Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4373-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Deze nog altijd actieve Vereniging voor Volksverrnaken te Veendam werd in 1881 gesticht. Het vrij grote bestuur was al die jaren samengesteld uit vertegenwoordigers van allerlei werkkringen en beroepen. Het heeft door het organiseren van sportdemonstraties, feestelijke optochten, wedstriiden in straat-en gevelversieringen, zich steeds uitbreidende lichtroutes enzovoort, veel inwoners geactiveerd en veel mensen van buiten aangetrokken. Maar natuurlijk werd het in de loop der jaren steeds moeiliiker te1kens met iets nieuws en iets grootsers voor de dag te komen. Daar weet de laatste, jarenlange voorzitter S.Tadema van mee te praten. In 1906 werd het zilveren, in 1931 het gouden jubileum gevierd. Hier zien we het bestuur in 1906. Op de achterste rij van links naar reehts: W. Woldering, C. van Driesten (boekhouder bij Meihuizen-Boon), kweker E. Kloosterhuis, M. Vos (in verzekeringen) en H. van der Wal (kruidenier, grossier en wasfabrikant), Middelste rij: B.Bartelds (opzichter bij "De Vrijheid"), E.Zoutman (onderwijzer), C. Peizel (onderwijzer met vee1 functies), voorzitter M.D.de Lange (boekhandelaar), Chr. van Heuveln (onderwijzer) D.Boer (oud-zeekapitein) en H.Suk (schoolhoofd Beneden Oosterdiep), Op de voorste rij zitten :

H.Doornbosch (textielhandelaar), H.N.Brouwer (bijgenaamd "Haarm Koukie", onderwijzer, voorzanger in de hervonnde kerk te Veendam en leider van kinderkoren en amateur-tonee1groepen), H.H.Leeuwerke (schoolhoofd aan de Middenweg) en tenslotte Gerh.Bos (bekend als "Spuitje Bos", fabrikant van en handelaar in spuitwater en tal van andere frisdrankenj.Jarenlang was hij voorzittend meester van de vrijme tselaarsloge "Het Noorderlicht" te Veendam.

22. Een foto van het Veendammer Mannenkoor met directeur Harm Brouwer, door fotograaf Loman genomen ter gelegenheid van de opvoering van "De Vrek" naar Moliere, op 16 februari 1918, nag in hotel Everts (Doewes), naar het mij lijkt. Er zitten heel wat bekende Veendammers verscholen tussen de witten pruiken en de rijkgeborduurde costuums. Op de achterste rij , "in burger", zien we een 8-tal niet-rneespelende leden.van links naar rechts : Hein Doewes, Henderikus van Heuveln, Hendrik Haan, Hendrik Olthof,Geert Dik, Jacob de Weys.Eppo Dik (de schilder) en Harm van Heuve1n. Op de middelste rij : Jan Bos, Ebel Atsema,Eppo Mulder, Matheus Bakker, meubelmaker Jan van Heuveln en J.P.Lukkien, concierge van de HBS. Op de voorste rij:

Albert Bosserna, Jan Huizing.Harm Kampel, Harm Kespohl, Laurens van der Laan.Sjoerd Pik en directeur Harm Brouwer.

23. .Vios" was, na "De Pijl", de tweede fietsclub in Veendam. Men is, ook in de kleding, wat minder romantiseh geworden, althans hier op de foto. Geen sporteostuum, alleen een petje met insigne en allemaal met weinig sportieve stijve witte boorden met omgeslagen puntjes, Men zit niet op een hunnebed maar op nette stoeltjes, De enige fiets is al wat moderner dan die van "De Pijl.; De heIden zijn, van links naar reehts, staand: H.Huisman, Peter ten Horn, Jan Schuur en, met fiets, Joh. Tedinga. Zittend: P.Nanninga, P.A.Zeven, Eildert Branbergen en Jan Munten terwijl Gerard Everts vooraan ligt,

24. Toen Veendam nag over een groat sportterrein, in de winter ijsbaan, beschikte, vonden hier allerlei sportdemonstraties plaats waaronder met name de harddraverijen vaak grote belangstelling trokken. De bestuursleden, gerequireerd uit mensen van allerlei beroepen, vormden, evenals die van "Volksvermaken" een zeer gemengd en toch, karakteristiek voor Veendam in die jaren.een harrnonisch gezelschap, Verschillende van hen genoten, of door hun beroep Of door andere activiteiten een zekere bekendheid, reden, waarom zij stuk voor stuk aanspraak zouden mogen maken op een kortere of langere levensschets, maar dat zou te ver voeren. Een paar van hen zijn trou wens al eerder ter sprake gekomen. En dus nu, ter opfrissing even van het geheugen, alleen de namen. Zittend, van links naar rechts: H. Cock, J. Kok, Gerh. Bos, J. Dalman, J. Wollerich, Staand: F. Huisman, H. Woldering, H. Veenhuizen, M. de Lange, R. Nieboer, J.1. Hazewinkel, J. Tepper en S. Vos.

25. Dank zij de speurzin van de jonge Jan Hoetjer, student in de rechten te Groningen, is het mogelijk iets over deze bekende familie te vertellen. Op 1 januari 1870 is door de landbouwer Jakob Gerrits Hoetjer aan het Boven Westerdiep te Veendam de drijfriemen- en 1ederwarenfabriek J.G. Hoetjer opgericht, die na enkele jaren werd verplaatst naar de Veenkade. Een lonend bedrijf in de tijd van opkomende industrie. Op de foto, genomen in de fabriek, is men bezig met v1echtwerkzaamheden aan de 1ederen riemen. In de werkplaats, op de voorgrond staan, van links naar reehts: de oprichter Jacob Gerrits Hoetjer met indrukwekkende baard, lOon Jan Jakob en een onbekende jonge man. Op de aehtergrond de personeelsleden Lammert Vasse, Nanno Bleeker en de oudste zoon Gerrit, die omstreeks 1910 met zijn broer Jan Jakob het bedrijf heeft overgenomen van hun vader.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek