Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4373-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

--.-

---

-~

40. Elke plaats, of het nu een were Ids tad is of een bescheiden plattelandsplaats, elke stad, elk dorp leeft mee met de prestaties van zijn sportverenigingen en is niet weinig trots als zijn club eervol uit een wedstrijd te voorschijn komt en extra als zijn club tot kampioen wordt verheven, In Veendam en Wildervank is altijd veel aan sport gedaan, maar men is nuehter genoeg om te begrijpen, dat niet elke speler een eervol stempel op zijn club kan drukken, zoals een Abe Lenstra en een Johan Cruyff. Dat hoeft ook niet. De club als geheel is in de regel belangrijker dan het individuele lid. Daarom hier alleen de namen zonder prive-bijzonderheden, Staande van links naar rechts: N. Timmer, L. van der Werf, S. Snijders, H. Boomsma, W. Veenman, K. Woltjes, J. Woltjes en H. Timmer. Geknield J. Sehot, E. Rosies en G. Knigge.

41. In de tijd van snel toenemende industrialisatie en mechanisatie was er in het begin van deze eeuw ook nog plaats voor de bekwame vakkundige handwerksman, een smid, een timmerman, een meubelmaker en ook nog voor de scharenslijper, die op vaste tijden met ziin met de voet aangedreven en met de handen voortgeschoven slijpmachine door de straten trok om zijn vaste klanten te bedienen.Zo'n unieke figuur in de straten van Veendam was Hendrik Borgers, hier gezeten achter zijn kar met het grote sierlijk vliegwiel, voor zijn huis aan de Nieuwe Laan, nu Jacob Bruggelaan, Hij zag er altijd, mede dank zij zijn vrouw Saartje Uitvlucht, keurig gekleed uit. Hier draagt hij een pet; soms droeg hij ook een donkere gleufhoed. Naar aanleiding van zijn zilveren jubileum als stoker-machinist en zijn 37 1/2 jarig jubileum als scharenslijper, beide in maart 1925, werd deze herinneringskaart gemaakt en verscheen er tevens een herinneringsbord. Beide werden in 1962 door zijn dochter, mevrouw P. Steenhuis-Borger geschonken aan het Veenkoloniaal Museum.

42. Een foto uit ongeveer 1934 van vader en drie zoons De Weys van de grote, nu over de he1e wereld bekende, in 1917 gestichte Steenhouwerijen de Weys, in 1939 gecombineerd met de to en opgerichtte N.V. Nederlandse Graniet Industrie de Weys. Vader Roelf Jacob de Weys, op de foto wat op de achtergrond, geboren in 1891 te Veendam, vestigde zich 1 mei 1917, na enige jaren a1s steenhouwer in Friesland bij een baas te hebben gewerkt, als zelfstandig patroon in Wildervank in een gebouwtje van 4 x 5 meter in de 42ste Laan. In 1922 verhuisde hij naar een groter pand, dat echter in 1939 moest worden afgebroken ten behoeve van nieuwbouw van de tricotagefabriek van Schmidt en daarop werd een belangriik ruimer en nag altijd funtionerend bedrijf gesticht aan de Nijverheidskade. Het artistieke element zat in de zoons. Links op de voorgrond Leo F. de Weys, geboren in 1912 in Friesland. Hij werd eveneens steenhouwer, maar als hobby maakte hij van natuursteen hele beelden of koppen naar levend model of naar foto's, allemaal sprekend gelijkend. Maar Leo had nog meer artistieke gaven. Toen hij zangles nam bij mevrouw Schmidt-Marlissa bleek al spoedig, dat hij grote aanleg voor de zangkunst had. Hij ging hierin door en reeds op 31-jarige leeftiid vertolkte hij als baszanger solopartijen in "Die Schopfung", waarin hij zong samen met de sopraan Helene Cals. Ook zong hij met Jo Vincent, Bochtman, Ravelli en anderen. Hij heeft zelfs nog de titelrol gezongen in de opera "Boris Godunov" van Mussorgskij onder de Groninger dirigent Van Epenhuizen. Naast hem, in 't midden, staat zijn in 1914 ook in Friesland geboren broer Jan Evert, oorspronkeliik ook steenhouwer, die zich spoedig heeft bekwaamd op administratief en financieel-technisch terrein, Geheel rechts Roelf Jacob jr. geboren in 1917 te Wildervank. Op de foto was hij nog leerling-steenhouwer, maar hij heeft zich later meer bemoeid met organisatorisch- financiele zaken. Aan hem heb ik a1 deze gegevens te danken. De drie broers hebben gezamelijk nog zang1es gehad van Willem Ravelli en zijn te zamen ook nog opgetreden in kerkconcerten, maar in 1930 hebben zij besloten hun zangcariere op te geven om zich geheel te wijden aan hun bedrijf,

43. Hoewel geen geboren Veendammers, mocht het echtpaar Stolper - Holtman zich tal van jaren verheugen in de achting en sympathie van vele bewoners van Veendam en omgeving, Eduard Eugen Stolpers, in 1888 te Amsterdam geboren, was technicus en kwam naar Pekela als directeur van het elektriciteitbedrijf, dat een dependance was van de centrale in Veendam. Zijn vrouw Roelfien Holtman was in 1887 te Nieuwolde geboren, In 1929 vestigden zij zich in de Kerkstraat van Veendam, in het grate huis, oorspronkelijk van dokter Hessel, waar Stolper als installateur van elektriciteitswerken een groot bedrijf opbouwde, Een winkel lag hem niet, maar daar zorgde zijn vrouw VOOL Niet echter om achter de toonbank alleen larnpen, strijkijzers en snelkokers enzovoorts te verkopen, maar ook sierlijke stijlvolle dingen.kunstvoorwerpen van allerlei aard, Zij had, hoe wel niet voor de kunsthandel opgeleid, van nature een fiine smaak voor esthetisch verantwoorde, werkelijk mooie dingen zoals oosterse tapijten, antieke schilder- en beeldhouwwerkjes, sieraden, fraaie boekbanden enzovoorts. Zij paarde een helder, verstandig oordeel aan groat gevoel voor humor. Stolper zelf, een onverzettelijke principiele natuur, zat in de ondergrondse, wat natuurlijk tot spanningen moest leiden, die meestal door ziin vrouw werden opgevangen, Maar zij kon niet voorkomen, dat op een noodlottige dag haar man met enige vrienden werd opgepakt en door onze "beschermers" voor zijn trouw aan de Nederlandse zaak op de kogel werd getrakteerd. Naar allen, die op deze wijze hun einde vonden: Bruggema, Swart, Kazemier, Pinkster en Sneeuw werd later een plein of straat genoemd. De Parklaan kreeg de naam E.E. Stolperlaan.

44. De Veendammer fotograaf H. Loman heeft dit gezelschap geplaatst v66r de rijk gebeeldhouwde donkere preekstoel van de door Adriaan Geerts (volgens de legende door zijn vrouw) gestichte hervormde kerk, waarvan de eerste steen op 24 september 1659 werd gelegd door een kleinzoon van de stichter, die zijn kerk niet meer voltooid heeft gezien, daar hij op 24 november 1661 overleed toen de kerk nog maar half afgebouwd was. Gelukkig zijn de muren hier nog niet, zoals tegenwoordig vaak gebeurd, van hun witte pleisterlaag ontdaan, zodat het donkere hout van preekstoel en betimmeringen nog goed tot zijn recht komt. De witte doopvont vormt een sierlijk ornament naast het plechtig zwart waarin de heren gestoken zijn. Deze zijn, zittend van links naar rechts: M. Munning, J. Ensing, dominee Dikboom, R. Legger en M. Hoogerkamp. Staande: J. Prummel, R. Dik, J. Schuring en H. van Heuveln,

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek