Kent u ze nog... de Veenendalers

Kent u ze nog... de Veenendalers

Auteur
:   R. Valkenburg
Gemeente
:   Veenendaal
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4106-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veenendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. In 1915 werd door de gebroeders Van Schuppen een tabakskerverij overgenomen van de firma Henny & Co. Deze werd bij de eigen kerverij gevoegd en de derde zoon van de heer J. van Sehuppen (J oop) werd in het bedrijf opgenomen en kreeg het beheer over de nieuwe kerverij, De kerverij liep uitstekend en in 1919 ging <lit hele bedrijf over aan de heren Henk en Joop van Schuppen. Hieruit ontstond de firma H. & J. van Schuppen, beter bekend als de "Panter Sigarenfabrieken". Aanvankelijk werd alleen rook- en pruimtabak vervaardigd, Men kent de merken nag wel: "Jan-Maat" (met de matroos op het pakje) en daarnaast de merken IB en 2B, rooktabak nr. 5, "De Veerman" etcetera. De beste afnemers in de begintijd waren ,,,Jan de Ruiter" en "De Eendracht". Enkele namen vanaf het eerste uur: Bram van Dijk, G. Jansen, G. Diepeveen en Dirk Anbeek, ervaren en geroutineerde kervers. De huidige bedrijfsleider, de heer Jac. van de Weerdhof, was er oak al heel vroeg bij en hi] maakte de hele ontwikkeling door. Hij klom op als afdelingsbaas en chef tot de functie die hij nu heeft en al bijna twintig jaar vervult, want in 1954 volgde hij als zodanig de heer Aalbers op. De eerste sigaar(tje) die de ,'panter" maakte heette ... Ritmeester (Bouquet) en kostte vijfentwintig cent per tien stuks. Meerdere merken volgden, onder andere "Vit de oude doos". Men ging werken onder de eigennaam "Panter" en "Tijger". De naam "Tijger" deed het niet en verviel tenslotte, Op 10 november 1935 werd het eigenlijke en eigen gebouw (het aangekochte complex van de Roessingh-fabrieken) in gebruik genomen. Voordien werkte men achter de "Ritmeester", maar nu beschikte men over een ruim eigen gebouw en dat werd feestelijk gevierd, Men was nu niet meer afhankelijk van het gebouw achter de .Rltmeester" of van het filiaal in Dodewaard. Ter gelegenheid van het feest werd een foto gemaakt van het voltallig personeel. Het is uiteraard met doenlijk al deze mensen "kop voor kop" bij de naam te noemen. Volstaan wordt met enkele personen die geheel links staan opgesteld: 1. H. Jansen, de boekhouder; 2. Gert de Gooyer (vertegenwoordiger); 3. Jan Looyen, 4. Hen e.G. van Schuppen (directeur); 5. J.M.A. van Schuppen (zonder hoed, directeur); 6. daarvoor, geheel links op de knieen Herman Aalbers, 7. schuin erachter Dirk Anbeek, 8. daarnaast Pons ter Haar en 9. daarvoor Gijs Beukhof, De personen geheel rechts kwamen allen uit Dodewaard. Momentee1 heeft de .Panter" oak een filiaal in Utrecht en men heeft in totaal vijfhonderddertig man personeel in dienst,

17. In het begin van de jaren twintig (1922) "scheidde" de personeelschef, meester-knecht en produktieleider van de Ritmeester: de heer C.A. van Schuppen, (die tevens een pettenzaak in de Hoofdstraat had) zich af van het bedrijf en stichtte zelf een nieuwe sigarenfabriek onder de naam "Cavansa" (is: C.A. van S. met een fantasie A erbij). Het bedrijf had een goede start en breidde aanvankelijk snel uit. Zoals gewoonlijk in die tijd maakte het personeel diverse uitstapjes en het liet zich dan fotograferen. Op deze fa to ziet u van links naar rechts (te beginnen op de bovenste rij): 1. Jacob van Wely, 2. Jan Verhoef, 3. Eef van Eden, 4. Teus Willemsen (Opheusden), 5. Toon Valkenburg Hzn., 6. Herman van de Haar, 7. Wouter van de Pavert en 8. Eef van Asselt, Op de tweede rij: 9. Hendrik Achterberg, 10. Jacob Bos, 11. (achter) Gert van Asselt, 12. (voor) Geert van Dijk, 13. mevrouw Willemsen, 14. zuster daarvan, 15. Piet van de Bovenkamp, 16. Jan Leppers, 17. Steven van de Bovenkamp en 18. Gijp Diepeveen, Op de derde rij: 19. Toon Valkenburg Dzn., 20. Arend Huiding, 21. Driekus van de Bovenkamp, 22. Johan Slok, 23. Hendrik van de Lustgraaf', 24. Albert van de Weerd, 25. een dame uit Opheusden en 26. Toon van de Weerd.

18. In de expeditie-afdeling (plakkamer) van de "Cavansa" zwaaide de heer Albert van Walsem jarenlang de scepter. De sigarenkistjes werden er getimmerd en geplakt, de sigaren geringd, de bestellingen ingepakt en verzonden. Ook was er de (meestal snikhete) drogerij aan verbonden, waar de sigaren geperst werden. Snijmachine en drukpers completeerden de afdeling. Hierbij een opname van omstreeks 1932. Van links naar rechts staan hier:

Anton van de Weerd, Ben van Ravenswaay, Hennie van Kooten, Ab van Walsem (chef), Bertus van Schupp en (zoon van de patroon), Wim Gaasbeek, Jan Bouman (aan de timmermachine), Cees van Oord (chef sigarensorteerderij boven, woonde in Rhenen), Arie de Kleuver, Wim Thijssen en Toon van de Heuvel.

19. In 1804 werd te Enschede het textielbedrijf van de familie Roessingh opgericht en bijna honderd jaar later kwam men op de idee de fabriek te verplaatsen naar Veenendaal, omdat hier onder andere het arbeidsloon lager lag. Opdracht werd gegeven tot het bouwen van een reusachtig gebouwencomplex. In 1889 begon men (over 't Spoor) met de bouw ervan. Men deed dit aanvankelijk in combinatie met de Cravatten-fabriek van de heer Van de Waal. Daarom is men in Veenendaal altijd blijven spreken van de .Karrewat", als verbastering van het woord Cravatten. In 1900 was de Veenendaalse fabriek bedrijfsklaar en werd er gestart. In 1912 kwam het hele bedrijf uit Enschede naar Veenendaal, maar aehttien jaar later, op de eerste kerstdag (25 december 1930) werd een groot gedeelte van de fabriek door brand verwoest. Met de wederopbouw werd spoedig begonnen en tevens vond een reorganisatie plaats. Na deze tijd kwamen er grote rnoeilijkheden en reeds op 17 november 1934 kwam het einde. Driehonderd mensen kwamen op straat te staan. De "N.V. Textielfabriek Veenendaal" aan de Dijkstraat, opgerieht in 1935 door de heren B.H. Wa1kotten en D. Sandbrink, is te beschouwen als een voortzetting van dit bedrijf in verkleinde vorm. Men vervaardigt er in hoofdzaak katoenen stoffen voor werkkleding. Hierbij een foto van de naaikamer van de "Karrewat", de fabriek van Roessingh, omstreeks 1912. Van links naar rechts zittend: Lotie Hootsen, Nela Konings, Dirkje de Fluiter, Jannetje van Arnerongen, Wimpje Veldhuizen en Co. Stemerdingh, de juffrouw van de naaikamer. Op de middelste rij staande: Hanna Nellesteijn, Dirkje de Fluiter, Mina van Kooten, Bea van Kooten, Janna Diepeveen, Pietje van Barneveld, Ger Bos en Ger van de Lustgraaf. Achteraan staande:

Bertha Gerritsen, Stien Gijsbertsen, Rien Branders, Drieka v.d. Heuvel, Maatje van Hunnik, Neeltje van Burken, Jannetje v.d. Lustgraaf, Lies Diepeveen en Marie van Beek.

IV. Schoolse aangelegenheden.

20. Het openbaar onderwijs is van oudere datum, maar in 1924 kwam de heer K.J. van Os naar Veenendaal en werd hoofd van de openbare "Straatbrugschool", hoek Hoogstraat. Jarenlang zou hij deze school dienen, Hij overleed op 4 januari 1971 op de leeftijd van zesentachtig jaar. Twee jaar na zijn komst in Veenendaal kwam de heer J .H. Boer die ook van dichtbij het wel en wee van de openbare school meemaakte. Ook hij begon op de "Straatbrugschoo!" (toen zesennegentig leerlingen in totaal en ondergebracht in vier lokalen). In 1930 ging men deze school delen met de zogenaarnde "Kokse-school" (de gereformeerde gemeenteschool), die ook een paar lokalen toegewezen kreeg. De zakelijke sarnenwerking tussen deze twee scholen, in zoverre zij met elkaar te maken hadden, was goed te noemen. Daar het aantal leerlingen van de gereformeerde gerneenteschool nogal toenam moest de openbare school een fikse veer laten toen de katholieke St-Willebrordusschool geopend werd (ze verloren daardoor circa dertig scholieren; dat kostte hen een leerkracht: meester Bevers), werd er van gerneentewege en na onderling overleg besloten dat er een nieuwe, kleine openbare school (met gymnastieklokaal) gebouwd zou worden aan de Sandbrinkstraat (1932). De "Straatbrugschool" zou dan geheel aan de gereformeerde gemeenteschool ten goede komen, Het kwam er van. Later werden er in de Sandbrinkstraat nag twee lokalen bijgebouwd. De foto hiernaast van de openbare lagere school is nog genomen voor de "Straatbrugschool". Op de achterste ri] van links naar rechts: K.J. van Os (hoofd), Wim Drost, Gerrit Diepeveen, Henk van Dolder, Otto de Lange, onbekend, Jan Mulder, Dirk van Dolder, meester J.H. Boer, Jacob OUe, daarvoor Gert Nellesteijn, daarachter Nellesteijn (zijn broer), een onbekende en juffrouw Van Druffelen, Op de rij daaronder: onbekend, Fie Drost, erachter Lina de Lange, Frits Gortemuller, daarnaast Zusje de Lange, een eindje verder naar rechts, mejuffrouw Pol, naast Gert Nellesteijn: Gerrit Gortemuller, onbekend, Anton Quint en Aart van Deelen. Zittend op stoelen, van links naar rechts: rnejuffrouw Van Engelaar, Jansje Versteeg, Gerrie van Geenhuizen, Grietje Spies, Eldert de Lange, Zusje de Lange en Leny Schielein, Voorste drie: Jan de Lange, onbekend en Jaap de Haas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek