Kent u ze nog... de Veenendalers

Kent u ze nog... de Veenendalers

Auteur
:   R. Valkenburg
Gemeente
:   Veenendaal
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4106-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veenendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Heehte vriendsehap werd vroeger op hoge (vaak bij het romantisehe at) prijs gesteld. Zo zien we hier twee opnamen van een zestal heehte vrienden, die ziehzelf lieten vereeuwigen met een bordje: "Leve ons groepje". Hoewel de geziehten erg statig staan (dat hoorde vroeger op een foto) was de aard van de vriendsehap vaak aan de romantisehe kant. Men ging als het ware voor elkaar door het vuur. Op de oudste opname, van links naar reehts (rechter foto) staande: Evert van de Lustgraaf en Gert van Dijk. Zittend: Gert van de Heuvel en Toon van de Weerd (muziekhandel). Liggend: Toon van de Weerd (sigarenmaker) en Leen van Dijk. Links: hetzelfde groepje een aantal jaren later en nog steeds vrienden. Staande: Gert van de Heuvel en Toon van de Weerd (muziekhandel). Zittend: Leen van Dijk, Evert van de Lustgraaf, Gert van Dijk en Toon van de Weerd.

7. Vroeger was het gezegde "beter een goede buur dan een verre vriend" nog meer van toepassing dan tegenwoordig, nu de afstanden steeds kleiner worden. Men heehtte aan het buursehap en men begon er al vroeg mee. Vooral jonge meisjes waren bedreven in het vriendsehap sluiten met de kinderen van de buren, liefst op een zo haag rnogelijke, romantisehe basis, in de goede zin van het woord. De meeste buren hadden een evengroot gezin, zodat er vriendinnen te kust en te keur in voorraad waren. Op deze oergezellige buurkinderenfoto zien we van links naar reehts (aehteraan beginnend): 1. Jan Hienseh, 2. Jansje Hienseh, 3. Wies van Beek (mevrouw Van Veldhuizen), 4. Clara Molenbeek, 5. Nee1tje Hienseh, 6. Janna Hienseh, 7. Nela Molenbeek, 8. Ger Hienseh, 9. Wil van Ojik (mevrouw Heij), 10. Berta Bouman (Canada), 11. Dina Hienseh, 12. Toosje van Beek (mevrouw Meijer), 13. Dina van Beek, 14. Teuny van Beek, 15. Piet Hienseh en 16. Cor Hienseh.

8. Vroeger had je in Veenendaal bepaalde gemeenschappen, buurten en blokken. In zo'n huizenblok en zo'n buurtgemeenschap was de communicatie meestal zeer intens. Deze communicatie bestond uit hartelijke vriend- en buurschapsbeleving, maar ook uit de nodige onderlinge ruzietjes. Over het algemeen was men toch wel aan elkaar gehecht en men hielp elkaar waar men kon. Een hele belevenis voor de jeugd was het als er een straatfotograaf aan het werk was. Ieder wilde op de ,,kiek" en doorgaans deed zo'n man nog goede zaken. Op deze plaat ziet u een aantal jongeren uit de zogenaamde "Breeje Gang" (Van der Pollstraat) omstreeks 1930. Op de achterste rij van links naar rechts: 1. Job van Barneveld, 2. Arnold van de Bovenkamp, 3. Rik Valkenburg, 4. (daarachter) Jan van Barneveld,S. Geurt Valkenburg, 6. Arie van Ravenswaay, 7. Gert Diepeveen, 8. (daarvoor) Rijk van Manen, 9. (daarachter) Willem van de Heuvel en 10. (daarvoor) Arend van Beek. Rij daarvoor van links naar rechts: 11. Jan Valkenburg, 12. Joop Valkenburg, 13. Gerrie van Wijk, 14. Nellie Schoeman (mevrouw Koenders), 15. Alie van Barneveld (mevrouw Geluk), 16. Dik Valkenburg, 17. Cornelis Vink, 18. (verder naar reehts) Alie Slotboom (mevrouw Pol) en 19. Gre Diepeveen (mevrouw Nieboer). Voorste rij van links naar rechts: 20. Corrie van Kooten, 21. Elsje van Hardeveld, 22. Gert Bouman, 23. Neeltje Valkenburg (mevrouw Koudijs), 24. Henk van Zanten, 25. Gert van Barneveld en 26. Eefje Valkenburg (mevrouw Sikkema).

9. Hierbij weer zo'n buurtfoto, nu uit het .Achterkerk". Er staan enkele dezelfde jongens op, met dezelfde kleren en dezelfde kuif als op de vorige foto. Duidelijk is dus dat deze fa to op dezelfde dag genomen werd. We kunnen dus gevoegelijk concluderen dat in die tijd een rondreizend fotograaf vooral de buurten introk am z'n plaatjes te sehieten. Het was zo'n grote belevenis, dat verschillende jongens hem naliepen am nog een keer op de kiek te komen. Het valt op van welke prima kwaliteit de opnamen zijn. Nu nog, na ruim veertig jaar! Van links naar rechts (achteraan beginnen): 1. Job van Barneveld, 2. Geurt Valkenburg (kapper), 3. Geurt Alberti, 4. Gert Diepeveen (manufaeturier), 5. Evert Diepeveen (wethouder), 6. Sandrina de Kleuver, 7. meisjes verder naar reehts: Betje Lubbers, 8. Henk v.d. Dikkenberg, 9. Piet van Kruistum en 10. onbekende. Tweede rij van links naar rechts: 11. Liny van Veldhuizen, 12. Pietje de Kleuver, 13. Marietje van Beek (mevrouw De Gooyer), 14. Koos van Kruisturn, 15. Truus Diepeveen (mevrouw Boers), 16. Wim Gaasbeek, 17. Bram Gerritsen, 18. Aris, 19. Evert Achterberg, 20. Sander de Kleuver (werd in de oorlog gefusilleerd); voorste kinderen: 21. Alie Diepeveen (overleed in 1972), 22. Coosje Diepeveen, 23. Piet de Kleuver, 24. Willy Bruis (mevrouw Van de Haar) en 25. Dick Diepeveen (grossier, manufacturier).

Ill. De industrie gaf Veenendaa1 aanzien,

10. In 1837 besloot Dirk Stevenszoon (D.S.) van Schuppen zijn wol voortaan te doen spinnen te Leiden, wat een aanmerkelijke kostenbesparing betekende, waardoor hij de goederen tegen een veellagere prijs kon aanbieden dan zijn collega's. De concurrentie reageerde erg heftig, Er werd zelfs een vrijwillige brugerwacht in het leven geroepen door burgemeester W. Westerveld (1829-1844), vanwege de relletjes die ontstonden. Dag en nacht hield hij een ordonnans te paard ter beschikking. D.S. schrok hiervan en zag van zijn voomemen af. D.S. was echter teveel zakenman om het er bij te laten. In augustus 1838 probeert hij het nog een keer en nu met meer succes. AI te heftige reacties bleven uit en D.S. had een forse stap gedaan op de weg die zou voeren tot het stichten van eigen fabrieken te Veendendaal. In 1865 installeerde de zoon van D.S., de heer Steven van Schuppen, de eerste stoommachine en dat was een geweldig evenement in Veenendaal. Toen Steven in 1885 ongehuwd stierf, zette de notaris Dubois en de heer M. ten Kate (familie van Steven van Schuppen) de onderneming voort, terwijl op 1 mei 1906 de leiding van het bedrijf werd overgenomen door de zo bekend geworden heer J.P.C. Leinweber, wiens moeder een zuster was van Steven van Schuppen (mevrouw Spruyt-Van Schuppen). Toen de heer Leinweber in 1936 overleed, werd hij opgevolgd door de heren mr. F.J. Callenbach en drs. W.A. Frederikse, beiden kleinzoon van mevrouw Spruyt-Van Schuppen. Op nevenstaande foto (boven) zien we het kantoorpersoneel op 31 mei 1930. Van links naar rechts: W.J. Schoemaker, H.W. Bekker, C. de Gooyer, mejuffrouw L. Jansen, F.H. Schoemaker, D. Looije en mejuffrouw J. van Hemert. Op 1 mei 1931 werd het vijfentwintigjarig directeursjubileum gevierd van de heer J.P.C. Leinweber. Ter gelegenheid daarvan werd onder meer ook deze opname gemaakt van een achttal gepensioneerden (onder). Van links naar rechts, achterste rij: G. Middelhoven, D. Vink, N. v.d. Bovenkamp en A. van Hardeveld. Voorste rij: Arie van Barneveld, Gijs van Barneveld, Kees van Wijk en Jan Turkesteen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek