Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4373-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. Een unieke foto van predikant, ouderlingen, diaken en beheerders van het nu opgeheven oude verzorgingshuis van de hervormde kerk te Wildervank, zo'n dertig jaar geleden. Een huis als dit, ook "gasthuis" genoernd, was een laatste toevluchtsoord voor meest oude mensen, ook echtparen, die zich niet meer zelfstandig konden redden. De mannen, als ze nog vaardig waren, werden er ingeschakeld bii allerlei karweitjes ten dienste van de gemeenschap: houthakken, stenen kloppen enzovoorts. Het huis heette daarom in de volksmond ook wel ,,'t Waarkhoes". Allen leefden overdag samen in een grote zaal, maar's avonds voor het naar bed gaan werden de schapen van de bokken gescheiden, Dag en nacht zorgden de beheerders, ook wel vader en moeder genoemd, voor een goede gang van zaken. De goede stemming onder de bewoners was voor een groot deel afhankelijk van de takt en de mensenkennis van dit echtpaar. Dat moet hier best in or de zijn geweest, Hier, voor de in gang van het huis, zittend van links naar rechts: de beheerders, het echtpaar PI as en naast hen dominee Zevenboom; staande de diaken Holmersma, Hoogerkamp, Wolthuis, Jonker, De Boer, Dik en Warnders.

46. De firmanten van Duintier Wilkens & Meihuizen (DWM), destijds de grootste aardappelmeelfabriek van Veendam, zitten hier op 1 februari 1921 in de bloemetjes naar aanleiding van het SQ-jarig bestaan van hun bedrijf, Eerst de namen: zittend van links naar reehts: Nico Meihuizen, Engbert Jurjen Duintjer Jzn. (Groot Engbert) en Ubbo Wilkens. Staande links: Bernard Duintjer en reehts zijn oudere broer Engbert Duintier Hzn. (Klein Engbert). Afgezien van Bernard Duintjer, die vrij jong overleden is, hebben deze Veendammers, naast de behartiging van de belangen van hun groot bedrijf, tijd gevonden en lust gevoeld., het ook als een plicht beschouwd, mee te werken aan de rnaatschappelijke en culturele bloei van hun woonplaats. Nico Meihuizen was bijvoorbeeld jarenlang voorzi tter van "Y eenlust" dat toen nag culturele avon den, zeals toneelvoorstellingen organiseerde. Groot Egbert Duintjer die, zoals hij zelf eens zei, van aardappelmeel alleen niet kon leven, was een geestesaristoeraat met grote belangstelling voor de filosofie en kunst. Centraal stonden voor hem de muziek en sehilderkunst.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek