pieter Hoekstra, de vader van professor T. Hoekstra van de theologische school van Kampen, in 1875 opgericht, samen met L. Hoekman, J. van Veen, M. Woort en F. Hakvoort. Hier ziet u het personeel in 1925: C. van Eerde, C. Brouwer, P. Hoekstra, J. Hakvoort, E. Brouwer en C. Romkes op de eerste rij en daarachter L. Kramer, M. Hakvoort, E. Brouwer, M. van Veen, G. Koffeman, M. Kok en J. Pasterkamp. Op de achterste rij: F. Bode, M. Hakvoort, C. Brouwer, R. Spijker, H. de Vries en G. van Eerde. Het waren meest winkeliers, bakkers, timmerlieden en slagers die op zondagmiddag de kinderen lieten genieten van hun singuliere verteltrant. De kerstvieringen waren hoogtepunten. De school heet nu nog "Laat de kinderen tot mij komen". Oak de hervormde kerk had een zondagsschool, Wie kon vertellen over Daniel in de leeuwenkuil als Jan Kroeze of in de andere school over David en Goliath als Eb Brouwer? Oak was de school een leer- en kweekschool voor het ambt van ouderling of diaken, Het merendeel van de hier atgebeelde mannen heeft dan oak als zodanig dienst gedaan. De middenstand was altijd heel sterk in de kerk vertegenwoordigd.

29. In 1927 werden, uitgaande van de vereniging Rehoboth, twee scholen met de bijbel geopend in het gebouw van de gelijktijdig opgeheven open bare school, die op Urk toch altijd een christelijk karakter had gehad, De drie kerkelijke groeperingen van toen waren in het bestuur vertegenwoordigd, We zien hier zitten: J. Bakker, R Hoefnagel, H. de Boer, A. Gravestein, G. Kok, E. Blom, J. Brands en S. Korf. In het midden staan: J. Penders-Ras, G. Ekkelenkamp, D. Rozeboom, J. Nentjes, T. Mink, J. Loosman, A. Hakvoort, G. Heetebrij, N. Westerneng, P. de Boer, R. van Vliet en M. Hakvoort, Daarachter ziet u: K. van Urk, L. Kamper (concierge), H. Haagsma, D. van Dijk, J. Mink, E. Koerselman, J. Bot, T. Ruiten en J. Koman. In de besturen uit die tijd zaten maar weinig praktiserende vissers en betrekkelijk veel immigranten nit vroegere of latere tijd. Sommige personen kef je op tal van toto's aan, anderen zo goed als nooit, omdat ze in raden zaten die zich nooit lieten fotograferen.

30. Op de fundamenten van de oude school werd in 1904 het nieuwe raadhuis met een dokters- en burgemeesterswoning opgetrokken, De eerste steen van dit huis werd gelegd door jonkvrouwe Den Beer van Poortugael, echtgenote van de burgemeester jonkheer Van Suchtelen van de Haere. Het moment is vastgeIegd. In de Raadhuisstraat, toen nog Torenstraat geheten, zien we tal van bomen, maar het waren niet de linden van nu, Het huis daartussen van mast-, blok- en pompmaker Van Veen staat er ook niet meer. Uit het huisje van Hendrik van Bet wordt nieuwsgierig toegekeken. De man met baard, links van de jonkvrouw, is Hein Kagei, zoon van de oud-burgemeester, gehuwd met Dorkje Romkes, Daarnaast de architect met echtgenotef") en links politieman Jongkees. Van Doorn rookt een pijpje, Tussen de burgemeester en zijn vrouw zien we Willem van Tromp de Vries, de wethouder (met hoed) en "Schippertjen" (met pet), die Timmerman heette en gemeenteontvanger was. De aannemer reikt mevrouw de helpende hand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek