Kent u ze nog... de Veenendalers

Kent u ze nog... de Veenendalers

Auteur
:   R. Valkenburg
Gemeente
:   Veenendaal
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4106-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veenendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Op 29 mei 1863 werd ouderling Pieter Roodhuizen, via de kerkeraad van de hervormde gemeente, tot voorzitter benoemd (na gekozen te zijn) van de "Commissie vo or de Vrije Christelijke School" (later werd dat een bestuur), Op 11 december van datzelfde jaar opent men reeds de eerste christelijke school te Veenendaal aan het Verlaat. Een lokaal, zevenenvijftig leerlingen en de hoofdonderwijzer, de heer Mulder, vorrnen het begin. Groot waren de financiele offers geweest am deze school te kunnen stichten, Er blijkt groei in te zitten, In 1871 zijn er reeds tweehonderd leerlingen ingeschreven en er moet uitgebreid worden. In 1881 is het aantal tweehonderddertig en nag weer zeven jaar later zijn er tweehonderdvierenvijftig leerlingen en in 1894 registreert men zelfs vierhonderdnegentien leerlingen. Er moet in de komende jaren wat gebeuren. De hierbij afgedrukte foto is omstreeks 1898 genomen (misschien wel ter gelegenheid van de inhuldigingsfestiviteiten? ). Op de achterste rij van links naar rechts: Wim Liefland (zijn vader gaf krant uit, woonde waar nu de Julianakerk staat], Kees van de Bosch, Joch Hupkes, zoon van meester Smit, Van Burken, Karel Hennie en Gijs Davelaar (later boekhandel in de Hoofdstraat), Op de tweede rij: Truus Hardeveld (mevrouw Van Leeuwen), Riek Recter (naar Brabant gegaan), Anna van Schuppen (mevrouw Van de Bosch), Let Hootsen, Steventje van Leeuwen (mevrouw Van Manen,"t Anker), Beatrix Hardeman en Bram Anbeek v.d. Meiden (sigarengrossier, Nieuweweg). Op de derde rij: Jo Ente (gemeenteontvanger), Geurt Hupkes, Wes Erdbrink, Kees Erdbrink, Gerrit Jansen (grossierderij in kousen), Heiny Liefland, Herman van Leeuwen (broer Geha), Leen Knijff en meester Fokkema. Op de vierde rij: Jan Jansen (vader Henny Jansen), Huib de Jong (zoon stationschef), Joch van de Bosch (manufacturier), Karel Hardeman, Jan van Schuppen, Barend van Doorn, Dirk van de Bosch en Leen van de Lustgraaf.

22. Er gebeurt inderdaad wat. Het bestuur zat niet stil en in 1905 staat er aan de "Molenpol" een gloednieuwe school, voor f. 28.000,- gebouwd door de aannemer J. Boers, nu bekend als de Nieuwewegseschool. Bovenmeester Wijnveld neemt er zijn in trek met maar liefst veertien leerkrachten en ruim vijfhonderd leerlingen. De school wordt geopend door de heer H. Hiensch, bakker en voorganger in de gereformeerde gemeente, terwijl dominee Den Hengst en dominee Jongebreur de plechtigheid bijwonen. In 1908 wordt de zozeer geliefde meester Wijnveld opgevolgd door de heer Pieterson-Moens (vijfhonderdvijfentachtig leerlingen). In 1913, bij de viering van het gouden jubileum, telt de school zeshonderdeenenveertig leerlingen en zestien leerkrachten. Zij is dan tevens de grootste christelijke school in Nederland. Ter gelegenheid van dit gouden jubileum werd de hiernaast afgedrukte foto genomen. Staande van links naar rechts de heren: p.e. v.d. Bosch, J. van Leeuwen Hzn., H.A. v.d. Westeringh (burgemeester van Veenendaal in de periode 1902-1925), J.e. v.d. Bosch, J.M. van Buren, B. van Kreel, M. van Leeuwen en W. van Leeuwen. Zittend: Jan Hardeman, Jacob van Leeuwen, M. van Schuppen, dominee M. Jongebreur (voorzitter), J. van Schuppen Hzn., G.H. van Leeuwen, J.H. Jansen en J. Pieterson-Moens,

23. Van 1912 tot 1930 was dominee M. Jongebreur voorzitter van de "Vereniging ter Bevordering van Christelijk Onderwijs" te Veenendaa1. In die tijd werd er aan de bestaande scholen voor lager onderwijs (Nieuwewegse- en Patrimoniurnschool) een nieuwe christelijke school, uitgaande van dezelfde vereniging, toegevoegd, namelijk de christelijke ulo-school aan de Kerkewijk. In 1923 kwam het schoolgebouw voor ulo klaar en de heer Rijndert Johannes Prins, geboren 23 september 1876, werd het eerste hoofd. Op 29 september 1936 komt de heer J.G. Thoornes naar Veenendaal om de heer Prins als zodanig op te volgen. In 1939 werd bijgaand prentje gemaakt en we zien van links naar rechts de volgende personeelsleden: H. Thijs, J. van Lao, J.G. Thoomes, mejuffrouw T. Jager, H.A. van Essen en A. Augusteijn,

24. Oak uit 1939 stamt deze reisfoto van de ulo-school toen men op 30 juni een uitstapje maakte naar ,,het westen des lands". De opname werd gemaakt op het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam. Rij een, vooraan van links naar rechts: 1. A. Nellestein, 2. D. Hendriks, 3. C. v.d. Heuvel, 4. Van de Horst, 5. onbekend, 6. T. Anbeek, 7. B. van Hall, 8. E. de Kleuver, 9. A. Muller, 10. W. van Offeren, 11. E. van Arnerongen, 12. C. van Dijk, 13. G.J. de Kleuver, 14. W. Oosterbeek en 15. Van Elst. Rij twee midden: 16. Konings, 17. R. Heij, 18. J. Schoonderbeek, 19. W. van Rennes, 20. J. van Haren, 21. J. Budding, 22. P. Beekman, 23. onbekend, 24. D. Scholten, 25. A. Stornphorst, 26. G. Ariesen, 27. Anbeek (? ),28. Bos en 29. een onbekende. Rij drie, achteraan: 30. Van Essen, 31. P. van Beek, 32. Epskamp, 33. D. van Asselt, 34. H. van Hunnik, 35. Augusteijn, 36. Stemerdink, 37. Boy Oebe, 38. W. Konings, 39. M. v.d. Dikkenberg, 40. Van Dijk, 41. onbekend, 42. Van de Broek, 43. Joh. de Man, 44. J. Buddingh, 45. G. Hendriks, 46. A. Diepeveen, 47. Brouwer, 48. Van Anrooij, 49. J. Epskamp, 50. H. van Rijswijk, 51. H. de Kleuver, 52. Kees Kroes, 53. onbekend, 54. Jochem Caasbeek, 55. Teus van Beek, 56. G. v.d. Weerdhof, 57. G.H. Huibers, 58. W. Kroesbergen, 59. G. v.d. Weerd, 60. J. Diepeveen, 61. A. Bouwheer, 62. M. Huibers, 63. G. van Manen, 64. G. Bos, 65. D. Meijer, 66. W. van Nieuw Amerongen en 67. Van Loa.

25. Rond de eeuwwisseling kwam er een leerplichtwet. Dat gaf veel stof tot praten; in Veenendaal was men daar beslist op tegen. Het cornrnentaar luidde: Geen plichten en geen wettten, wel leren! Wat de .Jeer" qua principe betrof, ook daarin kwamen verschillen, De "doleantie" had nogal wat beroering verwekt en nu wilden enkele hervormde predikanten, dominee A. Doornveld (1901-1908) en dorninee P. Bokrna (1902-1904) een eigen, kerkelijke, hervormde school, die reeds omstreeks 1904 op het Boerseland wordt geopend met als eerste hoofd de heer Van de Spek, Nevenstaande foto is uit de begintijd (1908) en er staan verschillende bekende Veenendalers op, waarvan er nog een aantal in leven zijn, Enkele namen van hen die erop staan: meneer Van de Spek, Zus Oudhuizen, Marie van de Bovenkamp, Woutrien van de Bovenkamp, Zus Achterberg, Trui van Hardeveld (mevrouw Van Kooten), Willemijntje van Dijk, vier kinderen van Bos de bakker (rechts boven en links), Corry van Doorn (mevrouw Kroes), Bets van de Bovenkamp, Willemien Meyer, Ant. de Ruiter, Nic, van Hall, Nic. Takken, Nic, Arendsen, (aile vier op de tweede rij van boven, rechts), Van Dijk, Barend van de Lustgraaf, Bert van Barneveld, Job Meyer en Wim Meyer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek