Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Auteur
:   prof. dr. A.J. Jansen en Jacques Theelen
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2427-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. De eerste en tweede klas waren toevertrouwd aan meester Brueren. Hij was een man van strenge tucht en menigeen zal zich zijn harde hand al dan niet in dankbaarheid herinneren. Men kan niet zeggen, dat hij tijdens de les al te lichtvaardig het gebruik van het toilet toestond; de rest zij hier verzwegen! Op zaterdagen was hij op school beslist de grote man. Dan trok hij irnmers van lokaal tot lokaal om zangles te geven. .Kun je nog zingen, zing dan mee" was het repertoire en meester Bruerens stemfluitje gaf de toon aan. Aanvankelijk was hij ook actief lid van de Fanfare, die hij echter in 1899 wegens meningsverschillen met meester Linssen verliet. Hij werd kassier van de in 1903 opgerichte Boerenleenbank, later lid van het kerk- en armbestuur en, na zijn pensionering, ook lid van het schoolbestuur.

Op de derde foto uit 1907 zien wij, op de achterste rij: meester Brueren, Toen Jacobs, Clabbers Hand, H. Geelen (Coppes Hand), Lei van den Hornbergh, Sjaak Smits, Wie1 Appeldoorn, Toen Theelen, Gir Theelen en meester Linssen. Op de tweede rij: meester Janssen, een onbekend meisje, dan Roos van den Hombergh, P. Beurskens (Heiboers Piet), M. Haanen (Koenen Marie), Marie Bouten (van de Klompemeker), An Beurskens en Nel Achten. Op de derde rij: M. Hovens (Weer Mrie), Sjeng Geelen, Dris van de Ven, J. Aerdts (Maos Sjang), A. Bouten (Dris van de Klornpemeker], Clabbers Maan, Sjang Geelen ('t Snierke), Wiel Achten en Wim Smits. Vooraan: A. Aerdts (Maos An), An Jacobs, Marie Achten, Leen Smits, Leen Appeldoorn en Truike Geelen.

17. Meester Linssen had de derde en de vierde klas. Indien nodig, spaarde ook hij de roede niet. Executieplaats was "de schop", waar ook de ingang was tot zijn klaslokaal. Jongens die op straat spuwden moesten het vooral ontgelden. Zo was hij wel een van de eerste voorvechters van een zuiver milieu! Soldaten op manoeuvre of rondtrekkende muzikanten deden hem graag de les vergeten; legerrangen en andere interessante zaken vonden bij zijn jongens een zeker zo gretig gehoor. Belangrijk was Linssens rol bij de Fanfare, wier onderdirecteur hij werd. En moesten er moeilijke zaken worden geklaard op belasting-, erfenis- of ander gebied: meester Linssen stond steeds met raad en daad gereed. Op schoolfoto's zal men hem echter nimmer bij meester Brueren zien staan: daarvoor zat hun geschil te diep.

En nu foto nummer vier uit 1907. We beginnen weer op de achterste rij: meester Brueren, Graad Schreurs, Wiel Dirkx, Michel Dirkx, Hand Flinsenberg, Sjeng Schreurs, J. Peeters (Smeets Joep), Hand Lommen, Lei Cox, Wies Peeters en meester Linssen. Op de tweede rij: meester Janssen, An Theelen, P. Rieter (Huube Nel), Stien Clemens, An Peeters, Goen Brueren, An Brueren, Tru Peeters en Maria Lommen. Op de derde rij: Mrie Theelen, G. Rieter (Huube Grada), Lies Schreurs, Hanneke Lommen (Verheyens Hanneke), An Bouten, Betje Lommen, An Kusters, M. Thelen (Rodde Mrieke) en Gien Keltjens. Vooraan: Sjeng Cox, Lei Brueren, Frans Peeters, Sir Otten, J. Thelen (Rodde Sjeng), Sjang Bouten en H. Gerits (Lankers Ber),

18. De 1andweer werd in 1901 ingesteld; daarbij werd de schutterijwet opgeheven. Nadat een dienstplichtige zijn tijd bij de militie had uitgediend, werd hij overgeheveld naar de landweer. Hij was daarbij dan nog zeven jaar dienstplichtig. Moest de landweer tot de gewapende of ongewapende dienst worden opgeroepen, dan veranderde de naam in .Jandstorrn",

Op de foto uit 1908 zien we, op de achterste rij: Louis Keltjens, Antoon Thiesen, Handrie Keltjens, Alfons van den Hombergh, Joseph van den Hombergh (Krosselts Sef), Sjang van Lipzig (Slangert), Jac. Verbeek (Fritskes Geel ziene Kuub) en Antoon Vullings, Lomm. Op de tweede rij: Gerardus Driessen, Louis Hendrikx, Jac. Reutelingsperger (Brugger Kuub) uit Arcen, Sef Hendrix uit Arcen (den Bukkum) en Piet Janssen (zaalhouder). Op de voorgrond Graad Koopmans.

"Klets vur d'n bets" zag schele Pier, "ik drink vazzeleve genne foezel mier! "

19. Een "society-huwelijk" kan men de verbintenis noemen tussen Lies van den Hombergh (43) en de Venlose slager Sjang Zweipfenning (42), die op 24 april 1908 werd gesloten. Na de vroegtijdige dood van de bruid huwde Zweipfenning haar zuster Goen (27). De bruiloftsfoto, gemaakt aan de Markt te Velden voor het huis van de vader van de bruid, Sjaak van den Hombergh (58), toont een zo groot aantal bruiloftsgasten, dat wij ons bij de opsomming ervan moeten beperken tot het geven van slechts een enkel detail. 1. Johanna Teeuwen, die als kaok (kokkin) voor het feestmaal zorgde; 2. Cath. van Lipzig (Sniers Kaat); 3. een Mertens uit Grathem (? ); 4. Anna van den Hombergh (Molders An); 5. Sjaak Verbeek; 6. Frans van den Hombergh (D'n Ontfenger); 7. Constant Bos (Grubbenvorst); 8. Pauline Joosten; 9. Harry van den Hombergh; 10. Anna Thissen, die het bruidsk1eed maakte; 11. Leo Linssen (Grubbenvorst); 12. Adolf van den Hombergh; 13. Pierre Zweipfenning; 14. Lambert Mertens (Grathem); 15. Rub van den Hombergh; 16. Lena Verhaagh; 17. Jos. Zweipfenning; 18. Maria van den Hombergh; 19. Marie Joosten (Marie van Pestoer); 20. Mieke Geerbex; 21. Marieke Verbeek; 22. Maria van den Hombergh; 23. Handrie Peeters (van de Mettle, Venlo); 24. Petronella Wijnhoven (vrouw Adolf); 25. Marieke Zweipfenning (religieuze); 26. Lieske Zweipfenning; 27. Goen van den Hombergh; 28. Bertha Kamerbeek; 29. Leen Mertens (Grathem); 30. H. Veroliemolen (De Boks, Venlo); 31. Bertha Bos (Grubbenvorst); 32. De Roeje van Geomeny (Venlo); 33. Anna Verbeek; 34. Anna Linssen (Grubbenvorst); 35. een Mertens uit Grathem (?); 36. Herman Zweipfenning; 37. Bertha van den Hombergh; 38. onbekend; 39. Victor van den Hombergh; 40. Marieke Linssen (Grubbenvorst); 41. Sjang Hermans (D'n Uul, Venlo); 42. Sjang Zweipfenning; 43. Lies van den Hombergh; 44. Anneke Zweipfenning; 45. Karel Zweipfenning; 46. Lies Bloernen (Venlo); 47. Nies van den Hombergh; 48. Sjaak Linssen (Grubbenvorst); 49. Sjaak Linssen jr.; 50. Rob. Linssen, de latere pastoor van Velden; 51. Antoon van den Hombergh; 52. Sef van den Hombergh; 53. mevrouw Zweipfenning-Canjels (Venlo); 54. Sef Zweipfenning; 55. J. Peters; 56. Adelheid van Wylick-Zweipfenning; 57. Jos. Zweipfenning; 58. Sjaak van den Hombergh; 59. Trui van den Hornbergh-Bos; 60. mevrouw Engels-Schraven (? ); 61. H. Engels (Maos Helm); 62. P. Engels-van Lipzig (Vreeze Nel) en 63. P. Engels (Vreeze Piet).

0 0 0 o <D ® @ @ 0 e
¤>¤)
8@ (0 8 (jj) @ @ @ @ @
~@ @ @
@ @>
@ @ ~ @ @ @ @ 20. De niet meer bestaande schutterij St-Andreas was geheel en al een Schandelse aangelegenheid. Opgericht op 1 april 1906 koos zij cafe G. Renkens (Raor) als zetel. Het bewaarde koningszilver heeft men onlangs op de monumentententoonstelling kunnen bewonderen; de platen vermelden de schutterskoningen met het jaar waarin zij hun titel behaalden. Het vaandel met de afbeelding van de heilige apostel, die ook kerkpatroon van Velden is, het reusachtige schiettuig en de uniformen kan men op de foto bewonderen, die op 10 juni 1909 voor het schutterslokaal werd gemaakt. Het schuttersfeest was in Schandelo het evenement van het jaar en deze zogenaamde Schandelse kermis trok steeds zeer veel bezoekers.

Op de foto zien we de volgende personen: 1. Louis Wijnhoven, majoor; 2. Handrie Verheyen; 3. Kuubke Janssen (Piete Kuubke); 4. H. van Wylick (Berger Hand); 5. Handrie Keltjens; 6. Louis Sanders; 7. P. Janssen (Piete Piet); 8. Crienen Gradus; 9. W. Leupers (Lingse Wullem); 10. H. van Wylick (Deeper Hand); 11. Kufib Appeldoorn; 12. A. van Wylick (Berger Toen); 13. Frans van der Haghen, kapitein; 14. H. Lommen (Knopsen Handrie); 15. Lei Renkens (Raor}; 16. M. Aerdts (Maos Ties); 17. F. Theelen (Aarde Frans); 18. F. Theelen (Maneze Frans); 19. Graad Lommen; 20. K. van Wylick (Deeper Koen); 21. Nolke Verheyen; 22. Kuubke de Loey; 23. L. Aerdts (Maos Naad); 24. P. Aerdts (Maos Piet); 25. H. Jansen (Molders Handje); 26. Handrie Verheyen; 27. Sjang Renkens, luitenant; 28. Naad de Loey, luitenant; 29. Handrie van Wylick (oet de Zanktert); 30. Piet Jansen (D'n alden Heimolder); 31. Frans Deckers, koning; 32. Sanders Bert; 33. Hendrik Keltjens; 34. Verheyens Nolles en 35. Naadje Driessen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek