Kent u ze nog... de Veenendalers

Kent u ze nog... de Veenendalers

Auteur
:   R. Valkenburg
Gemeente
:   Veenendaal
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4106-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veenendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. In 1926 werd de knapenvereniging "Bidt en Werkt" van de gereformeerde gemeente opgericht. Voorzitter werd de heer Jan Wim Budding, terwijl de heer Barend Versteeg hem assisteerde en later de voorzittershamer van hem overnam. Versteeg was een hele kei in het uitzoeken van mooie reizen (eens per jaar ging men uit, voor velen de enige uitgaansdag van het jaar). Bijgaande foto werd gemaakt tijdens een tochtje naar Rotterdam-Hoek van Holland en een bezoekje aan het vliegveld Waalhaven (omstreeks 1938). Er gingen altijd een aantal hulpleiders mee om de zaak in de hand te houden. Momenteel heet deze knapenvereniging "Ora et Labora" en ressorteert onder de christelijk gereformeerde Pnielkerk. Voorzitter is de heer W. Gaasbeek. Op de foto van links naar rechts, staande: Aris Haalboom, Jan Budding, Z.C. van Dijk (afdelingsvoorzitter), Gert van de Poel (overleden), Rik Valkenburg (publicist), Bertus Huibers (vertegenwoordiger), Ab Budding (zuivelhandel), Gerrit Jan Gaasbeek (V.S.W.), Joop Blankesteijn (vogelhandelaar); daarvoor: Roelof van Alphen, Jacob Bas, meester H. van Ginkel (hoofd van de 1andbouwschool), Gerrit ter Haar, Gert van Manen (kippenhandelaar), Henk van de Brink, Kees Gaasbeek, Henny Boers, Johan van Kooten (overleden), Cees Versteeg (Ritmeester), Henk Blankesteijn (Rhenen), Barend Versteeg (Ritmeester}; achter: Jan Versteeg en Toon Valkenburg (gasfabriek), Tweede rij knielend: Jacob Budding, Jan Wesselo, Adrie van Manen (kleermaker), Jan van Wijk (auto's en rijwielen), Piet van den Bosch, Sieger Scholten, Jacob van de Brink (overleden), Johan Diepeveen, Henk van Ginkel, Wim J.C. van Rennes (predikant), Joop Valkenburg, Adrie van Kooten, Wim van Amerongen en Wim de Kleuver. Derde rij, zittend: Jan van Ginkel, Sander van de Meent, Henny van Engelenhoven, Dik van Asselt (zuivelhandelaar), Gert van de Pol, Anne van Manen (kleermaker), Gijs Blankesteijn (Ritrneester), Peter Diepeveen, Dirk van Manen, Frits van Dijk, Frits Achterberg, Gert Bouman, Gerrit van Ginkel en Gert Koudijs (D.S.). Liggend: Wim Roozendaal (vishandel) en Barend van Ravenswaai (schilder),

/

::

37. Omstreeks 1927 werd de openbare christelijke leeszaal in het leven geroepen, waarna de bibliotheek gevestigd werd in het pand van dr, Van de Meene (naast dominee v.d. Snoek) op de Markt. Het hele huis werd ingericht, want het moest een .zoete inval" worden voor ieder, Men kon er lezen, dammen, schaken en discussieren, Ook kon men er consumpties verkrijgen. De boeken werden uitgereikt door twee bekende Veenendalers, de heren Jan Verhoef en Martus van Rotterdam, terwijl de niet minder bekende Gijs Beukhof er de scepter zwaaide, AI spoedig werd het huis te klein en vestigde men zich in het voormalige hotel-cafe-restaurant "De Roskam" van K. de Bruin, onder aan de Markt (1930). Daar was meer ruimte! Beneden waren twee zalen en boven was de bibliotheek. Daarachter was een zogenaamde "stille zaal" waar gelezen kon worden. Er werden oak wei eens uitvoeringen gegeven door de reciteerclub. Sprekers traden er oak op. Kortom, de .Jeeszaal" was een cultured centrum in het oude Veenendaal. In 1939 vierde men het koperen jubileum, Dit twaalfeneenhalfjarig bestaan werd feestelijk herdacht. Op de foto boven ziet u het jubilerende bestuur in de bloemetjes. Van links naar rechts de heren Bas de Lange (bankdirecteur), C. van Hardeveld (chef-Ritmeester), Piet A. van Stempvoort (grassier en winkelier), Thijs-Diepeveen (chef-Ritrneester) en Bertus van Schuppen (onder-patroon "Cavansa"). Op de andere foto (onder) ziet u de actieve reciteerclub van de open bare christelijke leeszaal, die altijd onverpoosd voor verpozing zorgde en ook al in 1927 werd opgerieht. Voorzitter was de heer Martus van Rotterdam (een ras-artiest) en ere-voorzitter was de heer Manus van Schuppen (Veenendaals eerste rij-instructeur). Men gaf vele uitvoeringen (gratis) in de leeszaal en dat viel goed in de smaak. Soms was de zaal gevuld met wel honderdveertig personen (leden van de bibliotheek), De reciteerclub deed al het werk puur voor genoegen en ook voor eigen ontwikkeling en training. De clubleden deden het met veel genoegen. De opname dateert uit de begintijd, Op de achterste rij van links naar rechts: A.G. van de Haar, J. v.d. Pol, Jac. Septer, Jan Anbeek, Bertus Achterberg, Sander de Kleuver, Geert Rotterdam en Gert van Manen. Op de mlddelste rij: H. Sukkel (melkboer), Jan van Viegen, Janus de Kleuver, Herman van de Kraats, Klaas Kroesbergen, Driekus van de Weerd, Steef van de Bovenkarnp, Klazien van de Bovenkamp en Job van Hardeveld. Op de voorste rij: Gijs Beukhof, Klaas Gerritsen, Martus van Rotterdam, Marius van Schuppen, Wim Septer, mejuffrouw Heij en Fien Hazelhof.

VI. Sportiviteiten.

38. Hierbij een foto waarvan de identificatie heel wat hoofdbrekens kostte. Ret is een opname van het "V.V .C."-elftal, vermoedelijk omstreeks 1910. Later kreeg men daaruit de elkaar nog beconcurrerende elftallen "V.O.P." en ,,Patria" die in 1927 samensmolten tot de "V.V. Veenendaal" ("V.v.V."). Een der eerste voorzitters daarvan was de heer Gert van Dijk. Deze club bestaat nog steeds. Hun voorgeschiedenis begon dus al heel lang geleden. De volgende personen van de oude "V.V.C." konden herkend worden. Op de achterste rij van links naar rechts: Kees van Schuppen (pleegzoon van de drukker Jac. van Hardeveld), onbekend, Rijk van Kooten (woonde later in de Zandstraat), A.G.P. van Son (onderwijzer), Bert Diepeveen en Ben Diepeveen. Middelste rij: Ben Sternerding (transportbedrijf), en twee onbekenden. Vooraan zittend: W.A.J. van Son (journalist-fotograaf), Kees Wagensveld en een onbekende.

39. Omstreeks 1919 werd de Veenendaalse korfbalclub "Onder Ons" opgericht. Hun speelveld was op het terrein waar nu de supermarkt van de firma De Rooi staat. De club heeft ongeveer tien jaar bestaan. De foto is genomen in 1922. Staande van links naar reehts de heren en dames: Gijs Hament, Hen van Barneveld (nu Kesteren), Ant. de Ruiter, Diny Croes (doehter van opzichter gasfabriek), Geert Konings, Hertha Viggen, Ton Konings (smid), Nela Knijff (van de loodgieter), mevrouw Dien de Ruiter en haar man Dirk de Ruiter ('t Vossehol) en Gijp van den Bosch. Vooraan zittend en liggend: Jane de Boef (dochter van een stationsbeambte), Alie Croes (zus van Diny) en Ties de Gooyer (slager).

40

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek