Kent u ze nog... de Urkers

Kent u ze nog... de Urkers

Auteur
:   T. de Vries
Gemeente
:   Urk
Provincie
:   Flevoland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4372-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Urkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. In de vorige eeuw kwamen er meestal timmerlieden van de vaste wal, Zwartsluis bijvoorbeeld, als er een huis gebouwd moest worden. WeI bad Urk een timmerman voor kleine karweitjes, Maar met de sterke groei van de bevolking kwam oak hierin verandering. Hier heeft de farnilie Gerssen (Hendrik, Harm, hap, Bertus, Johannes en Jan) samen met Jaap Bakker een flink karwei onder handen, De eerste Gerssen op Urk was een schoolmeester, Johannes, de schoonzoon van meester Vis (1848). En als schoolmeester was je vanzelf oak koster, voorzanger en -lezer en soms ook nag doodgraver en schrijver van akten, Zijn zoon Bertus was eveneens vele jaren voorlezer in het aan de zee, Hij was tevens timmerman, maar zijn voorlezerschap, dat hij op de hem wijze vervulde, maakte hem op het eiland vermaard. In de gereformeerde kerk had bakker Jaawk van Pieter Nentjes de functie van voorlezer en -zanger. Was Gerssen een klein, dik mannetje, Nentjes was een boom van een kerel en al even

beroemd am stentorstem als om met voeten getreden roggebrood. Deze Ioto dateert uit 1910.

32. Groenteboeren, Freek Brouwer, Jannes Koffeman, Riekelt en Jelle Kramer, Klaas Pasterkamp en Lukas Visser staan achteraan en vooraan zitten geknield Jan de Boer, Hein Koffeman en Nanning Brouwer. Er was in de vorige eeuw nog maar een heel kleine middenstand op het eiland, De winkeliers die er al waren, hadden een veelheid van functies. Iemand die koeien hield, was tevens melkslijter en kruidenier en soms ook nog bakker of ansjoviszouter. Een slager was er met. Op gezette tijden kwamen kooplieden van de wal met hun waren langs de huizen leuren: een "koesepoep" en stoelematter, een scharesliep, Iijmer en Iapjeskooprnan . . . De vissersschepen voerden ook wel een en ander aan, bijvoorbeeld groenten nit Broekerhaven. Een schipper gaf aan het vis sen de brui en werd "koolboer". Hij schreef op zijn schuit: "Het vissen kan mij niet meer geven genoegzaam brood am van te leven, tach wil ik mijn fatsoon bewaren en ga dUB nu maar groente varen." Na de mobilisatietijd 1914/18 en vooral na de tweede wereldoorlog deden Urker winkeliers steeds meer van zich horen,

33. De zangvereniging "Excelsior" deed meermalen meer aan een concours en kwam thuis met

en foto's, Wij kozen daaruit deze Ioto. Vooraan zitten: Antje van Slooten, Marie Blom, Harmpje Bode, Stiene Visser, meester Wouda, Teun Kramer (dirigent), meester Koerselman en Jo van Dijk, Op de tweede rij staan: Marretje van Veen, Meina Kok, juffrouw van Vliet, Jantje Korf, Marretje Koffeman, Jannetje Romkes, Jannetje de Boer, Marretje Nentjes en Fern Snoek, Achteraan ziet u: Willempje Kramer, Willempje Romkes, Marretje Hakvoort, Ester Romkes, Marretje Brouwer, Jacob Loosman, Pieter van Gerrit Kramer, Fokke Hockman, Klaas de Boer, Jannetje Snijder, Jannetje Nentjes en Dirkje Snoek, Dirigenten waren achtereenvolgens meester Van Doorn, Teun Kramer en Louwe Kramer. Dit gemengde koor hield in de op te bestaan, Samen met Halleluja heeft het de zanglust en -kunst sterk bevorderd en er toe bijgedragen dat de Urker zang landelijke bekendheid kreeg, Van waren dirigent de haast legendarisehe Gerrit Bakker (tevens schipper van de ijsvlet) en zijn broer Kobus de Boer.

34. Ben foto van "Halleluja" op pinkstermaandag 1930. Op de grond zitten: Age Ras, Tennis Pasterkamp, Albert Post en Jelle Loosman; daarachter op stoelen: Will em Pasterkamp, Evert Romkes, Kobus de Boer, Meindert Ras, Gerardus Metz (de dirigent), Luut Kamper, Abram Ras, Maarten Post, Lub Pasterkamp en Albert Post. Staande op de derde rij: Tijmen Buter, Jurie Brouwer, Jacob Ras, Riekelt Bakker, Klaas Hakvoort, Dubbele Ras, Gerrit Barends, Steven de Boer, Jacob Post, Johannes van Veen en Jelle Bakker. Op de vierde rij: Lub Post, Maarten Post, Klaas Hakvoort, Flerik Kapitein, Klaas Ras, Maarten Bakker, Klaas Ras, Jacob Bakker, Ide vanveen en Riekelt Pasterkamp. Op de achterste rij staan tenslotte: Riekelt Visser, Jan Korf, Riekelt Visser, Kees de Boer, Jan Visser, Lubbert Ras, Sjoerd Bakker, Jan Gerssen, Jan Ras en Albert Ras, Oorspronkelijk heette het koor "Oefening Kweekt Kunst", maar omdat er nogal luid en niet altijd even welluidend gezongen werd, spotte men wel: "kweekt kunst." Daarom en om het doel van het koor: "prijst de Heer" beter te doen uitkomen, koos men in 1910 de naam "HaHeluja". In het begin zong men uitsluitend Hazen-liederen en vierstemmige psalmen, later werd het repertoire uitgebreid,

35. Naast de gerenommeerde en ietwat gesloten reciteervereniging "Dindua" bestond sedert 1928 jarenlang de vereniging "Kleine Kracht". Op deze foto ziet u het prille begin. Zittend Meindert Kapitein, Evert de Boer, meester Anema (wat kon die man voordragen) en Jan Hakvoort, Daarachter: Jan Koffeman, Klaas Kramer, Jacob Roos, Pieter Hockman, Gerrit Kamper, Reimer Kramer en Tromp de Vries. Hoek~ man wept in de oorlog Engelandvaarder en parachutist en verloor het leven in de illegaliteit. Klaas emigreerde naar de Verenigde Staten en is daar thans docent. Roos was jarenlang koster, Er was op Urk een geschakeerd verenigingsleven. Naast de min of meer kerkelijke jongelings-, knapen- en meisjesverenigingen was er lange tijd een afdeling van de Oranjegarde. De Oranjevereniging organiseerde festiviteiten op vaderlandse gedenkdagen, Verder waren er de muziekvereniging en de diverse zangverenigingen. Aan sport en spel werd voor de oorlog nog betrekkelijk weinig gedaan, Voor goede Ioto's die nog andere aspecten van het dorpsleven geven dan dit boekje laat zien, houden de samenstellers zich begrijpelijkerwijs aanbevolen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek