Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1

Auteur
:   prof. dr. A.J. Jansen en Jacques Theelen
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2427-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veldense Kiêszek deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Onze voetbalclub LV.O. (Inspanning Voor Ontspanning) werd opgericht in 1910. Zoals u elders in dit boek kunt lezen, speelde de club tevoren onder de naam "Unitas" (Eenheid). Rechts op de foto ziet u Berden Toen, die tot scheidsrechter werd gebombardeerd omdat hij niet hard genoeg kon lopen am mee te voetballen. Omdat hij de spelregels niet van buiten kende, had hij het spelregelboekje in zijn zak. Nu gebeurde het wei eens, dat hij meende, dat er een overtreding was begaan; dan moest hij eerst zijn zakboekje raadplegen om vast te kunnen stellen welke spelregel was overtreden. Kon hij die dan niet of niet snel genoeg vinden, dan liet hij maar doorspelen, beginnend met een opgooibal.

Op de foto het eerste elf tal uit 1910. We herkennen, van links naar reehts, staande: Jan Willemsen, Graad Duyf, Bertje Lichteveld (Arcen), lac. Duyf, Hendr. Martens en Sjang Verspay. Knielend: Coenen, J. Paar en Jae. Theelen. Zittend: Ber Brueren, Jae. Paar en Bert Vosbeek.

22. Van de in 1911 gemaakte schoolfoto's konden alleen de nummers II en III worden achterhaald. Anders dan bij de vorige foto's, die werden genomen in de voortuin van het schoolhuis, heeft men hier de straat als plaats voor de opname gekozen, met het schoolhuis en een dee 1 van de school als achtergrond. In die dagen liep de rijk begroeide tuin nog door langs de gehele school; later werd het voor de school liggende gedeelte tot speelplaats gemaakt. De kersebomen, links, en de boom met heerlijke honingperen, in het midden, zijn bij de ouderen nog welbekend.

De met II gemerkte foto geeft de volgende personen te zien. Achteraan: Hand van den Hombergh (Voort), J. Litjens (Snier Graad ziene Sjaak), H. Gerits (Lankers Ber), J. Geurts (Backus Sjaak), P. Steegh (Schelle Pau), Koen (aangenomen kind bij Haoves Duur] en Sjeng Goemans. Op de tweede rij: meester Linssen, M. Rieter (Huube Mrie), M. Geurts (Konrate Mrie), Marie Flinsenberg, Lena Goemans, Louis Zeelen, W. Dirkx (Driene Wiel), H. Geurts (Backus Ber), M. Beurskens (Heiboers Mart), H. Geurts (Backus Hand), Th. Geelen (Kuubkes Thei), J. Rieter (Huube Jan) en meester Brueren. Op de derde rij: meester Janssen, A. Aerdts (Maos An), Marie Litjens, P. Geelen (Kuubkes Nel), W. Geurts (Konrate Mien), G. Rieter (Huube Grada), A. Beurskens (Heiboers An), Lies Schreurs, A. Steegh (Schelle Goen), Lies Zeelen en An Bouten. Op de vierde rij: Marie Gooren (? ), Achten, Nel Schreurs, Achten, Achten, A. Geelen (Kuubkes Goen), Marie Zeelen, Mien Zeelen, Marie Bouten en Tru Bouten. Vooraan zitten: Johan Fonken, B. Geurts (Backus Ben), G. Steegh (Schelle Gradje), Piet Schattefor, Th. Dirkx (Drienen Thei), L. Beurskens (Heiboers Louis), H. Dirkx (Drienen Harie), Gil' Litjens, Willem Lippens (voogdijkind bij Handrie Lommen), ChI'. Flinsenberg, A. Dirkx (Drienen Dris) en Piet Bouten.

Achter het hek (rechts) staat de moeder van meester Janssen, Petronella Janssen-van Groenendael.

23. Meester Janssen bewoog zich minder in het sociale leven: zijn school was zijn alles. Naast het schoolonderwijs gaf hij ook Franse les en avondschool. Bovendien had hij grate belangstelling voor het kaartspel, voor reizen en voor bloemen. Graag werkte hij in zijn mooie tuin en vol trots toonde hij zijn in de klas gekweekte zwarte aronskelk, waarbij hij de bouw van deze vleesetende plant uitlegde. Ook kon hij uitstekend voordragen. Velen kennen nog gedichten die zij op school van hem leerden en die meester en leerling ontroerden: .Jbykus", "Een grate snoek, een gulzigaard", "Mulders zoontje" of .Klaartje voor het portret van hare overledene moeder", Maar ook in het luimige genre was hij een meester en menig gezelschap heeft genoten van zijn liederen, zijn voordrachten en zijn griezelverhalen over spoken "veurbuuksels" (voortekenen) en doden.

Foto III uit 1911 toont, op de achterste rij: J. Thelen (Rodde Sjeng), Graad Verspay, Lei Brueren, Piet Burgers (Amsterdams voogdijkind bij Brueren), Nol Holthuizen, Lei Cox en Sjeng Cox. Op de tweede rij: meester Brueren, W. Derks (Heyer Wiel, De Witte), Antoon van de Ven, K. Haanen (Danker Karel), Frans Smits, Harie Hafmans, Bert Verspay, J. Theelen (Aarde Sjang, De Slumme), Sjaak Willemsen, J. Thelen (Rodde Jacob), Wiel Holthuizen (D'n Dieke), An Smits en meester Linssen. Op de derde rij: meester Janssen, Lies Haanen, M. Thelen, (Rodde Mrieke), C. Jacobs (Schiks Trien), Marie van Haeff, Hanneke Stappers, Mien Hovens (Weer Graad), P. Haanen (Nel van Fried ziene Sjang), Dien Heldens, Dien Vermeulen (Laorberg) en Marie Vermeulen. Op de vierde rij: M. Jacobs (Schiks Mrie), A. Jacobs (An van Gritje), A. Engels (Wils Anna), Martha Vermeulen, M. Engels (Wils Mrie), Triena Stappers, Mrieke Nielissen, Lies Holthuizen (Krosselt), Mrie Holthuizen (van Wullern), Cox Drika en An Keltjens. Op de voorste rij: Jer Keltjens, Antoon Kersten, Herman Heldens, Frans Willemsen, Cor Linssen, Graad Cox, H. Rieter (Wils Hermaan), Sef Willemsen, Sef Verbeek en M. Derks (Heyer Jeu, De Zwarte).

Achter het hek staat nu de vader van meester Janssen, A. Janssen (Drienen Dris sr.).

o °0 @@ e e
e e @ @ @ @
0 0(!) CD u 0
@@ 0 ®
(0 @ @ @ e @
0 @ <0 @ @ @ ®
¤V
(V G) @ @
e ¤V @ e @ @ 24. Nadat het besluit was gevallen "de schapen van de bokken te scheiden", werd in 1912 in Velden een klooster gebouwd voor de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Steyl), die het onderwijs aan de meisjes op zich zouden nemen. De hier afgebeelde trouwfoto van sigarenfabrikant Geurts Bert, wiens "GEURTJES" destijds de Vorst-weg aromatiseerden, en Maria van den Hombergh werd gemaakt in de latere voortuin van het zustertehuis, die nog vol bouwpuin ligt. Het klooster zelf is nog niet in gebruik, zoals uit het ontbreken van de gordijnen en verdere aankleding blijkt.

En nu de feestelingen: 1. Bert Geurts; 2. Maria Carolina van den Hombergh; 3. B. Geurts (Backus Ben); 4. Louis Meeuwissen; 5. Jan Geurts; 6. W. Geurts (Konrate Mien); 7. Sjaak Geurts; 8. vrouw Van den Hombergh (van 9); 9. Frans van den Hombergh (molenaar in Blerick); 10. Fons van den Hombergh; 11. onbekend; 12. Sef van den Hombergh; 13. Handrie van den Hombergh; 14. Louis van den Hombergh; 15. Sir van den Hombergh; 16. C. Geurts (Backus Trien); 17. P. Geurts (Konrate Piet); 18. C. Geurts (Konrate To); 19. J. Geurts (Konrate Jan); 20. H. Geurts (Konraten Driek); 21. G. Geurts (Backus Graad); 22. mejuffrouw Meeuwissen; 23. Rosalie van den Hombergh; 24. H. Vosbeek (Benders Bert); 25. L. van den Hombergh (Wies van de Koster); 26. P. Geurts (Backus Nel); 27. A. Vosbeek (Benders Teen); 28. A. Geurts (Konraten An); 29. P. Vosbeek (Benders Piet); 30. H. Martens (Wulleme Jetje); 31. Frits Meeuwissen; 32. C. van Lipzig (Molders Kaat); 33. Twan van den Hombergh; 34. M. Geurts (Konrate Mrie); 35. Gritje Geurts-Haanen (Konratevrouw); 36. een tante van de Van den Homberghs; 37. B. Geurts (Backus Naadje); 38. Gertrudis Geurts-Aan de Brug (Backusvrouw); 39. een tante van de Van den Homberghs; 40. H. van den Hombergh (Tien van de Koster); 41. H. Geurts (Backus Ber); 42. Jet van den Hombergh; 43. Van den Hombergh; 44. Cath. Geurts-Schraven; 45. H. Geurts (Backus Hand) en 46. Van den Hombergh.

25. De eerste wereldoorlog bracht in Velden leven in de brouwerij. Nederland, dat zijn neutraliteit wilde bewaren, versterkte in 1914 zijn grenzen. Hoe indrukwekkend sommige verdedigingswerken waren toont de zwaar bemande en bevrouwde aardwal dwars over de Rijksweg bij de tramhalte, in de schaduw nog van de hoge iepen. Ook de politiemacht is present. In die dagen kon een eenvoudig veldwachter de "misdaad" ter plaatse nog makkelijk onder de duim houden. Koeb Thissen was de naam van de man die als tweede van links op de achterste rij staat, sjampieter (cham petre) die van zijn functie, pet en stok waren de tekenen van zijn waardigheid. Talrijke anekdotes, vooral met be trekking tot Koebs spraakgebrek (zijn "r" klonk als een "g"), wijzen op een goedmoedige relatie tussen gezag en publiek. Zijn dreigende .Jk zal de kegel wal kiege! " heeft nooit iemand aan de galg gebracht. Vraag en antwoord ("Wao biste gebaoge?" "Aan d'n elleboag", zag de Krint) schetsen het best de onderlinge verhoudingen. Zelf kleine zondaar tussen zijn licht-gevlekte schapen ging hij graag bij Zeelen "naar de varkens kijken". Ze wisten daar van wanten: ondanks het drankverbod stond achter het borreltje voor hem klaar. Het zag er uit als water en mag een sjampieter dat niet drinken?

Niet alle personen op de foto zijn uit Velden. Ziehier de namen, voor zover mogelijk, te beginnen op de achterste rij: L. Wijnhoven (Rieter Louis), Koeb Thissen, twee onbekenden, een tuinder uit het Ven, vier onbekenden, Lei Hafmans, onbekend, Gerards uit Venlo (zoon van politieman; De Grieze), J. Vermeulen (Laorbergs Kuub), onbekend, Pierre van Oeyen (Venlo) en een onbekende. Op de tweede rij: Hendriks (Venlo), vier onbekenden, dan J. Jenneskens (Broekhuizen-Venlo), Jos. Leigraaf (Venlo) en Mat Meiboom (Arcen). Vooraan: Th. Coppes (Smid Thei), Sef Falize (Venlo), twee onbekenden, Sef Offergeld en Roel Westerhof (slager te Venlo, commandant). De twee meisjes rechts zijn Doortje Janssen (van Smid Dris) en voor haar, To Knaapen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek