Kent u ze nog... de Veenendalers

Kent u ze nog... de Veenendalers

Auteur
:   R. Valkenburg
Gemeente
:   Veenendaal
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4106-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veenendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

V. Verenigingen rand het kerkelijk erf.

31. De jongelingsvereniging ,,1 Thessalonicensen 5 :21" werd opgericht in 1863. Na vijfenzeventig jaar werd, ter gelegenheid van het jubileum, nevenstaande foto gemaakt (1938). Op de eerste rij vooraan, steeds van links naar rechts: Jan Anbeek, C. Croes, B. van Manen, H. van Leeuwen, E. Wels, J. Anbeek en G. Kroes. Op de tweede rij:

D. van Leeuwen, C. Kroes, J. Sukkel, Bohemen, J. Sukkel, Kees de Gooyer, C. van Straalen, Van de Berg, H. Doornenbal, H. v.d. Weerd, onbekend, B. Wesselo, Voerman, C. Croes, onbekend, J. Slotboom, onbekend, Van de Berg, C. Sukkel (nu koster) en T. Schinkel. Op de achterste rij: onbekend, H. de Koning, Gijp Anbeek, H. de Kaste, P. Valkenier, H. van Dijk, H. Middelhoven, M. Anbeek, Jan Schouten, onbekend, onbekend, Ties Anbeek, drie onbekenden en B. Blankespoor.

32. Sinds 1863 bestond er dus de jongelingsvereniging ,,1 Thessalonicensen 5 :21". Een deel echter van haar Ieden was met de "doleantie" meegegaan, maar de toenmalige voorzitter, de heer Visser, wist deze kwestie aanvankelijk met succes buiten de vereniging te houden. Later lukte dit rninder en genoemde vereniging mocht toen van de commissie van beheer niet meer vergaderen in het hervormde vergaderlokaal. Het voorste gedeelte van wat later de Boerselandse school was deed in die tijd namelijk dienst ais evangelisatiegebouw en was eigendom van de gerneenteo De jongelingsvereniging brak in twee delen. De hervormde groep richtte op 20 januari 1891 een nieuwe jongelingsvereniging op onder de naam .Prediker l2:1a". Het bestuur was als voIgt samengesteld: voorzitter: G. Verhoef, tweede voorzitter: A. Boers, secretaris: C. van de Poel en penningmeester: H. Gaasbeek. In deze tijd diende dominee G. Nijhuis (1890-1901) de hervormde gemeente. Het twaalfeneenhalfjarigjubileum werd gevierd in 1903, toen dominee H. Doornveld (1901-1908) en dorninee P. Bokma (1902-1904) de gemeente dienden. Dorninee Bokma werd leider en kreeg op dit jubileum een vaandel aangeboden door oud-leden. Toen kort daarna het vergaderingsgebouw dienst ging doen als de hervormde school, werd een zaaltje gecreeerd in de tuin van het .Dudeliede-Huis" waar de jongelingsvereniging nu mocht vergaderen. Daar vierde men onder lei ding van dominee H.A. de Geus (1915-1925) het vijfentwintigjarig jubileurn, Maar weer werd de jongelingsvereniging dakloos doordat het terrein met het lokaaltje verkocht werd. Er werden twee huisjes aangekocht door het bestuur aan het Boerseland (Beatrixstraat], die na een kleine verbouwing tot een zeer geschikte vergaderzaal werden ingericht en de passende naam .Eben-Haezer" ging dragen, waarin het dertig- en veertigjarig bestaan feestelijk gevierd werd. In oktober 1934, toen de gemeente gediend werd door dorninee S.C. van Wijngaarden (1926 tot emeritaat), dorninee N. v.d. Snoek (1927-1935) en dominees J. Bakker (1933-heden) werd het kerkelijke verenigingswerk gecentraliseerd in het nieuwe gebouw .Eltheto" (inmiddels in 1972 afgebroken en herbouwd). Daar vierde men op 20 januari 1941 het gouden jubileum onder voorzitterschap van de zozeer bekende meester J .M. Meijer. De foto die we hierbij afdrukken zal vermoedelijk genomen zijn bij de ingebruikname van "Eltheto" in 1934. Van links naar rechts en van voor naar achter op de eerste rij: A. Klumpenaar, E. Vink, P. van Galen, M. Meijer, meester M. ter Stal, dorninee Van Wijngaarden, dorninee Bakker, A. Bas, M. Basmeijer, Van Doorn en meester Hardeman. Op de tweede rij: J. Oosterbeek, J. Klumpenaar, A. v.d, Haar, J. v.d. Bovenkamp, J. Gaasbeek, A. v.d. Weerd, H. Oudhuizen, G. Diepeveen, H. ten Braak, J. Leppers, H. Slok, W. van Beek, W. van Galen, A. v.d. Weerd, H. Heijkarnp en H. Rebergen. Op de derde rij: Wesselo, A. Achterberg, O. Wegen, C. Veenhof, D. Sukkel, 1. Sterkenburg, J. v.d. Haar, E. van Wijk, J. van Beek, H. Alberti, R. Takken, C. Heijkamp, E. Mater, Van de Haar en P. v.d. Meijden. Op de vierde rij: A. Sterkenburg, W. van Beek, P. Geenhuizen, J. v.d. Haar, C. v.d. Haar en G. Veenhof.

? .'"

.,-

33. Tijdens het "bewind" van dominee Jongebreur werd de hervormde rnannenvereniging "Troffel en Zwaard" (naar Nehemia 4: 18) opgericht, die zich onder voorzitterschap van genoemde predikant in een enorme belangstelling mocht verheugen, De vergaderingen werden gehouden in een zaal van het "Oudelieden-Huis" aan de Kerkewijk. Nevenstaande opname werd gemaakt in het begin van de jaren twintig, toen dorninee Jongebreur dus al bijna twintig jaar in Veenendaal was. Zittend van links naar rechts: E. Vlastuin, Wijnberger, Van de Kraats, Godert van de Poel, dominee W. Jongebreur (voorzitter), W. van Barneveld, Jan Bos, P. Bos, M. v.d. Craats, A. van Hardeveld en Jan Steen. Eerste rij staande, van links naar rechts: Heij, C. v.d. Poel, Van de Klift, Jan Tabak, C. Heikamp, Van de Kraats, St. van Doorn, C. van Hardeveld, W. Koenders, R. Muller, F. Wijnberger, Peter van Ojik, A. Bouwman, H. Gaasbeek jr., G. v.d. Broek, Slok, G. Gerritsen, Jan van Beek, G. van Beek, Jac. Huibers, G. van Beek, Bouwman Hzn., J. de Gooyer, W. v.d. Craats, Jac. v.d. Weerd, D. van Manen, A. Gerristen, H. v.d. Heuvel, Br. v.d. Pol, H. van Barneveld, R. van Leusden, Joh. Tijssen, G. Leppers en J. Jansen. Bovenste rij van links naar rechts: Hendriks, B. v.d. Weerd, A. v.d. Heuvel, E. Achterberg, E. Wisselot, A. van Dijk, D. van Dijk, A. Diepeveen, P. van Kruistum, C. van Manen, W. v.d. Weerdhof, A. Diepeveen, W. van Ojik, C. Rebergen en J.W. de Kleuver. Portretten aan de muur, van links naar rechts: dominee G.A. Nijhuis, dominee H.A. de Geus, dominee Bervoets en dominee H. Doornveld.

34. Dominee J.J. Berends kwam op 20 november 1921 van Maasland naar Veenendaal om er de gereformeerde kerk te dienen. Hij werd de opvolger van dominee C. Veltenaar die zich op 22 februari 1921 losmaakte van de gereformeerde kerk en in datzelfde jaar hervormd predikant te Asperen werd. Dominee Berends diende de kerk hier tot aan zijn emeritaat op 16 oktober 1932 en hij werd in 1933 opgevolgd door dominee R.J. v.d. Weerd van Leimuiden. Helaas overleed deze begaafde prediker na een jaar (6 maart 1934). Op de foto zien we dominee Berends te midden van de gereformeerde mannenvereniging "Calvijn". Vermeldenswaard is nag dat dominee Berends voorheen zijn eerste officieuze proefpreek hield ten huize van P.C. van den Bosch (firma Joop van den Bosch) voor een vriendenkring, Op de foto van links naar rechts op de bovenste rij: Tinus Anbeek, Mees Anbeek, Ties Anbeek, Aris Anbeek, Gradus Anbeek (allen broers), Jan Anbeek, Kievid en Barend van Kesteren. Middelste rij: Gerritsen, Kees Anbeek, Rebergen, dominee J.J. Berends, Mees Anbeek sr., Hen van Leeuwen en Jan v.d. Poel. Voorste rij: Chris Anbeek, Ties Anbeek, Jan Anbeek, Driekus Slok en Wim van Barneveld. Frapperend is het grote aantalleden dat de naam Anbeek droeg. Het waren uiteraard niet allen broers, de naam Anbeek is in Veenendaal nu eenmaal een gereformeerd klinkende naam.

35. Zo omstreeks 1923 werd door de heer Teus Budding, geassisteerd door de oude Hendrik Huibers, Hein van de Brandhof en Job Lokhorst, een streek-jongelingsvereniging opgericht onder de naam "Boaz", die jarenlang bleef bestaan en waar de jongelui rond de Roode Haan graag naar toe gingen. Teus Budding, voorzitter, was een man die zijn woordje wel wist te doen en waar men op geestelijk terrein nog wel wat van kon opsteken. Hij genoot in kerkelijk Veenendaal een goede bekendheid, Ook de oude Hendrik Huibers had een zeer goede naam. Menigeen streek een poosje bij hem neer, als men de Munnikenweg passeerde. Op de foto van links naar rechts, beginnend op de achterste rij: Piet van Galen, Joh. van Breeschoten, Bart van Deelen, Ariessen, Teus van Garderen, Roef Davelaar, Henk Lokhorst, Hendrik van de Brandhof en Jan van de Scheur. Middelste rij: Arie Roseboom, C. Budding (muziekleraar), Kees van Laar, Van de Scheur sr., Van Gent, Wijnand van Galen, Piet Roseboom, Ceel Roseboom en Teus Aalbers. Voorste rij zittend: Hein Roseboom, Gerrit van Galen, Hendrik Huibers, Teus Budding, Hein van de Brandhof, Jees Budding (in 1944 door de Duitsers vermoord), Job van de Bovenkamp en Job Lokhorst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek