Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4373-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Hier zit de hele familie Hoetjer omstreeks 1905 aan de thee in een hoekje bij de leerlooierij. Zittend van links naar reehts: Geesjen Bakker (1840-1912), eehtgenote van de opriehter van het bedrijf Jakob Gerrits Hoetjer (1839-1911). Naast hem op de bank zit Mensiena Prummel (1878-1918), getrouwd met Gerrit Hoetjer en dan nog Barta Bakker, zuster van Geesjen. Staande. de doehter en de drie zoons van de oude Hoetjer: JantineHermine (1881-1914), later getrouwd met Engbert Panman, landbouwer op Tussen Klappen onder Zuidbroek; dan Gerrit (1872-1971), de eehtgenoot van Mensiena Prummel; Jan Jakob (1882-1959), later gehuwd met Hilleehiena Smit en tot slot Lambertus (1886-1961), die landbouwer werd in Wildervank en daar trouwde met Roelfina Smit, een zuster van Hilleehiena. Deze zusters waren doehters van de bekende hotelhouder Smit van "De Nederlanden" in Wildervank.

27. Lang voor de Van Beresteynstraat werd aangelegd stond, op de plaats waar nu de Van Beresteynflat staat op de hoek van het Oostetdiep, tot omstreeks 1950 een winkel-woonhuis van de familie Douwes. Jarenlang hebben Gerrit Douwes Cop de foto) en zijn zuster Grietje hierin hun "ijzerwinkel" gedreven, een handel in kachels, haarden, turfbakken, poken, tangen, oliestellen enzovoort. Deze foto, evenals de beide voorgaande van de familie Hoetjer, werd omstreeks 1910 gemaakt door een neef van de Douwesen: A.Schuring, een zoon van leerlooier J.Schuring van het Boven-Westerdiep, Deze foto's werden door Foto de Groot in Veendam opnieuw afgedrukt van de oude negatieven.

28. Het echtpaar Boerma-Koster was omstreeks 1900 bekend in onderwijskringen van Veendam en omgeving. Tonnis Boerma, geboren 7 maart 1845 in Siddeburen haalde de onderwijzersakte, maar had een speciale belangstelling voor de Franse taal. In mei 1870 kwam hij als onderwijzer van Wonseradeel naar Veendam om daar de functie op zich te nemen van hoofd van de Franse School, die opleidde voor de H.B.S. en gevestigd was aan de Nieuwe Laan, nu Jacob Bruggemalaan, in het gebouw, waarin later de Muziekschool ondergebracht werd. Boerma had voor zijn tijd moderne ideeen over de didactiek, speciaal wat het Frans betreft, waarvoor hij ook nieuwe leerboeken schreef, Niet iedereen was het met zijn nieuwe ideeen eens, men vond hem eigenzinnig, maar hij wist wat hij wist en hij zette door, wat hij wilde. Hij woonde in een groot huis in de Verlengde Kerkstraat en had jarenlang heel wat jongelui in huis, die elders een 3-jarige H.B.S. hadden afgelopen en nu het diploma wilden halen aan de 5-jarige H.B.S. in Veendam, bij welke stu die Boerma voor hen een grote steun is geweest. Voor een gezellig thuis zorgde zijn vrouw, Anje Koster, tot op hoge leeftijd een charmante kleine dame, die stamde uit een zeevaardersfamilie, Zij had als meisie van 14 jaar al een reis per zeilschip meegemaakt naar Buenos Aires, welke wereldreis de blik van het kind wel zal hebben verruimd. Zij kreeg, naast de kostgangers, een groot gezin te verzorgen: twee jongens en vier meisjes, van wie een, Antonia (To), trouwde met mr.P.A.Zeven te Wildervank. Van de Kerkstraat verhuisde het gezin Boerma naar de Buitenwoelkade en na de dood van Boerma op 11 april 1920, woonde zijn weduwe nog een aantal jaren in de tegenwoordige Anton Swartstraat.

29. Het echtpaar Zeven-Boerma was jarenlang met hun kroost van vijf jongens een geziene familie in Wildervank, waar zij woonden in het later helaas afgebroken mooie oude huis op de hoek van de Nul laan en het Beneden Oosterdiep. Petrus Adrianus (Piet) Zeven, geboren op 23 december 1875 te Utrecht, waar zijn vader, Herman Zeven, candidaat-notaris was, studeerde rechten te Groningen en vestigde zich in 1902 als advocaat in Wildervank. Ondanks zijn drukke praktijk vond mr. Zeven tijd zich met allerlei publieke zaken te bemoeien. Zo was hij van 1905-1921 lid van de raad en van 1917 af wethouder van de gemeente Wildervank. Tevens was hij commissaris van de Electriciteits Maatschappij Veenkolonien. Hij werd voorzitter van het Nutsdepartement Wildervank, van de Nutsspaarbank, van de Stichting Woningbouw, van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs en van het Schoolfonds voor Schipperskinderen. Ook de sport lag hem na aan het hart. Hij heeft zelfs nog deel uitgemaakt van het algemeen bestuur van de A.N.W.B. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum werd hii door de rechterlijke macht en door de Wildervankers op bijzonder syrnpathieke wijze in hotel "De Nederlanden" gehuldigd, In mei 1929 droeg hij zijn praktijk over aan een jongere coll ega en vestigde hij zich als advocaat in Groningen, maar dan zonder allerlei nevenactiviteiten. Helaas heeft hij daar maar kort van zijn betrekkelijke rust genoten. Na een ernstige operatie aan de borst overleed hij op 29 januari 1932 in het Diaconessenhuis te Groningen, Hij werd in Utrecht begraven. Al die jaren had zijn vrouw Antonia ( To) Boerma, hem trouw ter zijde gestaan, Zij was op 9 juni 1876 in Veendam geboren als dochter van de bij de vorige foto besproken meester Boerma. Voor haar trouwen was zij onderwijzeres in Bellingwolde. De zorg, waarmee zij waakte over haar groeiend gezin, haar huis en het kantoor van haar man beletten haar zich veel met andere zaken te bernoeien, Alleen voor muziek en zang wist zij tijd te vinden. Zo was zij vele jaren werkend lid en bestuurslid van de zangvereniging.Amphion" onder dirigent Batenburg. Na het overlijden van haar man vestigde zij zich in Utrecht, waar zij stierf in 1942.

30. In het boekje "Veendam-Wildervank in oude ansichten" heb ik al gelegenheid gehad te wijzen op de vele verdiensten van burgemeester jhr.mr.dr.E.A.van Beresteyn van Veendam. Ik zal, wat dat betreft, niet in herhaling treden. Straks iets meer over zijn persoonlijkheid. Hier dus alleen de namen van de raadsleden, waaronder heel wat nog altijd bekende Veendammers voorkomen. Zittend, van links naar reehts M.Smit, L.Ph.Bendiks, mr.N.R.Wilkens, de burgemeester, dokter B.Brongers, A.Tepper en J.Dopper Hzn. Staande: H.Looijenga, dokter Th.Tjabbes, E.J.Duintjer Jzn., H.M. Panman, F.H. Mulder, A. Nanninga en loco-secretaris G.J.J. Pot. De vergadering yond plaats in het oude raadhuis.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek