Kent u ze nog... de Veenendalers

Kent u ze nog... de Veenendalers

Auteur
:   R. Valkenburg
Gemeente
:   Veenendaal
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4106-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veenendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Hierbij de zevende klas van de hervormde school omstreeks 1926. Van links naar rechts op de voorste rij: G. Septer, J. Gaasbeek, M. Bouman, H. van Kooten (met bord), T. van Holland, A. v.d. Weerd en P. Geenhuizen. Tweede rij: H. Boers, J. Kroes, C. Tombroek, H. van Barneveld, G. van Manen, B. v.d. Weerdhof, H. de Fluiter en R. Takken. Derde rij: C. Achterberg, C. van Engelenburg, J. van Ginkel, P. Nagel, Diepeveen, F. van Manen, C. Stuivenberg, H. v.d. Dikkenberg en Fr. van Stuivenberg. Vierde rij: W. van Capelle, C. v.d. Weerd, H. Dekker, A. Slotboom, onbekend, T. van Nieuwamerongen, A. van Engelenburg en A. Slotboom. Achterste rij: J. Kroesbergen, F. Gaasbeek, M. Diepeveen, C. van Capelle, D. v.d. Meijden, J. van Dijk, A. de Kleuver, J. Pater en R. Hasselaar. Links ernaast staat meester Meijer, een broer van de bekende meester J.M. Meijer.

27. De Nieuwewegseschool, als produkt van de "Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs" en als voortzetting van de christelijke school aan het Verlaat werd dus geopend en in gebruik genomen in 1905. Na de "bovenmeester" Pieterson-Moens kwam de heer Rijndert Johannes Prins in die functie. Hij werd in 1923 opgevolgd door de heer Bernardus Ensink, die to en uit Blokzijl kwam. In 1939 ging de heer Ensink met pensioen en de heer J. v.d. Nadort nam zijn plaats in. Deze kwam toen van Broek o.d, Akkerwoude bij Dokkum. Bijgaande plaat is uit het jaar 1935, dus onder het "bewind" van de heer Ensink, De klas zelf (zevende) werd beleerd door juffrouw Steensma. Op de achterste rij van links naar rechts: Jakob Schoonderbeek, Wim van Barneveld, Bertha van Kooten, Reinie Diepeveen, Nela Bolderman, Gerard de Gooijer, Kees Heij en Bart Medenblik. Op de tweede rij: Nela van Hunnik, Clasina van den Bosch, Wim van de Haar, Gerrit Bas, Wout Brouwer, Peter van Beek en Henk van Schuppen. Op de derde rij: Metje Achterberg, Cor Middelhoven, Adrie van Viegen, Wim van de Poel, Chris Anbeek, Anton Boers en Gerard van Dijk, Op de vierde rij: Frans Wijnberger, Adriaan Geurtsen, Bert Stomphorst, Sander Achterberg, Jan van Leeuwen, onbekend, Luc de Gooijer, Jan de Gooijer en Metje van Zetten. Op de voorste rij: Janny Nieboer, Jannie van Viegen, Everdina de Kruijff', David den Dikkenberg, Bertus van Zetten, Kees Methorst, Ever van Manen, Kees Heikamp en een onbekende.

28. Op 1 april 1931 werd de gereformeerde gemeenteschool geopend in het voormalige gymnastieklokaal hoek Hoofdstraat-Hoogstraat. De heer J.H. den Hengst werd schoolhoofd. Hij was een zoon van dominee W. den Hengst, die in 1913 uit het verband trad van de gereformeerde kerken en in Veenendaal een gereformeerde gemeente institueerde, waarna hij in 1915 naar Amsterdam vertrok en opgevolgd werd door dominee H. Kieviet (1915-1928). Oak de bekende onderwijzer meester W. Vaartjes was een man van het eerste uur, alsmede juffrouw J.G. van der Vliet (nu mevrouw Van den Bosch, Hoogstraat). Verder meester Wensink (tijdelijk), terwijl na drie weken meester J.G. de Ridder erbij kwam (eveneens tijdelijk), Men startte dus als een viermansschool, die echter spoedig uitbreidde. De school was in zekere zin het produkt van onder-andere het streven van de nogal dynamische predikant dorninee R. Kok, die omstreeks 1930 naar Veenendaa1 kwam. Vandaar dat de school in de volksmond steevast de .Kokse-school" werd genoemd. Deze benaming was zo ingeburgerd en zo algemeen verspreid, dat jaren later, de heer C.G. Mijnders (hoofd van de Johannes Calvijnschool, de voortzetting van de .Kokse-school") een brief ontving, als volgt geadresseerd: "Aan de Directeur van de Kokse-school te Veenendaal' ... Iemand vroeg in deze brief om inlichtingen voor de opleiding tot kok! Toen men dit dominee Kok vertelde moet zijn bekende ,,hahaha" gebulderd hebben. Op de foto uit de begintijd, gemaakt in het gyrnnastieklokaal, helernaal links, als vage meisjesfiguur: Corry Heesik. Naar rechts, staande: Evert van Ravenswaay. Daarachter naar rechts, ook staande: Kees Ariessen en Renny Ariessen. Daarvoor: Otto van Dijk. Daarvoor: Henk Drost. Daarvoor: Jo Budding en Arie van de Brink. De eerste rij meisjes van voor naar achter en van links naar rechts: Delia van Riessen (nu mevrouw Esser te Scherpenzeel), Anneliese Ariessen (nu mevrouw Diepeveen), Willy Kieviet (dochter van dominee Kieviet), Alie Kloot (nu mevrouw Van de Bosch), Nela van de Bosch (nu mevrouw Van de Brink), Jo Sukkel (nu mevrouw Van de Meiden), Janna van Barneveld (nu mevrouw Valkenburg), Jansje Blankesteijn (nu mevrouw Veenhof), Anna van Wijk (nu mevrouw Roos te Zeist), Corrie Klumpenaar (nu mevrouw Takken), Geurtje Gerritsen (nu mevrouw Van Dijk te Kuilenburg), Koos Klumpenaar (nu mevrouw Van Dijk), Corrie Kloot (nu mevrouw Van Gent). Jongens van voor naar achter en van links naar rechts: Geurt Va1kenburg (kapper), Henny Huibers, Gert Valkenburg (concierge lyceum), Gijs Blankesteyn (zuivelhandelaar), Geurt Ariessen, Aris Diepeveen, Martha Diepeveen (nu mevrouw v.d, Pest), Marie van Manen (Ifmuiden), Jan Gaasbeek (concierge Nieuwewegseschool), Ries van Kooten en Bertus van de Brink. Voorste rij: Alie Drost, Riek Budding (nu mevrouw Hartog), Bertha Rooseboom (overleden als mevrouw v.d, Bovenkamp), Wout van Beek (chef in een garage), Christoffel ter Haar, Job van Barneveld en Piet van Engelenburg (bloemist),

29. In 1930, tijdens het pastoraat van Wilhelmus Droge.-beschikte de rooms-katholieke parochie over het vereiste aantal kinderen, nodig am van de gemeente (in <lit geval Renswoude) geldelijke steun te verkrijgen voor de bouw van een rooms-katholieke school. Het bestuur van de rooms-katholieke school voor lager onderwijs te Renswoude (identiek met het rooms-katholieke kerkbestuur) legde aan het gemeentebestuur een lijst over van namen. De wet schreef een aantal van veertig voor, dus was de gemeente van Renswoude verplicht haar medewerking te verlenen. lij verstrekte een lening van f. 24.000,-, waarmee de St.-Willibrordusschool werd gebouwd, bestaande uit twee lokalen. Deze school werd op 20 mei 1931 geopend. Hoofd was de heer'C.W.A. van Soest, die deze functie achtentwintig jaar bekleedde. Hij overleed op 1 oktober 1959. In 1938 werd reeds een derde lokaal bijgebouwd, terwijl in 1946 het aantal leerlingen was gestegen tot honderdnegen, meest Veenendalers. In 1960 werd de plaats, waarop de kerk, de pastorie, de school, etcetera gebouwd waren, Veenendaals grondgebied. De kerk werd in 1971 verkocht en ook de school werd niet meer gebruikt en verviel aan de gemeente Veenendaal (vanwege de geldlening indertijd door Renswoude). Op de foto, die rond 1934 werd gernaakt zien we van links naar rechts, te beginnen bij de achterste rij: Evert Jan Epskarnp (Rosmalen), Eldert Lange, Jan Oeben, Jan Lange (Colijnstraat), Emmy Lap (Wageningen), Gerrie Oeben en Miep Quint. De rij daarvoor: meester Van Soest, Wim Nijland, Bertus Merlijn, Dirk Pol, Henny Jenner, Anton Quint (Renswoude), Siska van Kessel (Canada), Annie Epskamp, Linie Lange, Sien Jacobs (mevrouw Nieuwhart), Marie Nijland (mevrouw Faber), Marie Verdam (mevrouw Jenner), Jo Verdam (mevrouw Ebbe, Schiedam) en juffrouw Kuster. De rij daarvoor: Herman Veenendaal (Canada), Jan Quint (Bennekom), Arie Verdam (onderwijzer), Marietje Zeestraten, Joke Veenendaal (mevrouw Van Kessel, Canada), Cob a Nijland (mevrouw Diergaarden), Hermie Epskamp, Jans Epskamp (mevrouw Pol), Annie Hullegien (mevrouw Rothuis), Albert Jacobs (Ede), Grada Oeben (rnevrouw Groenhof), Gerrie Jacobs (mevrouw Seizing) en Riek van Kessel (mevrouw Gijsbers, Canada). De rij daarvoor: Miep Quint, Truus Lap (Utrecht), Annie Oeben (Den Haag), tidy Lange, Marietje Boerbon (mevrouw Hovius, Amsterdam) en Ditje Quint (Ede). De voorste rij:

Henk Epskamp, Nico Veenendaal (Wageningen), Gerrit (Boy) Oeben, Joop Weyers (rnanufacturen), Piet leestraten, Dina Zeestraten (mevrouw Van Loon), Jan Epskarnp, Frits Gijsbers (Canada), Bertus Hullegien (De Meem), Gerrit Hullegien (Ede) en Gradus Epskamp (Amersfoort).

30. Bijna elke Veenendaler ken de vroeger juffrouw Chrisje Kroes weI, het hoofd van de bewaarschool, ook wel poppeschool genoemd. Zij was een pionierster op het gebied van het kleuteronderwijs. We zien haar hier met een klas kinderen in de school aan het Verlaat. Het schoolgeld was in die tijd Hen Ii elf cent per week, 's maandags contant te voldoen. Deze opname dateert uit circa 1927. Achterste rij van links naar rechts: Wim van de Craats, juffrouw Bertha, Jan Anbeek en Herman van de Kraats (kruidenier). De rij daarvoor: Rien van de Dikkenberg (Australia), Heintje Diepeveen, onbekend en Sophia Anbeek (nu in Ede). De rij daarvoor: Teus Anbeek, Jans van Amerongen, Ma van Amerongen, Kees van Amerongen, Adrie van Amerongen, Annie Budding (overleed op jeugdige leeftijd), Bertha Viegen (mevrouw Gunther) en Jannie Viegen. De voorste rij: Mien van Rhee (mevrouw Slotboom, Ederveen), Rijk van Rhee (slager), Heintje van Rhee (mevrouw Henken, Driebergen), Broer van Baren, Zus van Baren (? ) en Jo Sukkel (mevrouw Van de Meiden).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek