Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4373-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Hier poseert het bestuur van de onderlinge scheepsverzekering "Compact Eendracht" te Wildervank, ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan in 1932. Zulke "compacten" waren er vele, ook in onze eeuw, Ze stamden natuurlijk uit de grote tijd van de Veenkoloniale zeilvaart, toen onze zeelieden met hun betrekkeliik kleine schepen alle oceanen bevoeren en welvaart brachten in de thuishavens, waar ze meestal 's winters verbleven en goed verteerden Maar er vonden ook, wegens gebrek aan cornmunicatiemiddelen op zee, vele rampen plaats, waarbij hele schepen, soms met kostbare lading en al, te gronde gingen, hetgeen voor de rederijen een grote verliespost betekende, maar daarvoor kon men zich in z'n "Compact" verzekeren. Maar niet verzekeren kon men zich tegen het in die tijd onrustbare verlies aan mensenlevens, Onvoorstelbaar zijn de tragedies, die zich in onze zeemansfamilies hebben afgespeeld, Vaak hoorden de thuisgebleven vrouwen en kinderen pas na maanden, bij monde van de dominee, welke ramp hen getroffen had. Soms ook hoorde men nooit meer iets en bleef niets over dan berusten, Van al dit leed getuigen de vele overlijdensberichten in de oude Veendammer Courant. Hier zien we dan de heren van "Compact Eendracht" op hun feestelijke biieenkomst in hotel "De Nederlanden". Op de achterste rij staan, van links naar rechts: T. Bakker, R. Klein, H. Bul, F. Lindeman, T. Huizinga, Joh. Visser, H. v d. Werf, H. Smit, F. Bakker (en B. Blauw van hotel "De Nederlanden".) Op de voorste rij zitten M. Fokkens, H. Hazewinkel, H. Germs, G. Wagenborg, S. Bakker, G.H. Bakker, D. Visser, G. Schot, A. van Turen en B. Ridderbos,

12. Op deze oude groepsfoto van de societeit "Industriae Sacrum" zijn de afzonderlijke person en genummerd, van links naar rechts. Van nummer 17, derde van links op de tweede rij van boven, was de naam niet te achterhalen. Van de he le rest staan de namen wel vast: 1 A.Engelsman, 2 J.F. Wilkens, 3 A.R. Hazewinkel, 4 Th. Holthuis, 5 J. de Haan, 6 H. Brouwer, 7 L.F. de Weys, 8 L. Vegter, 9 E.E.A. Mulder, 10 D.J. Smit, 11 R. van Heuveln, 12 J.G. Schuur, 13 Smid jr., 14 Smid sr. (zoon en vader), 15 F. van Hulten, 16 H. Giezen, 17 ? , 18 E. Kloosterhuis, 19 F. Sinnege, 20 J. Prummel, 21 H. Luschen, 22 J. Smit, 23 L. Sinnege, 24 A.J. van Hulten, 25 Sanders, 26 J.W. Smid, 27 H. van Heuveln, 28 J.A. Muntendam, 29 R. Loorbach, 30 G. Nauta, 31 G. Bos, 32 H. van Keem, 33 J. Spekman en 34 J. Klaassens.Als vaandel hadden de heren een op rood fluweel met gouddraad geborduurde bijenkorf met rondvliegende bijen, als syrnbool van het nijvere leven. Het is te zien in het museum.

13. Evenals in "Industriae Sacrum" zaten in het bestuur van de 1894 opgerichte "Handelsvereniging Veendam", mensen die ieder op eigen wijze, zich verdienstelijk maakten voor de Veendammer sarnenleving, speciaal voor de handeldrijvende middenstand. Staande van links naar rechts: B. Huisman, die de winkelbedrijven vertegenwoordigde en P.B.S. Thedinga (meestal P.B.S. genoemd zonder meer, rijwielhandelaar en bekend sportmanjjzittend, penningmeester W.Pattje, een man met veel activiteiten. Van beroep was hij scheepsbevrachter; hij was ook voorzitter van het bevrachtingscomite, Hij verkocht aardappelmeel en had een bakkersmeeldepot. Daarnaast was hij secretaris van de "Vereniging voor Volksvermaken", zat hij in het bestuur van de loge "Het Noorderlicht", was hij diaken van de hervormde kerk en zat hij in het crisiscornite. De crisisjaren hebben zwaar, te zwaar, op hem gedrukt. Minder zwaar daaronder gebukt ging zijn buurman op de foto, voorzitter J.J. Thijsse, van beroep directeur van de Bankassociatie. Naast hem secretaris C. Peizel, een man met veel culturele ambities. Slechts korte tijd was hij onderwijzer van de school bij het Beneden-Oosterdiep en vervolgens aan de "Boermaschool" aan de Nieuwe Laan. Daarna werd hij secretaris van de Huurcommissie voor de Veenkolonien en omstreeks 1920 had hij een eigen kamer op het gemeentehuis. Dit baantje bezorgde hem nog wel eens dreigbrieven en processen,die hij souverein negeerde. Naast al deze functies was hij ook nog als journalist verbonden aan verschillende bladen, zoals "de Veendammer" en later de "Noord-Ooster". Zijn verborgen artistieke neigingen kwamen pas goed tot ontplooiing in zijn zoon Bart, de beroemd geworden Amsterdammer kunstschilder. Ook kunstzinnig, maar op een andere manier, was, geheel rechts, de jarenlange bloemweker van het Boven-Oosterdiep, A.L. Kiers, wiens bloemstukken in zijn tijd grote vermaardheid genoten.

14. Voortgekomen uit een Veenko1oniaa1 ges1acht, heeft pastoor Geling ve1e jaren zijn kerk hier gediend. Aan zijn initiatief is het te danken, dat de kerk met een priesterkoor werd vergroot. Ook heeft hij de basis ge1egd voor een ziekenhuis, waaruit tenslotte "St.-Fancisus" is gegroeid. Voor het altaar staan, van links naar rechts: Johan Oosterman, Anton Schmidt, Bernard Schmidt, Hendrik Brans,Nic.K1oppenburg, en Berend Oosterman; midden voor het altaar staat pastoor Geling en verder naar rechts: Frans Daggers, kape1aan Baltman, Spelbrink, kapelaan Osse en Hendrik Limberger. De 4 koorknapen zijn: Willem Limberger, Onno Raspe, Johan Spe1brink en Jan Okkerse.

15. De gebroeders Doewes, in de volksmond "Douwes" geheten, de laatste eigenaren van "Hotel Everts" op de hoek van het Oosterdiep en de Molenstreek. Dit hotel, tevens cafe en stalhouderij, eerder "De Wilde Man" geheten, had indertijd behoorlijke vergaderruimten, waarvan druk gebruik werd gemaakt, maar toen in de tweede helft van de vorige eeuw de groeiende landbouw en de industrie steeds grotere zalen nodig hadden, in welke behoefte tenslotte het uit Amsterdam gehaalde en op de plaats van het afgebroken oude buiten "Veenlust" weer opgebouwde .Duitse Restaurant" kon voorzien, ging het met het er tegenover liggende "Hotel Everts" achteruit en de verhouding tussen de Doewesen en de heren van het nieuwe..Veenlust" was niet al te prettig, Zo bejegende men elkaar met vriendelijkheden als "meneer Veullust" met als repliek "meneer Lustveul", "Hotel Everts" werd in de jaren twintig afgebroken; op die plaats staat nu de AMRO-bank. Ook "Douwes Klabbe", later "Veenlust Klabbe" genoemd, is met de demping van het Oosterdiep verdwenen, maar leeft gelukkig nog voort in de roman "De Klapbrug" van onze Duut van GOOf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek